Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

13 oktober - De dansende zon

donderdag, 10 oktober 2019
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Op 13 ok­to­ber 1917 was een reusach­tige massa mensen in Fatima getuige van een ongelooflijk kos­misch mirakel: de dans van de zon. De Aller­hei­ligste Maagd Maria had het won­der een maand van tevoren aan­ge­kon­digd: “In ok­to­ber zal ik het mirakel ver­rich­ten opdat ie­der­een zou geloven.” In dit artikel verhaalt broe­der François van Maria ter Engelen het gebeuren in detail en gaat hij in op de ver­kla­ringen die ervan gegeven wer­den.

De feiten die zich op 13 ok­to­ber 1917 in Fatima voorde­den, wer­den in het kort be­schre­ven door een toen­ma­lig jour­na­list die door niemand kan ver­dacht wor­den van partij­dig­heid in deze zaak: Avelino de Almeida, de hoofd­re­dac­teur van O Seculo, het grote liberale, antiklerikale en maçonnieke dag­blad van Lissabon:

“Vanaf de weg, waar de voertuigen opeengepakt ston­den en waar vele hon­der­den personen waren blijven staan omdat ze niet genoeg moed had­den om door­heen het mod­derig terrein te trekken, kon men zien hoe de reusach­tige menigte zich in de rich­ting van de zon keerde, die in het zenit stond en door geen wolken meer versluierd was.”

“Ze gelijkt op een schijf van mat zilver en het is moge­lijk er ongehin­derd naar te kijken. Ze verbrandt de ogen niet, ze verblindt niet. Men zou zeggen dat er zich een eclips voordoet.”

“Maar dan stijgt er een immens geroep op; zij die het dichtst bij de menigte staan, horen haar roepen: ‘Mirakel! Mirakel! ... Een won­der! Een won­der!’”

Voor de verblufte blikken van het volk, waar­van de hou­ding ons terug­voert naar de Bijbelse tij­den en dat stomver­baasd en met ontbloot hoofd naar de azuurblauwe hemel staart, heeft de zon bewogen, ze heeft ongewone en bruuske bewe­gingen gemaakt, los van alle kos­mische wetten. “ De zon heeft gedanst, volgens de typische uitdruk­king van de plat­te­landsbe­vol­king” (15 ok­to­ber 1917).

Heel de antiklerikale pers stortte zich op Avelino de Almeida, maar die hernam zijn ge­tui­ge­nis twee weken later in het tijd­schrift Ilustraçao Portuguesa. Deze keer illustreerde hij zijn relaas met een tiental foto’s van de menigte in extase en herhaalde hij in de loop van zijn artikel als een refrein: “Ik heb gezien... Ik heb gezien... Ik heb gezien.”

En tenslotte schreef hij:

“Wat heb ik op de heidevel­den van Fatima gezien dat echt zo vreemd was? De regen die op het vooraf aan­ge­kon­digde uur plots ophield; de dichte wolkenmassa die ver­dampte; het ko­nin­klij­ke hemellichaam, een matte, zilveren schijf die in het zenit verscheen en begon te dansen in hef­tige en stuipach­tige bewe­gingen, die door een groot aantal getuigen vergeleken wer­den met een rei­dans – zo mooi en fonkelend waren de kleuren die het opper­vlak van de zon ach­ter­een­vol­gens aannam.”

Een mirakel, zoals het volk riep? Een na­tuur­lijk feno­meen, zoals de geleer­den zeggen? Voor het ogen­blik is het niet mijn be­kom­mer­nis dat te weten; ik wil enkel beves­tigen wat ik gezien heb... De rest is een zaak tussen de Weten­schap en de Kerk” (29 ok­to­ber 1917).

overzicht van bijdragen:
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer