Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
zondag, 14 april 2024
Derde zondag van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand., 3, 13-15. 17-19
Psalm:Ps. 4, 2, 7, 9
2e Lezing:1 Joh., 2, 1-5a
Evangelie:Lc., 24, 35-48


Maandag 8 april - Hoogfeest
Normaal ge­spro­ken vieren we het hoog­feest van Maria Bood­schap op 25 maart. Omdat 25 maart dit jaar in de Goede Week valt, is het echter verschoven naar 8 april, de maan­dag na Beloken Pasen.

Vieringen deze week

dinsdag, 16 april
9.00Velddriel - Eucharistie
 
donderdag, 18 april
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 19 april
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 20 april
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
19.00Velddriel - Eucharistie
 
zondag, 21 april
9.30Ammerzoden - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Woord en Communie

Overzicht van alle vieringen

Parochie-activiteiten

zo, 28 apr 2024, 12.00 uur
Gezinsmiddag rond H. Bernadette

vr, 3 mei 2024, 19.30 uur
Verhalen rond de haard

za, 4 mei 2024, 18.00 uur
Herdenkingsconcert KZM Belcanto

za, 4 mei 2024, 20.45 uur
Herdenkingsconcert KZM Belcanto

ma, 6 mei 2024, 10.00 uur
Mariaviering van de Zonnebloem

Alle activiteitenParochieblad
Parochieblad Maart 2024
Maart 2024

eerdere edities
Liturgieviering volgens Byzantijnse ritus
Speciaal uitgenodigd zijn Oekraïense vluchtelingen
gepubliceerd: donderdag, 11 april 2024
Op 12 mei, Moeder­dag, om 11.00 uur zal in de Martinus­kerk in Kerkdriel een Byzan­tijnse Li­tur­gie­vie­ring met het Tilburgs Byzan­tijns koor (TBK) plaats­vin­den. U bent van harte welkom.
Met de bus op parochiebedevaart!
Zondag 14 april - 8.45 uur - Martinuskerk Velddriel
gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
Van­wege de grote belang­stel­ling voor de familie­bede­vaart, is een tou­ringcar gecharterd zodat we samen uit - samen thuis kunnen zijn. Op eigen gelegen­heid naar Meersel-Dreef reizen kan nog steeds maar u kunt ook gerust, gratis en gezellig met de bus mee.
Vieringen in De Leyenstein hervat
gepubliceerd: vrijdag, 5 april 2024
De vie­rin­gen in Woon­zorg­cen­trum Leyenstein kunnen vanaf zater­dag 6 april weer wor­den hervat. Het Noro-virus is verdwenen en er is geen besmet­tings­ge­vaar meer.
Mandjes gezegend Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 30 maart 2024
Een prach­tig Pools gebruik is het zegenen van de Paas­mand­jes. Vrolijk aangeklede mandjes gevuld met lekkernijen wor­den voor het altaar neer­ge­zet en tij­dens een tij­dens een fees­te­lij­ke vie­ring gezegend. Antoon van der Heij­den maakte een paar foto's in de Martinus­kerk van Kerkdriel.
Kruisverering in Kerkdriel Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 30 maart 2024
Op Goede Vrij­dag her­denken we het lij­den en sterven van Jezus Christus aan het kruis. In vele kerken werd de Kruis­weg gebe­den en was er Kruis­ver­ering. Zo ook in de Martinus­kerk te Kerkdriel waar Antoon van der Heij­den bij­gaande foto's maakte.
De 14 staties in de Stille Week
gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024
In deze Stille Week was er vanuit de Evan­ge­lische Ge­meen­te Bom­me­ler­waard de moge­lijk­heid om in de Sint-Martinus­kerk van Zalt­bom­mel uitleg te krijgen van de 14 staties waarin de laatste week van het leven van onze Heer Jezus wordt weerge­ge­ven. Met een klein groepje hebben we deze rondgang gemaakt onder lei­ding van de fran­cis­caanse pries­ter Roland Putman.
Indrukwekkende Chrismamis Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024
Woens­dag­avond 27 maart waren afvaar­digingen uit heel het bisdom naar ’s-Hertogen­bosch getrokken voor de jaar­lijkse Chrisma­mis. In con­ce­le­bra­tie met de Mgr. Hurkmans, Mgr. Mutsaerts, de abten en vele pries­ters uit ons bisdom vierde Mgr. De Korte de Eucha­ris­tie.
Dementiemonitor
gepubliceerd: maandag, 25 maart 2024
De Dementiemonitor wordt iedere twee jaar door Alzheimer Neder­land en het Nivel (Neder­lands Instituut voor Onder­zoek van de Ge­zond­heids­zorg) uitge­voerd. Het is het enige grootschalige, lan­de­lijke onder­zoek naar de erva­ringen, wensen en behoeften van mensen met dementie en man­tel­zor­gers in Neder­land.
Parochiebedevaart 2024
gepubliceerd: maandag, 25 maart 2024
Na het succes in 2023 van onze pa­ro­chie­bede­vaart is de volgende pelgrims­tocht gepland op zon­dag 14 april 2024. Ook deze keer gaan we naar Meersel-Dreef, net over de Belgische grens.
Volle kerk voor Palmpasen
gepubliceerd: zondag, 24 maart 2024
Zondag 24 maart, hoog­feest van Palm­pasen, was de Sint Martinus­kerk van Zalt­bom­mel goed gevuld en was het een kleur­rijk geheel met vele Palmpaasstokken.


zaterdag, 23 maart 2024The Passion Zaltbommel
woensdag, 20 maart 2024Aan tafel met de Heer
dinsdag, 19 maart 2024Święcenie Pokarmów w kościele św. Marcina w Kerkdriel
maandag, 18 maart 2024Goede Week en Pasen
zondag, 17 maart 2024Bevlogen dag Vormelingen Fotoreportage
vrijdag, 15 maart 2024Verhalen rond de haard
donderdag, 7 maart 2024Uitvoering Matthaüs Passion
vrijdag, 1 maart 2024Vastenactie voor Kenya
zondag, 25 februari 2024Alternatief project bij Week van de Lentekriebels
zaterdag, 24 februari 2024Fotoserie Winter Matthäus Jeugdfestival Fotoreportage
donderdag, 22 februari 2024Meditatieve viering - Smaak
woensdag, 21 februari 2024Uw kleding geeft toekomst
zaterdag, 17 februari 2024Boodschap paus Franciscus Veertigdagentijd
donderdag, 15 februari 2024Verhalen rond de haard
dinsdag, 13 februari 2024Oosterhuisavond
zondag, 11 februari 2024Vrijwilliger van het jaar
zaterdag, 10 februari 2024Uitbundigheid en ingetogenheid gaan hand in hand Fotoreportage
donderdag, 8 februari 2024Carnavalsmis en Aswoensdagviering
woensdag, 7 februari 2024Winter Matthaüs Jeugdfestival
dinsdag, 6 februari 2024Wintertoetje
zondag, 4 februari 2024Geschiedenis Kerkdriel en zijn Martinuskerk
zaterdag, 3 februari 2024Mooie gesprekken op Open Haardavonden Fotoreportage
woensdag, 31 januari 2024Actie Kerkbalans
zaterdag, 27 januari 2024Maria Lichtmis en de Blasiuszegen Fotoreportage
zaterdag, 27 januari 2024Aan tafel met de Heer
zaterdag, 27 januari 2024Open Haardavond
zaterdag, 27 januari 2024Opfleuren buitenruimte Sint Martinuskerk
woensdag, 24 januari 2024Lezing over de Sint Maartenskerk van Zaltbommel
woensdag, 24 januari 2024Meditatieve viering - Oog
zaterdag, 20 januari 2024Stuiterballenfeest

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer