Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart 2015

donderdag, 7 mei 2015

Tijdens de Eucharistieviering voorafgaand aan de bedevaart naar de Zoete Moeder, op zondag 3 mei 2015, heeft Jos Vriesema een inspirerende homilie gehouden. Hier kunt u hem nog eens op uw gemak nalezen.

Vorige week zondag ontmoette ik na de viering in Zaltbommel een tweetal jonge vrouwen. Ze waren opvallend sportief gekleed, ook een rugzak ontbrak niet. Over enkele dagen – vertelden ze - gingen ze op bedevaart en de viering was voor hen eigenlijk het begin daarvan. Ze lieten hun echtgenoten en kinderen thuis en gingen lopend naar Santiago de Compostella- Noor West Spanje, niet het hele stuk – zoveel tijd hadden ze niet – maar de laatste driehonderd kilometer. En ik was eigenlijk vol bewondering dat mensen van nu zo’n keuze durven maken.

foto: Louis Vest / Flickr
Markering van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
Markering van de pelgrimstocht naar
Santiago de Compostela

Regelmatig kun je verhalen horen of lezen over mensen die op bedevaart gaan of op bedevaart zijn geweest. Steeds hoor je dan: het is heel ingrijpend, het verandert je leven, je komt als een ander mens terug. Ook wij gaan vandaag op bedevaart, naar de Zoete Moeder.

Waarom gaan mensen eigenlijk op bedevaart? Natuurlijk, er zijn mensen voor wie een bedevaart vooral een gezellig uitje of een sportieve prestatie is, maar ik zou een bedevaart liever noemen: bidden met je voeten. Het onderweg zijn naar een heilige plaats is daarbij belangrijker dan het daar aankomen. Nadenken over je eigen leven, in gesprek gaan met andere wandelaars over wat je ter harte gaat, even stil worden terwijl je geraakt wordt door de natuur om je heen.

Maar mensen die op bedevaart gaan ontmoeten op de eerste plaats zichzelf. Ze stellen zich vragen bij hun eigen leven, ze zoeken naar hun bron: wat inspireert me eigenlijk, maar maakt mijn leven de moeite waard, en ze vragen zich af: hoe waardevol zijn de vruchten die ik tot nu toe in mijn leven heb voortgebracht.

Goede vruchten in het leven voortbrengen: dat is ook waartoe het evangelie ons vandaag oproept. Het is een heel opmerkelijk stukje, opgetekend in het evangelie van Johannes,

een klein deel uit de afscheidsrede die Jezus houdt op de avond voor zijn lijden en dood. Jezus geeft nog een keer zijn boodschap mee aan zijn leerlingen, als een soort testament. Waar het in het leven om gaat, is dat jullie goede vruchten voortbrengen, dat is wat God van jullie vraagt. Goede vruchten, dat zijn de vruchten van liefde en gerechtigheid. In het gedeelte dat volgt op onze evangelietekst, geeft Jezus zijn leerlingen zelfs nadrukkelijk als belangrijkste gebod mee: “Hebt elkaar lief”, heb zorg voor elkaar, dat is het enige dat voor God telt.

Goede vruchten voortbrengen, dat klinkt mooi, maar een plant kan alleen maar goede vruchten voortbrengen als die ook goed in de aarde geworteld is en zo voldoende voedingsstoffen kan binnenhalen. Dat weet iedereen en daarom klinkt het beeld van Jezus dat de ranken alleen vruchten kunnen voortbrengen als ze verbonden zijn met de wijnstok zo vanzelfsprekend.

Blijf met mij verbonden, zoals de rank verbonden is met de wijnstok. Als je je laat inspireren door de woorden en daden van Jezus, dan kun je ook goede vruchten in het leven voortbrengen, dan ga je een weg in het leven die vruchtbaar is.

Daarbij mogen we wel bedenken, dat de ranken verbonden zijn met de wijnstok, maar anderzijds verbindt de wijnstok de ranken ook met elkaar. Onze band met Jezus schept tegelijk ook een band met elkaar en maakt ons tot zijn kerk. En Kerk-zijn kun je niet op je eentje, dat doe je altijd samen met anderen. Net zoals iedere bedevaartganger zijn eigen weg gaat en toch opgenomen is in een eindeloze stroom bedevaartgangers van alle tijden en plaatsen, zo hoeven wij niet op ons eentje goede vruchten voort te brengen, maar in verbondenheid met allen die kerk zijn.

Waar het Jezus om gaat is dat wij goede vruchten voortbrengen, maar die vruchten kunnen wel allerlei gestalten hebben. Ik moet dan denken aan de parabel van de talenten: mensen hebben heel verschillende talenten, maar het gaat er daarbij niet om wie de meeste talenten heeft, het gaat erom, dat ieder de talenten die hij of zij gekregen heeft ook weet te benutten. Dat je er iets mee doet, ten bate van de mensen met wie je verbonden bent, ten bate van de kerkgemeenschap, of ten bate van de wereld.

De tweede lezing sluit heel mooi bij het evangelie aan, voor mij is dit een van de mooiste gedeeltes van het nieuwe testament. Eigenlijk wordt hier op een andere manier gesproken over goede vruchten.

We geloven in een God die liefde is, geen romantisch liefde, geen poëtische liefde, maar een liefde die zichtbaar wordt in ons doen en laten, in ons betrokken zijn op onze naasten, vooral onze medemens in nood. Johannes zelf zegt het vandaag zo: “Geloven in de naam van Jezus en elkaar liefhebben, daar gaat het om en daarin klinkt een echo door van wat Jezus zelf het belangrijkste gebod noemde: God beminnen en van je naaste houden als van jezelf. Wie zo leeft, wie leeft uit de liefde, mag er zeker van zijn dat hij of zij goede vruchten voortbrengt in het leven.

Goede vruchten richten ons dus direct op onze medemens en op de wereld waarin wij leven: als je op bedevaart gaat sluit je je niet af van de wereld, maar je opent je hart voor alles wat er in de wereld gaande is. En natuurlijk denk je daarbij ook aan de aardbevingen in Nepal, de terreur in het Nabije Oosten, de vluchtelingen rond de Middellandse Zee, het kruitvat Oekraïne. Al die problemen kunnen we niet oplossen, maar we mogen ons er wel door geraakt voelen, we mogen ons betrokken voelen, en dan gaan zoeken hoe we die betrokkenheid kunnen uiten, ik denk vooral met ons gebed en onze financiële steun.

Misschien dat we die vraag met ons kunnen meenemen als we straks op bedevaart gaan. Welke goede vruchten zou mijn leven kunnen voortbrengen? Welk appel doet de liefde op mij?

En laten we onze gedachten dan neerleggen aan de voeten van Maria, de moeder van de Heer, en we vragen haar, dat zij ons mag helpen, om goede vruchten voort te brengen. We vragen haar dat zij ons de kracht mag geven om te bouwen aan een levende geloofsgemeenschap, een gemeenschap die goede vruchten opbrengt, en die zo zichtbaar maakt, dat God zelf in al ons denken en doen aanwezig is.

Amen.

overzicht van bijdragen:
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
maandag, 11 januari 2016Als moeten mogen wordt
donderdag, 26 november 2015Kloostergemeenschap die dreigde uit te sterven
woensdag, 11 november 201511 november - Heilige Martinus
maandag, 26 oktober 2015Waar zijn onze doden?
donderdag, 17 september 2015Misbruik van meisjes/jongens
woensdag, 19 augustus 2015Eerste H. communie in Avignon
donderdag, 6 augustus 2015Mee naar Kevelaer?
dinsdag, 30 juni 2015“Maar ik mag binnen­gaan in uw huis”
donderdag, 7 mei 2015Bedevaart 2015
vrijdag, 1 mei 2015Mysterie
vrijdag, 24 april 2015Gebrek aan vrijwilligers?
zaterdag, 4 april 2015Pasen
zondag, 1 maart 2015Oprichting nieuwe parochie elders
dinsdag, 20 januari 2015‘Er zit een gat in mijn emmer’
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer