Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


vrijdag
23
feb
18.30 uur
Winter Matthaüs Jeugdfestival
Vrijdag 23 februari - 18.30 uur - Martinuskerk Zaltbommel
Kom gezellig kijken en luis­te­ren naar een jeugd­ver­sie van de Matthaüs Passion op vrij­dag­avond 23 februari in de Sint-Martinus­kerk te Zalt­bom­mel.
dinsdag
27
feb
20.00 uur
Oosterhuisavond
Dinsdag 27 februari - 20.00 uur - Protestantse kerk Kerkdriel
Op 27 februari komt Marc van Dijk, bio­graaf van Huub Oosterhuis, een lezing geven in Kerkdriel.
vrijdag
01
mrt
19.30 uur
Verhalen rond de haard
Vrijdag 1 maart - 19.30 uur - Zaltbommel
Vrij­dag 1 maart willen wij weer samen komen met ‘Verhalen rond de haard’. Dit keer zijn we welkom bij ‘de Stei­ger’, Pand 9, Van Heemstraweg-West 9 te Zalt­bom­mel. Ds. Jan Willem Dorst zal ons mee­ne­men rond het thema: "Opgewekt en opstan­dig".
woensdag
13
mrt
18.00 uur
Aan tafel met de Heer
Woensdag 13 maart - 18.00 uur - Pastorie Ammerzoden
Samen aan tafel, elkaar ont­moe­ten, kennis­ma­ken, even stil­staan bij een gedachte. Woens­dag 13 maart om 18.00 uur gaan we aan tafel in de pastorie te Am­mer­zo­den. Vanaf 17.45 uur bent u welkom voor een een­vou­dig doch voed­zaam diner.
zaterdag
16
mrt
19.30 uur
Paasconcert
Zaterdag 16 maart - 19.30 uur - Sint Maartenskerk Zaltbommel
Zater­dag 16 maart is er een speciaal concert in de Sint-Maartens­kerk, Kerk­plein 1 in Zalt­bom­mel. Praise­band All in One is al meer dan 20 jaar lan­de­lijk actief en speelt samen met een uit­ge­breid orkest en ach­ter­grond­koor een avondvullend Paas­pro­gramma.
zaterdag
23
mrt
10.00 uur
Wintertoetje
Zaterdag 23 en zondag 24 maart - Zaltbommel
Ook dit jaar or­ga­ni­seert PKN Zalt­bom­mel in samen­wer­king met de Fran­cis­cus­paro­chie een ‘Wintertoetje!’. Kom jij ook naar de tweede editie van het zusje van Zomertoetje?
zaterdag
23
mrt
19.30 uur
Uitvoering Matthaüs Passion
Zaterdag 23 maart - 19.30 uur - Maartenskerk Zaltbommel
Zater­dag 23 maart 2024 klinkt klok­slag 19.30 uur voor de achten­vijf­tigste keer in Zalt­bom­mel de Matthäus Passion van de regio Ri­vie­ren­land. Het blijft bij­zon­der met elkaar van Bach’s meester­werk te mogen genieten in de n­druk­wek­kende ambiance van de prach­tige Sint-Maartens­kerk.
zondag
14
apr
Familiebedevaart 2024
Na het succes in 2023 van onze pa­ro­chie­bede­vaart naar Meersel-Dreef, is de volgende pa­ro­chie­bede­vaart gepland op zon­dag 14 april 2024.
zondag
12
mei
11.00 uur
Byzantijnse Liturgieviering
Zondag 12 mei - 11.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
Op 12 mei 2024 om 11.00 uur zal in de St. Martinus­kerk in Kerkdriel een Byzan­tijnse Li­tur­gie­vie­ring met het Tilburgs Byzan­tijns koor plaats­vin­den. U bent van harte welkom om deze vie­ring met mooie, veelstemmige en tot de ver­beel­ding sprekende Slavisch Byzan­tijnse muziek bij te wonen.
zaterdag
25
mei
Bedevaart beauraing
Van zaterdag 25 t/m dinsdag 28 mei 2024
De Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch or­ga­ni­seert een vier­daag­se bede­vaart met extra zorg naar het Belgische bede­vaart­plaatsje Beauraing met be­ge­lei­ding van een pries­ter. Er is goede medische be­ge­lei­ding aanwe­zig. Aan deze bede­vaart kunnen ouderen, zieken, ge­han­di­capten, en gezonde pelgrims deel­ne­men. De bede­vaart van 25 tot en met 28 mei 2024 heeft de opstap­plaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.
zondag
18
aug
Openluchtviering muziektent Zaltbommel
Zondag 18 augustus
Op zon­dag 18 au­gus­tus 2024 staat weer een openlucht­vie­ring gepland rondom de muziek­tent aan de Singelwal te Zalt­bom­mel. En dit jaar gaat het gegaran­deerd niet regenen!
zaterdag
26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer