Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
maandag, 27 maart 2023
Maandag in de vijfde week van de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:Dan. 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 of 13, 41c-62
Psalm:Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
Evangelie:Joh. 8, 1-11


De Veer­tig­da­gen­tijd is een bij­zon­dere periode, die ons uitno­digt tot levens­ver­nieu­wing door gebed, vasten en het doen van giften aan de armen (wat met een klassiek woord ‘aalmoezen geven’ wordt genoemd). Dat het be­lang­rijk is om te bid­den, begrijpt iedere gelo­vi­ge wel. Dat je de mensen in nood niet moet vergeten, snapt ieder mens die het hart op de goede plaats heeft. Maar dat vasten, wie doet dat nog? Is dat nog wel van deze tijd?

Vieringen deze week

dinsdag, 28 maart
9.00Velddriel - Eucharistie
14.30Zaltbommel De Wielewaal - Eucharistie
 
donderdag, 30 maart
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 31 maart
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 1 april
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
 
zondag, 2 april
9.30Alem - Eucharistie
9.30Ammerzoden - Woord en Communie
10.00Rossum Maasdijkkerk - Gebed
11.00Kerkdriel - Woord en Communie
11.00Velddriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Gebed

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad Maart 2023
Maart 2023

eerdere edities
Meditatieve viering - Op adem komen
Zondag 26 maart - 11.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
gepubliceerd: woensdag, 22 maart 2023
In de serie heiligen kozen we deze keer voor Antonius van Padua. Hij staat vooral bekend als heilige om aan te roepen bij kwijt­geraakte spullen. Minder bekend is dat hij een zeer geleerd man was, die bui­ten­ge­woon goed kon preken.
De Passion Zaltbommel
Woensdag 5 april - 20.00 uur - St. Martinuskerk Zaltbommel
gepubliceerd: woensdag, 22 maart 2023
Woens­dag­avond 5 april is er een bij­zon­dere vie­ring in de Sint-Martinus­kerk in Zalt­bom­mel. De Raad van Kerken or­ga­ni­seert dan in de Goede Week ‘De Passion’ met mede­wer­king van pop­koor Zinder. Aanvang 20.00 uur.
Terug naar Afrika voor de Vastenactie
Woensdag 29 maart - 20.00 uur - San Damiano ’s-Hertogenbosch
gepubliceerd: maandag, 20 maart 2023
In de afgelopen hon­derd jaar hebben meer mensen de expeditie onder­no­men om in Afrika te helpen. In het kader van de Vas­ten­ac­tie gaat dit dankzij uw hulp nog steeds door. Onder de naam Coosje van Holland heeft Jos Lampert een boek ge­pu­bli­ceerd dat u meeneemt naar het Tanzania van vijf­tig jaar gele­den. Zij reisde toen haar man achterna naar Afrika voor ont­wik­ke­ling­hulp.
Zegening Paasmandjes
Święcenie Pokarmów w kościele św. Marcina w Kerkdriel
gepubliceerd: maandag, 20 maart 2023
Het is een lange traditie in Polen: op Stille Zater­dag lopen in alle ste­den en dorpen Polen naar hun kerk­ge­bouw om daar hun ‘paas­mand­jes’ te laten zegenen. Rijk versierde mandjes met brood, eieren, vruchten, zout, worst, ... alles bestemd voor het paasontbijt.
Opname luidklokken Martinuskerk Kerkdriel
Zaterdag 25 maart - 16.00 uur - Kerkdriel
gepubliceerd: maandag, 20 maart 2023
Op zater­dag 25 maart 2023 om 16.00 uur zullen de klokken van de Martinus­kerk te Kerkdriel wor­den geluid. Dat is niet ter ere van het hoog­feest van Maria Bood­schap, noch om ons te her­in­ne­ren aan het vooruit­zet­ten van de klok, maar om een video-opname te maken.
Are you ready?
gepubliceerd: zaterdag, 18 maart 2023
Zater­dag 18 maart was er een ‘Are you ready’-dag voor de vormsel­groepen van onze Fran­cis­cus­paro­chie en van de Wonder­ba­re Moeder­paro­chie in Drunen. Er werd gedeeld wat de Heilige Geest doet, en ervaren hoe Die voor een goede on­der­lin­ge geest zorgt.
Vieringen Palmzondag, Goede Week & Pasen
gepubliceerd: vrijdag, 17 maart 2023
Pasen is vroeg dit jaar. De Veer­tig­da­gen­tijd begon al op 22 februari en we vieren het hoog­feest van Pasen al in de nacht van zater­dag 8 op zon­dag 9 april. Hierbij een over­zicht van vie­rin­gen in onze pa­ro­chie.
Oorlogsherinneringen van een klein meisje Fotoreportage
“O.L.Heer heeft met twee handen boven ons gestaan”
gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2023
Een keurig getypt oorlogs­ver­slag over het dage­lijks leven in het laatste oorlogs­jaar 1944/45. Redac­tie­lid Bart van Helvoort kreeg het veer­tien jaar gele­den toe­ge­stuurd als reactie op een his­to­risch boek over Am­mer­zo­den, wat hij­zelf eer­der had ge­schre­ven en uit­ge­bracht.
Benefietconcert Bommelerwaard
Zondag 19 maart - 14.00 uur - Sint Maartenskerk Zaltbommel
gepubliceerd: maandag, 13 maart 2023
Uit­no­di­ging voor een prach­tig wereld­con­cert om geld in te zamelen voor de slacht­of­fers van de verschrikke­lijke aard­be­ving in Syrië en Turkije.
Bijbelavond
Donderdag 23 maart - 19.15 uur - Parochiecentrum Velddriel
gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023
Je hoeft de Bijbel niet te kennen, om een leuke en in­spi­re­rend avond over een Bijbel­tekst te hebben. Net als de Alpha is de ge­mid­del­de leef­tijd jon­ger dan je in de kerk vaak ziet. We beginnen ook bij­tijds, zodat het niet te laat wordt voor wie de andere dag weer moet werken.


maandag, 6 maart 2023Bommelerwaards kookboek
vrijdag, 3 maart 2023Koffie en thee
vrijdag, 3 maart 2023Bosche bidtocht wordt immaterieel erfgoed
donderdag, 2 maart 2023Weer zondagsviering in Hedel
donderdag, 2 maart 2023Dank aan alle gevers
dinsdag, 28 februari 2023Parochiebedevaart naar Meersel-Dreef
maandag, 27 februari 2023Mariaviering met de Zonnebloem
vrijdag, 24 februari 2023Meditatieve viering
vrijdag, 24 februari 2023Stille Omgang Amsterdam
donderdag, 23 februari 2023Uitje Martinuskids en misdienaars Fotoreportage
donderdag, 23 februari 2023Willibrorduskerk Ammerzoden 70 jaar
maandag, 20 februari 2023Carnavalsmis Malse Arckeldurp Fotoreportage
zondag, 19 februari 2023Carnavalsmis Mispelgat Fotoreportage
zondag, 19 februari 2023Carnavalsmis Teskesdurp Fotoreportage
zondag, 19 februari 2023Carnavalsmis Schumersdurp Fotoreportage
vrijdag, 17 februari 2023Carnavalsmissen
donderdag, 9 februari 2023Klokken luiden voor slachtoffers aardbeving
donderdag, 2 februari 2023Wandeling door Velddriel
donderdag, 2 februari 202314 jaar en een grote mond?
donderdag, 2 februari 2023Koffie en thee
woensdag, 1 februari 2023Geslaagd concert Wereldmuziek Fotoreportage
maandag, 30 januari 2023Schilderwerk Alemse kerk Fotoreportage
maandag, 30 januari 2023Pas op voor phishing
maandag, 30 januari 2023Zegen tegen keelaandoeningen
woensdag, 25 januari 2023Concert Wereldmuziek
dinsdag, 17 januari 2023Parochie informatieavonden
maandag, 9 januari 2023Toekomst van onze Zaltbommelse kerk
donderdag, 5 januari 2023Week van gebed voor eenheid
zaterdag, 31 december 2022Emeritus paus Benedictus overleden
zaterdag, 31 december 2022Feestelijke kerstviering met kerstverhaal Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer