Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jezus en zijn leer­lin­gen waren dicht bij Jeru­za­lem. Ze gingen de Olijf­berg op in de rich­ting van Betfage. Toen stuurde Jezus twee van hen voor zich uit met de opdracht: “Ga naar het dorp, daar voor jullie. Het eerste wat je er zult vin­den, is een ezelin die staat vastgebon­den samen met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand jullie er iets over zegt, dan moet je ant­woor­den: ‘De Heer heeft ze nodig, maar Hij zal ze gauw terugsturen.’”

Vieringen deze week

vrijdag, 10 april
15.00YouTube kanaal - Kruisweg
15.30YouTube kanaal - Kruisweg
 
zaterdag, 11 april
20.00YouTube kanaal - Eucharistie

Overzicht van alle vieringenParochieblad
Parochieblad Maart 2020
Maart 2020

eerdere edities
Kerkbankselfies
gepubliceerd: zondag, 5 april 2020
Na een oproep om selfies op te sturen waar­mee de kerk­banken dan zou­den wor­den versierd, zijn een flink aantal foto's binnen­ge­ko­men. Deze foto’s zijn gebruikt tij­dens de vie­ring van Palmpasen in Zalt­bom­mel, maar zullen ook wor­den gebruikt voor de volgende vie­rin­gen in de Goede Week.
Mariakapel Kerkdriel vervroegd open! Fotoreportage
In april dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur
gepubliceerd: zondag, 5 april 2020
Op Palm­zon­dag 5 april is de Maria­ka­pel in Kerkdriel ver­vroegd open gegaan. Van ver­schil­lende kanten kwamen er steeds meer vragen of, als de vaste vie­rin­gen in de kerk niet moge­lijk waren, dan toch de Maria­ka­pel open kon.
Eucharistieviering Video
gepubliceerd: zondag, 5 april 2020
Volg hier live de Eucha­ris­tie­vie­ring van Palm­zon­dag.
Palmpasen
Blog van Bertus Bus
gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2020
Op fees­te­lij­ke wijze wordt Jezus door een grote menigte binnengehaald in Jeru­za­lem. Ze roepen: ‘Hosanna’, ‘Zoon van David’ en wuiven met palmtakken. Maar opgehitst door be­stuur­ders van de kerk en het land, zullen ze iets later massaal ‘kruisig Hem’ schreeuwen. En laten ze een mis­da­diger vrijuit gaan.
Vlog vanuit de Sint Martinuskerk te Velddriel Video
gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020
De Sint Martinus­kerk in Velddriel is op een speciale manier gebouwd. Het bij­zon­dere aan de buiten­kant is, dat de kerk de vorm heeft van een kruis. Ook de binnen­kant van de kerk is zo ont­wor­pen dat we er goed de gebeur­te­nissen van de Goede Week kunnen situeren.
Live uitzending Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 2 april 2020
De selfie-actie is niet onopgemerkt gebleven. Brabants Dagblad heeft een artikel ge­schre­ven “Pa­ro­chie in Bom­me­ler­waard hoopt op (virtueel) volle kerken met selfie- en foto-actie”. Intussen wordt er hard gewerkt aan het opti­ma­li­se­ren van live uitzen­dingen.
Derde Woord ter Bemoediging van Mgr. De Korte Video
Beproefd maar niet zonder hoop
gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020
Deze tijd van crisis is ook een tijd van be­proe­ving. Wij mogen dan ook blij zijn met alles wat ons kan bemoe­digen. Per­soon­lijk denk ik dan aan twee recente ini­tia­tie­ven van onze paus Fran­cis­cus.
Uitzending vieringen in de Goede Week
Oecumenische en katholieke vieringen
gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Om toch -ondanks de Corona maat­regelen- samen te kunnen vieren op weg naar Pasen, zijn er naast de inter­ker­ke­lijke web­si­te www.corona­con­tacten.nl ook ver­schil­lende uitzen­dingen vanuit de kerken. De katho­lie­ke kerk en in de Bom­me­ler­waard zen­den extra vie­rin­gen uit in de Goede Week van Palm­zon­dag Goede Vrij­dag tot de Paas­wake.
Open brief Alzheimer Nederland
gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Voor veel mensen met dementie en hun man­tel­zor­gers is het leven nu topzwaar, angs­tig en onveilig. Ont­moe­tings­cen­tra en andere dag­acti­vi­teiten hebben de deuren gesloten vanwege het corona­vi­rus. Alzheimer Café bij­een­komsten kunnen geen doorgang vin­den.
Eucharistieviering Video
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020
Deze zon­dag is de vie­ring live op YouTube uitgezon­den. Ook achteraf kan de vie­ring nog bekeken wor­den.


vrijdag, 27 maart 2020Vlog vanuit Ammerzoden Video
woensdag, 25 maart 2020Vlog over Maria Boodschap Video
woensdag, 25 maart 2020Help projecten Vastenactie
woensdag, 25 maart 2020Samen het Onze Vader bidden om 12.00 uur
dinsdag, 24 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Tijd van het goede
maandag, 23 maart 2020Vertrouwen houden in een onzekere tijd Video
maandag, 23 maart 2020Coronacontacten
maandag, 23 maart 2020Parochiecentrum gesloten
maandag, 23 maart 2020Extra Urbi et Orbi Video
zondag, 22 maart 2020Zondagse overweging als vlog Video
zaterdag, 21 maart 2020Vlog door pastoor Putman Video
zaterdag, 21 maart 2020Samenloop voor Hoop Bommelerwaard uitgesteld
vrijdag, 20 maart 2020Kerken open
vrijdag, 20 maart 2020Verhuizing parochiecentrum
donderdag, 19 maart 2020Stilte
donderdag, 19 maart 2020Tentoonstelling Sint Martinuskerk te Velddriel
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
woensdag, 18 maart 2020Decreet zondagsplicht
dinsdag, 17 maart 2020Vlog door pastoor Putman Video
dinsdag, 17 maart 2020Noveengebed Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
dinsdag, 17 maart 2020Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart
maandag, 16 maart 2020Vlog van Danny Hakvoort Video
zondag, 15 maart 2020Pastoresteam slaat aan het vloggen! Video
zondag, 15 maart 2020Jubilarissen in het zonnetje Fotoreportage
zaterdag, 14 maart 2020Concert - The Armed Man
vrijdag, 13 maart 2020Woord van de bisschop inzake corona
vrijdag, 13 maart 2020Weekendvieringen tot 31 maart geschrapt
donderdag, 12 maart 2020Alzheimer Café Bommelerwaard *GEANNULEERD*
woensdag, 11 maart 2020Concert Betuws Symfonie Orkest *AFGELAST*

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer