Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
vrijdag, 23 oktober 2020
Vrijdag in de 29e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Ef. 4, 1-6
Psalm:Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6
Evangelie:Lc, 12, 54-59


Omdat Maria als mens zo een bij­zon­dere plaats inneemt in heilsge­schie­de­nis van het Chris­ten­dom, viert de Kerk haar leven op ver­schil­lende momenten door het jaar.

Vieringen deze week

vrijdag, 23 oktober
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 24 oktober
19.00Zaltbommel - Eucharistie
 
zondag, 25 oktober
9.30Alem - Woord en Gebed
9.30Ammerzoden - Eucharistie
9.30Velddriel - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Meditatie

Overzicht van alle vieringenParochieblad
Parochieblad Oktober 2020
Oktober 2020

eerdere edities
Wat heb ik Wellenaren bewonderd
Tweede druk van streekboek
gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2020
Henk de Koning inter­viewde rond 1980 de voor­ma­lige dominee Van den Bosch voor een stukje in zijn boek “Alles wel in Well”. Nadat de dominee, die later nog voor­zit­ter werd van de NCRV, allerlei zaken had uit­ge­legd, con­clu­deerde hij: “Wat heb ik de Wellenaren bewon­derd.”
Ga zondag 8 november mee op pelgrimspad
Langs zeven Sint-Maartenskerken in de Bommelerwaard
gepubliceerd: vrijdag, 16 oktober 2020
De deuren van alle kerken in de ooste­lijke Bom­me­ler­waard die Sint-Maarten als patroon­hei­lige hebben of had­den, staan zon­dag 8 no­vem­ber wagenwijd open om ie­der­een als pelgrim te ont­van­gen. De Raad van Kerken heeft een pelgrimspad gemaakt, dat langs de kerken gaat: Zalt­bom­mel, Rossum, Kerkdriel en Velddriel. De route is 25 km lang. Het pelgrimspad kan ook met de fiets wor­den afgelegd en men kan ook een kortere route gaan. De kerken staan open voor bezichti­ging.
De Kerk en de tweede golf
gepubliceerd: maandag, 12 oktober 2020
Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van ons Bisdom Den Bosch, heeft weer een bemoe­digende brief ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de dras­tische beperkende maat­regelen vanwege het corona­vi­rus.
Zalige Carlo Acutis
Zaterdag 10 oktober - Franciscusbasiliek Assisi, Italië
gepubliceerd: dinsdag, 6 oktober 2020
Het gebeurt niet elke dag dat een jongen die overleed op 15-jarige leef­tijd zalig wordt verk­laard. Zater­dag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus in het Ita­li­aanse Assisi Carlo Acutis zalig verklaren. Zijn levens­ver­haal is wel heel bij­zon­der!
Een mand voor moeilijke én mooi momenten
gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
Waken bij een ster­ven­de is heel intens. Zowel licha­me­lijk als emo­tio­neel. Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard wil mensen die deze zware taak op zich hebben geno­men, graag een steuntje in de rug geven: een gratis mand vol troost­rijke, han­dige en zin­volle zaken, waar­mee de tijd aan het bed een stukje lichter kan wor­den.
Pelgrimspad Sint-Maarten
Zondag 8 november - 8.00 uur
gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2020
Op zon­dag 8 no­vem­ber staan de deuren van alle kerken in de ooste­lijke Bom­me­ler­waard, die Sint- Maarten als patroon­hei­lige hebben of had­den, wagenwijd open om ie­der­een als pelgrim te ont­van­gen.
Missio Wereldmissiemaand 2020
gepubliceerd: woensdag, 30 september 2020
Op 18 ok­to­ber is het Missie­zon­dag. Onder het motto ‘Gelukkig de vrede­stich­ters’ (Mattheüs 5,9) richt Missio de aan­dacht op de regio West-Afrika, in het bij­zon­der Niger en Nigeria.
Nieuwe kalenders 2021
Gerardus- en Mariakalender
gepubliceerd: dinsdag, 29 september 2020
Het is een jaar­lijks te­rug­ke­rend feno­meen: de scheurkalen­ders. Ook dit jaar zijn zowel de Gerardus- als de Mariakalen­der weer op diverse plekken in onze pa­ro­chie te be­stel­len. Als u ze nu bestelt, heeft u ze zeker voor Sin­ter­klaas in huis!
Meedenkavond Kerkdriel
Donderdag 15 oktober - 19.30 uur - Parochiecentrum
gepubliceerd: maandag, 28 september 2020
In de meest recente pa­ro­chie­bla­den hebt u kunnen lezen dat het pa­ro­chie­bestuur bezig is om binnen de diverse locaties te zoeken naar plannen voor ver­bouw van kerk en verkoop pa­ro­chie­cen­trum.
Verhuizing parochiecentrum naar Velddriel
Uiterlijk 1 november 2020
gepubliceerd: maandag, 28 september 2020
Met ingang van uiter­lijk 1 no­vem­ber 2020 zal het pa­ro­chie­cen­trum verhuisd zijn naar de voor­ma­lige pastorie in Velddriel: Voor­straat 102, 5334 JW Velddriel. Vanwege alle corona­maat­re­ge­len is de ver­bou­wing en de verhui­zing wat vertraagd.


donderdag, 24 september 2020Gezamenlijke Franciscusviering vervalt
vrijdag, 18 september 2020Kapel in Rossum begint vorm te krijgen Fotoreportage
donderdag, 17 september 2020Poolse vieringen in Den Bosch en Waalwijk
donderdag, 17 september 2020Squad4J6 - Rock Solid
maandag, 7 september 2020Jaarlijks uitstapje jeugd Fotoreportage
maandag, 7 september 2020Squad4J6 tienerhonk weer van start
zaterdag, 5 september 2020Nog één week en dan is het zover!
dinsdag, 25 augustus 2020Rouwgroep Bommelerwaard
donderdag, 13 augustus 2020Gertrude Hooijmans ziet Sarah Fotoreportage
dinsdag, 11 augustus 2020Achttien covid19-besmettingen klooster Assisi
dinsdag, 11 augustus 2020Is een opleiding misschien iets voor u? Video
maandag, 10 augustus 2020Meditatieve viering
zondag, 2 augustus 2020Kanoën in Ammerzoden
zaterdag, 1 augustus 2020Inloopuurtje
vrijdag, 24 juli 2020Alzheimer Café gaat in september weer open
donderdag, 23 juli 2020Eucharistieviering via Oké TV Video
donderdag, 16 juli 2020Bijeenkomst Groene Groep
maandag, 13 juli 2020Zeilkamp Noventus
vrijdag, 10 juli 2020Eucharistieviering via Oké TV
donderdag, 9 juli 2020Musical Jona wordt Esther
maandag, 6 juli 2020Verteltheater - Zelfstandig wonende ouderen
zondag, 5 juli 2020Eucharistieviering via Oké TV Video
zaterdag, 4 juli 2020Seizoensafsluiting Squad4J6
woensdag, 1 juli 2020Ring Film van Ammerzoden 1965 Video
woensdag, 1 juli 2020Het feest van de Zoete Moeder en Zomer 2020
dinsdag, 30 juni 2020Jezus van Nazareth verovert de wereld
zondag, 28 juni 2020Eucharistieviering via Oké TV
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen na 1 juli
zondag, 21 juni 2020Eucharistieviering via Oké TV
donderdag, 18 juni 2020Parochie-quiz

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer