Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Voor het ouderschap zijn geen opleidingen

dinsdag, 9 augustus 2016
Voor het ouderschap zijn geen opleidingen

Voor het ouder­schap zijn geen oplei­dingen. Je eigen ouders zijn in feite jouw voor­beeld.

Maar soms tref je het wat min­der en vragen de omstan­dig­he­den (bij­voor­beeld het werk van je ouders) dat je door de week op een internaat zit. Alleen de weekends en de vakantie breng je met je ouders door. Als kind ben je dan gewend aan compen­sa­tie­ge­drag in de vorm van verwennerij. De ouders willen de tijd die ze met hun kind door­bren­gen zo goed moge­lijk beste­den. Als kind word je evenwel voor een groot deel op jezelf terugge­wor­pen en tegen de tijd dat je je ouders weer ziet, heb je zelf al een oplos­sing voor een probleem bedacht.

Maar wat gebeurt er nu als je zelf kin­de­ren gaat opvoe­den? Wie of wat is dan jouw re­fe­ren­tie­kader? Was die tik voor zijn billen nu een goede actie, had je wat vaker ‘Nee’ moeten zeggen, was het ver­stan­diger geweest om je kind van een bepaalde keuze af te hou­den, etc.

Onzeker­heid maakt zich van je meester en je twijfelt voort­du­rend aan je capaci­teiten van opvoe­der, alle goede adviezen en zelf­hulp­boeken ten spijt. Juist die onzeker­heid maakt dat de mooie momenten mis­schien niet ten volle tot je door­drin­gen, want jij bent er niet van overtuigd dat je het goed doet.

Laten we eens kijken wat de bijbel hierover te zeggen heeft. In het Oude Testa­ment staat een pit­tige verhan­de­ling over de wijze waarop je je zoon moet opvoe­den: Wie zijn zoon liefheeft, blijft hem slagen toedienen.

Vertalen we dat naar de te­gen­woor­dige tijd, dan is het de bedoeling dat we oprecht en dui­de­lijk zijn naar onze kin­de­ren en dat ons ‘nee’ een blijk van liefde is. Geef je onzeker­heid niet meer ruimte dan het verdient. Maak ook ruimte voor je liefde voor je kind. Liefde is de deur van je hart die altijd open staat óók wanneer je kind naar je terug­keert na een erva­ring die je hem graag had willen besparen en nét zoals de vader uit de bijbel die zijn verloren zoon weer in zijn armen sloot.

En daarbij: we zijn feil­ba­re mensen. In al onze onvol­ko­men­heid heeft God ons Zijn kin­de­ren toe­ver­trouwd. Probeer daar eens aan te denken als de twijfel weer in alle hevig­heid toeslaat.

Peter de Snoo

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer