Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
dinsdag, 4 oktober 2022
H. Franciscus van Assisi (gedachtenis)
kleur:wit
1e Lezing:Gal. 1, 13-24
Psalm:Ps. 139 (138), 1-3, 13-14, 15
Evangelie:Lc. 10, 38-42


Feestdag 4 oktober - Dierendag
Fran­cis­cus van Assisi is een van de grootste heiligen van de Katho­lie­ke Kerk. Zijn radicale liefde voor God en zijn Schep­ping maakte van hem een ‘alter Christus’ (“een andere Christus”).

Vieringen deze week

dinsdag, 4 oktober
9.00Velddriel - Eucharistie
19.00Kerkdriel Mariakapel - Rozenkrans
 
donderdag, 6 oktober
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 7 oktober
9.00Kerkdriel - Eucharistie
10.45Rossum Vaste Burcht - Eucharistie
 
zaterdag, 8 oktober
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
19.00Ammerzoden - Eucharistie
 
zondag, 9 oktober
11.00Velddriel - Eucharistie
13.00Velddriel - Doop

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad September 2022
September 2022

eerdere edities
Feestelijke jubileumviering Fotoreportage
Viering met Leo en Chris van Beurden en Roland Putman
gepubliceerd: zondag, 2 oktober 2022
Tijdens een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Martinus­kerk te Kerkdriel is zon­dag 2 ok­to­ber gevierd dat Leo van Beur­den al 52 jaar pries­ter is én dat hij al 52 jaar in Indonesië woont en werkt als mis­sio­na­ris.
Franciscusfeest in ’t Stadsklooster
Maandagavond 3 en dinsdag 4 oktober
gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2022
Wat de meeste mensen niet weten, is dat ’t Fran­cis­cus­feest al op 3 ok­to­ber begint. De dag dat hij naar de hemel ging was name­lijk op zater­dag­avond, vlak nadat de klokken voor de eerste Vespers van de zon­dag had­den geluid. In alle fran­cis­caanse kloosters wordt daarom het Fran­cis­cus­feest al op de voor­avond gevierd met een bij­zon­dere vie­ring. De 'vrije vogel', die Fran­cis­cus is, nodigt ons uit, om ons open te stellen voor Gods licht.
Rozenkrans onder de toren
Elke dinsdag in oktober - 19.00 uur - Mariakapel Martinuskerk Kerkdriel
gepubliceerd: woensdag, 28 september 2022
De Maria­ka­pel in de kerktoren van de St. Martinus kerk in Kerkdriel voorziet in een behoefte. Dage­lijks wordt de kapel door veel mensen bezocht, om een kaarsje aan te steken, stil te zijn en te bid­den.
Koffie- en thee-uurtje
Dinsdag 4 oktober - 10.00 uur - Zaltbommel
gepubliceerd: zondag, 25 september 2022
Dins­dag 4 ok­to­ber hou­den wij ons gebruike­lijke koffie- en thee-uurtje. U bent van harte welkom in het pa­ro­chie­cen­trum van de St. Martinus­kerk aan de olie­straat.
Lezing pastoor Putman - Laudato Si’
Woensdag 12 oktober - 20.00 uur - Het Anker Zaltbommel
gepubliceerd: dinsdag, 20 september 2022
In de en­cy­cliek ‘Laudato Si’ roept paus Fran­cis­cus alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De omme­keer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, poli­tiek, maat­schap­pij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schep­ping, op het verbe­te­ren van de levens­om­stan­dig­heden van de zwaksten en op het wel­zijn van de gene­ra­ties die na ons komen.
Grote belangstelling feest zilveren jubilarissen Fotoreportage Video
gepubliceerd: zondag, 18 september 2022
Pa­ro­chi­anen laten zich niet door een soms flinke regenbui weer­hou­den om naar de kerk te komen! Zeker niet als gevierd wordt dat zowel pastoor Roland Putman als pater Bertus Bus vieren dat ze 25 jaar gele­den hun pries­ter­wij­ding ont­vingen.
Jubileumviering Leo van Beurden
Zondag 2 oktober - 11.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
gepubliceerd: zondag, 18 september 2022
In 2020 vierde Leo van Beur­den zijn 50-jarig pries­ter­schap. Het voor­ne­men was om dit heuge­lijke feit op zon­dag 18 ok­to­ber 2020 in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Martinus­kerk te Kerkdriel samen te vieren. Helaas kon Leo van­wege het corona-virus niet naar Neder­land afreizen om zijn vakantie in ons land door te brengen, hetgeen betekende dat ook de geplande vie­ring geen doorgang kon vin­den.
Ontmoetingsmaaltijd Rossum
Woensdag 28 september
gepubliceerd: donderdag, 15 september 2022
In navol­ging van eer­der gehou­den agapè maaltij­den in de vredesweek zal op 28 sep­tem­ber voor alle inwoners van Rossum een ont­moe­tings­maal­tijd wor­den geor­ga­ni­seerd. De Ont­moe­tings­maal­tijd wordt geor­ga­ni­seerd door de Pro­tes­tantse Ge­meen­te, de Katho­lie­ke Pa­ro­chie en de Dorpsraad van Rossum in samen­wer­king met stich­ting Kompas.
Openluchtviering bij het Mariakappelletje
gepubliceerd: maandag, 12 september 2022
Op zon­dag 21 au­gus­tus 2022 hebben pa­ro­chi­anen uit Rossum en Hurwenen bij het Maria­ka­pelletje een openlucht­vie­ring gehou­den van­wege het feest van Maria Hemel­vaart. Het was een prach­tige Maria­vie­ring. Jos Vriesema ging hierin voor en het gemengd koor Alem/Rossum heeft prach­tig gezongen. Zelfs voor het mooie weer had Maria gezorgd.
Nieuwe pastorale kracht
Presentatie op zondag 11 september in Velddriel
gepubliceerd: zaterdag, 10 september 2022
Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, heeft een voor­dracht door het bestuur van onze pa­ro­chie goedge­keurd om Jan Claassen, een echte Tilbur­ger, aan te stellen in onze pa­ro­chie. Hij zal zich bezig gaan hou­den met het familie­pas­to­raat en met pa­ro­chieop­bouw. Zondag 11 sep­tem­ber tij­dens de Fran­cis­cus­vie­ring van 11.00 uur kun je hem ont­moe­ten.


donderdag, 8 september 2022Bank op begraafplaats versierd met spreuk Fotoreportage
maandag, 5 september 2022Verhalenavonden
zondag, 4 september 2022Graffiti in de kerk!
donderdag, 1 september 2022Nieuwe kalenders 2023
dinsdag, 30 augustus 2022Schelpjes en handjesviering?
donderdag, 25 augustus 2022Samen een halve eeuw priester!
maandag, 15 augustus 2022Nieuwe Alphacursus na de grote vakantie
zondag, 14 augustus 2022Sterfdag Pater Maximiliaan Kolbe
maandag, 25 juli 2022Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
zaterdag, 23 juli 2022Werelddag voor grootouders en ouderen
woensdag, 6 juli 2022Ammerzodense Willibrorduskerk 70 jaar Fotoreportage
vrijdag, 1 juli 2022Onderdak voor Oekraïners
donderdag, 30 juni 2022Lezing over bidden
zaterdag, 25 juni 2022Franciscus 2.0 bijeenkomst
donderdag, 23 juni 2022450 jaar Martelaren van Gorcum
woensdag, 22 juni 2022Kunstrondje Koorschool
zondag, 19 juni 2022Witte Anjerperkje geopend Fotoreportage
zondag, 19 juni 2022Communicantjes Ammerzoden Fotoreportage
donderdag, 16 juni 2022Stadsklooster San Damiano zet tuinpoort open
dinsdag, 14 juni 2022Informatieavond Hospice De Samaritaan
maandag, 13 juni 2022Wereldgezinsdagen
vrijdag, 10 juni 2022Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta
zaterdag, 4 juni 2022Vomselvieing Velddriel
vrijdag, 3 juni 2022Oud-pastoor vijf jaar bisschop
woensdag, 1 juni 2022Wegen met Zegen
maandag, 30 mei 2022Byzantijnse Eucharistieviering
donderdag, 26 mei 2022Nacht van de Sint-Jan
woensdag, 25 mei 2022Appartement
dinsdag, 24 mei 2022Werkgroep familiepastoraat op bedevaart
maandag, 23 mei 2022Speel mee in musical Jona!

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer