Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


maandag
20
mei
9.30 uur
Openluchtviering
Maandag 20 mei - 9.30 uur - Mariakapel Rossum
In de zomer samen­ko­men om de Eucha­ris­tie te vieren in de buitenlucht. Dit kan mid­den in de mei/Maria­maand op Tweede Pinkster­dag op de oude begraaf­plaats, aan de H.C. de Jonghweg in Rossum.
donderdag
23
mei
19.15 uur
Bijbelavond
Vierde donderdag - 19.15 uur - Parochiecentrum Velddriel
Je hoeft de Bijbel niet te kennen, om een leuke en in­spi­re­rend avond over een Bijbel­tekst te hebben. Net als de Alpha is de ge­mid­del­de leef­tijd jon­ger dan je in de kerk vaak ziet. We beginnen ook bij­tijds, zodat het niet te laat wordt voor wie de andere dag weer moet werken.
zaterdag
25
mei
Bedevaart beauraing
Van zaterdag 25 t/m dinsdag 28 mei 2024
De Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch or­ga­ni­seert een vier­daag­se bede­vaart met extra zorg naar het Belgische bede­vaart­plaatsje Beauraing met be­ge­lei­ding van een pries­ter. Er is goede medische be­ge­lei­ding aanwe­zig. Aan deze bede­vaart kunnen ouderen, zieken, ge­han­di­capten, en gezonde pelgrims deel­ne­men. De bede­vaart van 25 tot en met 28 mei 2024 heeft de opstap­plaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.
zondag
26
mei
11.00 uur
Oecumenische viering in Kerkdriel
Zondag 26 mei - 11.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
Voor het eerste in tien jaar is er weer een oecu­me­nische vie­ring op zon­dag. Zondag 26 mei om 11.00 uur zal in de Sint Martinus­kerk een zon­dags­vie­ring zijn waarin zowel dominee Jan-Willem Drost als pastoor Roland Putman voor­gaan.
vrijdag
07
jun
Tuinavond
Ook in het jaar 2024 zullen we als pa­ro­chie weer laag­drem­pe­lige ‘Open Tuin­avon­den’ hou­den. Pa­ro­chi­anen zetten hun poort open voor een avond met een stukje ver­die­ping, bespre­king en een hele­boel gezellig­heid, uiter­aard aangekleed met koffie, thee, wat lekkers en een borreltje.
donderdag
27
jun
19.15 uur
Bijbelavond
Vierde donderdag - 19.15 uur - Parochiecentrum Velddriel
Je hoeft de Bijbel niet te kennen, om een leuke en in­spi­re­rend avond over een Bijbel­tekst te hebben. Net als de Alpha is de ge­mid­del­de leef­tijd jon­ger dan je in de kerk vaak ziet. We beginnen ook bij­tijds, zodat het niet te laat wordt voor wie de andere dag weer moet werken.
vrijdag
05
jul
Tuinavond
Ook in het jaar 2024 zullen we als pa­ro­chie weer laag­drem­pe­lige ‘Open Tuin­avon­den’ hou­den. Pa­ro­chi­anen zetten hun poort open voor een avond met een stukje ver­die­ping, bespre­king en een hele­boel gezellig­heid, uiter­aard aangekleed met koffie, thee, wat lekkers en een borreltje.
vrijdag
02
aug
Tuinavond
Ook in het jaar 2024 zullen we als pa­ro­chie weer laag­drem­pe­lige ‘Open Tuin­avon­den’ hou­den. Pa­ro­chi­anen zetten hun poort open voor een avond met een stukje ver­die­ping, bespre­king en een hele­boel gezellig­heid, uiter­aard aangekleed met koffie, thee, wat lekkers en een borreltje.
zondag
18
aug
Openluchtviering muziektent Zaltbommel
Zondag 18 augustus
Op zon­dag 18 au­gus­tus 2024 staat weer een openlucht­vie­ring gepland rondom de muziek­tent aan de Singelwal te Zalt­bom­mel. En dit jaar gaat het gegaran­deerd niet regenen!
vrijdag
06
sep
Tuinavond
Ook in het jaar 2024 zullen we als pa­ro­chie weer laag­drem­pe­lige ‘Open Tuin­avon­den’ hou­den. Pa­ro­chi­anen zetten hun poort open voor een avond met een stukje ver­die­ping, bespre­king en een hele­boel gezellig­heid, uiter­aard aangekleed met koffie, thee, wat lekkers en een borreltje.
zaterdag
21
sep
Musical ‘Jozef’
Zaterdag 21 september - Sint-Maartenskerk Zaltbommel
Op zater­dag 21 sep­tem­ber 2024 or­ga­ni­se­ren de samen­wer­kende kerken in Zalt­bom­mel de musical Jozef. Net als de vorige edities ook dit keer weer in de Sint-Maartens­kerk in Zalt­bom­mel.
zaterdag
26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer