Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
woensdag, 22 september 2021
Woensdag in de 25e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Ezr. 9, 5-9
Psalm:Tob. 13, 2, 4, 6, 7, 8
Evangelie:Lc. 9, 1-6


Elke ochtend als ik mijn pries­terboordje om doe, bid ik voor een dieper bewust­zijn van de grote verant­woor­de­lijk­heid en omvang van wat het ver­te­gen­woor­digt. Ik ben me bewust van mijn zon­dig­heid en onwaar­dig­heid om het zelfs maar aan te raken.

Vieringen deze week

donderdag, 23 september
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 24 september
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 25 september
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
19.00Zaltbommel - Eucharistie
 
zondag, 26 september
9.30Alem - Woord en Gebed
9.30Ammerzoden - Eucharistie
9.30Velddriel - Eucharistie
10.00Rossum Maasdijkkerk - Gebed
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel Het Anker - Gebed
11.00Zaltbommel - Meditatie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad Juni 2021
Juni 2021

eerdere edities
Op adem komen - ‘De dorstige laven’
Zondag 26 september - 11.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
gepubliceerd: maandag, 20 september 2021
De ko­men­de medi­ta­tieve vie­ring van zon­dag 26 sep­tem­ber staat in het thema van de werken van Barm­har­tig­heid ‘de dors­tige laven’ centraal. Of in gewone taal: de dors­tige te drinken geven. Fysieke dorst is ons haast onbekend.
Bisschop op bezoek in Ammerzoden Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 19 september 2021
Vaak gaat onze bis­schop bij bij­zon­dere vie­rin­gen als Vormsel en jubilea voor. Tege­lijk vindt hij het ook fijn om ‘gewoon’ de zon­dag met pa­ro­chi­anen in het bisdom te vieren. Zondag 19 sep­tem­ber was hij daarom om 9.30 uur op bezoek in Am­mer­zo­den waar hij samen met pastoor Putman de H.Mis vierde.
Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad
gepubliceerd: zaterdag, 18 september 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben in hun ver­ga­de­ring van 14 sep­tem­ber 2021 de leden van de Per­ma­nente Raad gekozen: een voor­zit­ter en een vicevoor­zit­ter plus een lid. De hui­dige leden, die in 2016 wer­den gekozen, zijn herkozen.
Samen met U - Meedenkavond
Donderdag 23 september - 19.30 uur - Parochiecentrum Kerkdriel
gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021
Omdat wij naar elkaar omkijken, willen wij als contact­groep Kerkdriel onze zoek­tocht naar mensen die zich ge­roe­pen voelen om met ons op te trekken in onze geloofs­be­le­ving continueren. Graag nodigen wij u uit voor een mee­denk­avond op 23 sep­tem­ber in Kerkdriel.
Vrijwilligers Tafeltje Dek Je gevraagd
gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021
Maal­tijdver­zor­ger Tafeltje Dek Je (TDJ) biedt de moge­lijk­heid om in de gehele Bom­me­ler­waard (m.u.v. Heere­waar­den) rond het mid­daguur een complete maal­tijd thuis bezorgd te krijgen. Een moment waar veel ouderen dage­lijks naar uitkijken.
Stem voor het boek - Wat heb ik de Wellenaren bewonderd
Genomineerd voor prijs ‘Gelderse Roos’
gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
In 2020 heeft de stich­ting Langs de Mèrsloot een boek ge­pu­bli­ceerd over de ge­schie­de­nis van Well in de oorlogs­ja­ren en de periode van de wederop­bouw. Het boek ‘Wat heb ik de Wellenaren bewon­derd’ van auteurs Bart van Helvoort, Arie de Koning en Henk de Koning is nu genomi­neerd voor de prijs ‘Gelderse Roos’.
Viermaal waarheid
Donderdag 4 november - 20.00 uur - Grote Kerk Den Bosch
gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
Wat is ‘waar­heid?’ Is er één waar­heid of heeft ieder zijn eigen waar­heid? Het is een actuele vraag die in een serie van vier avon­den aan de orde komt. In dat kader heeft de pro­tes­tantse ge­meen­te ’s-Hertogen­bosch vier sprekers uit­ge­no­digd die elk vanuit hun invals­hoek en werk­er­va­ring over dit thema zullen spreken. Na de inlei­ding van de be­tref­fen­de spreker is er gelegen­heid om met elkaar in gesprek te gaan.
Lege flessen voor Stichting Waakmand
gepubliceerd: vrijdag, 10 september 2021
Tot eind sep­tem­ber kunnen lege flessen inge­le­verd bij Boon’s Markt te Kerkdriel. De emballagebon kan eventueel gedo­neerd wor­den aan Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard. Helpen jullie ons ook zodat wij aan het eind van de maand een mooi bedrag op de teller hebben staan.
Franciscaanse kloostertuin wordt stadsoase
Artikel in Katholiek Nieuwsblad
gepubliceerd: vrijdag, 10 september 2021
Op de web­si­te van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) en eer­der in het Katho­liek Nieuws­blad verscheen een artikel over Stads­kloos­ter San Damiano, thuis van pastoor Roland Putman.
Franciscusfeest - Ergens thuis horen
Zondag 7 oktober - 10.00 uur - H. Willibrorduskerk Ammerzoden
gepubliceerd: vrijdag, 10 september 2021
Zondag 3 ok­to­ber om 10.00 uur wordt de jaar­lijkse Fran­cis­cus­vie­ring gevierd in de H.Wil­li­brordus­kerk in Am­mer­zo­den, het patroons­feest van onze pa­ro­chie. Het thema van de vie­ring gaat over ergens thuis horen.


donderdag, 9 september 2021Ode aan Liesbeth Fotoreportage
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
maandag, 6 september 2021Jaarprogramma Gezinspastoraat
zondag, 5 september 2021Oecumenische wandeling door duo’s
zondag, 5 september 2021Franciscaanse Gideonsbende - Ga Krijten!
zaterdag, 4 september 2021Kerstboom gezocht
vrijdag, 3 september 2021Zangtalent gevraagd
woensdag, 1 september 2021KISI Familiemusical - Ruth Video
zaterdag, 28 augustus 2021Oriëntatiedag Stadsklooster San Damiano
woensdag, 25 augustus 2021Collecteren mbv Givt Video
dinsdag, 24 augustus 2021Bijzondere viering bij Boerengolf Hedel Fotoreportage
dinsdag, 24 augustus 2021Jaaropening Squad4J6 - Klimmen!
donderdag, 19 augustus 2021Landelijke Inspiratiedag
maandag, 16 augustus 2021Jubileumviering ZLTO Maasdriel 125 jaar NCB
zondag, 15 augustus 2021Fotoserie Openluchtmis bij Mariakapel Fotoreportage
donderdag, 5 augustus 2021Rossums Mariabeeld in kapel
dinsdag, 3 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 1 augustus 2021Staatsbosbeheer - Opruimdag langs de Waal
zaterdag, 31 juli 2021Misdienaars- en kooruitje Fotoreportage
vrijdag, 30 juli 2021Dak kapot bij overvloedige regen Fotoreportage
vrijdag, 30 juli 2021Stadsklooster San Damiano wordt drie
dinsdag, 27 juli 2021Studenten gezocht
maandag, 26 juli 2021De kerk gaat met zijn tijd mee Fotoreportage
donderdag, 22 juli 2021WJD@Home
zaterdag, 17 juli 2021Alzheimer Café gaat in september weer open
donderdag, 15 juli 2021Scouting St. Martinus bestaat dit jaar 75 jaar
woensdag, 14 juli 2021Werelddag van grootouders en ouderen Video
dinsdag, 13 juli 2021Inzegening kapelletje
vrijdag, 9 juli 2021Kleding bij Maria
donderdag, 8 juli 2021Nieuwe bezorgers parochieblad

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer