Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
woensdag, 27 oktober 2021
Woensdag in de 30e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Rom. 8, 26-30
Psalm:Ps. 13 (12), 4-5, 6
Evangelie:Lc. 13, 22-30


Gedachtenis op 22 oktober
Op 22 ok­to­ber vieren we de ge­dach­te­nis van de heilige paus Johannes Paulus II, de Poolse paus die van 1978 t/m 2005 als op­vol­ger van Christus de Katho­lie­ke Kerk heeft geleid.

Vieringen deze week

donderdag, 28 oktober
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 29 oktober
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 30 oktober
17.00Kerkdriel Mariakapel - Rozenkrans
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
 
zondag, 31 oktober
9.30Ammerzoden - Eucharistie
9.30Alem - Eucharistie
9.30Velddriel - Woord en Communie
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Woord en Communie
14.30Ammerzoden - Gebed
15.00Zaltbommel Kerkhof - Gebed

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad September 2021
September 2021

eerdere edities
Voorbereiding Eerste H. Communie
Donderdag 28 oktober - 19.30 uur - Pastorie Ammerzoden
gepubliceerd: dinsdag, 26 oktober 2021
In no­vem­ber begint de voor­be­rei­ding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Voor de hele Bom­me­ler­waard is daarom op don­der­dag 28 ok­to­ber een in­for­ma­tie­avond om 19.30 uur in de pastorie op de Kerk­straat in Am­mer­zo­den. Aanmel­den is fijn, maar hoeft niet.
De naakten kleden
Zondag 24 oktober - 11.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
gepubliceerd: donderdag, 21 oktober 2021
Op zon­dag 24 ok­to­ber staat de medi­ta­tieve vie­ring in het teken van ‘de naakten kle­den’. Eén van de zeven wegen naar barm­har­tig­heid. Mensen vragen aan Jezus: ‘Heer, wanneer hebben wij U naakt gezien en gekleed?’ En de Heer zal ant­woor­den: ‘alles wat je gedaan hebt voor de geringsten van mijn zusters en broe­ders, dat heb je voor mij gedaan’.
Bijeenkomst voor vrijwilligers Franciscus 2.0
Woensdag 3 november - 20.00 uur - Martinuskerk Velddriel
gepubliceerd: dinsdag, 19 oktober 2021
Het familie­pas­to­raat is van start gegaan. De offi­cië­le aanmel­dingen voor de 1e H. Communie en het H. Vormsel zijn al binnen en ook is dui­de­lijk dat broertjes, zusjes en ouders mee willen doen.
Diocesane fase synode van start Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Nadat paus Fran­cis­cus op zon­dag 10 ok­to­ber in Rome de dio­ce­sane fase heeft geopend ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode in 2023, is in elk bisdom in de wereld op zon­dag 17 ok­to­ber de dio­ce­sane fase van gebed en gesprek geopend.
Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans
Maandag 18 oktober
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Op 18 ok­to­ber wordt ieder jaar we­reld­wijd de Rozen­krans gebe­den door 1 miljoen kin­de­ren. Thema is ‘Voor een­heid en vrede in de wereld’. In Neder­land steunen onder andere Kerk in Nood, Samuel Advies en Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren dit mooie ini­tia­tief.
Een lichtje aansteken voor een dierbare
gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021
Op zater­dag 30 ok­to­ber staat er bij de Coöp in Rossum een kraam van het Oecu­me­nisch Overleg Rossum-Hurwenen-Heere­waar­den. Daar kan ieder die dat wil een lichtje aans­te­ken voor alle mensen die in de familie­kring en ver daar­bui­ten zijn overle­den. Dat kan tussen ongeveer 9.00 en 17.00 uur.
Pelgrimage Sint Martinus
Zondag 7 november - 8.00 uur - Start met korte meditatie
gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021
Op zon­dag 7 no­vem­ber staan de deuren van alle kerken in de ooste­lijke Bom­me­ler­waard, die Sint-Maarten als patroon­hei­lige hebben of had­den, wagenwijd open om ie­der­een als pelgrim te ont­van­gen.
Sint-Maartensfolder uitgebracht
gepubliceerd: dinsdag, 12 oktober 2021
Ieder jaar wordt een speciale fol­der samen­ge­steld met ac­ti­vi­teiten in het kader van het Sint-Maartens­feest. Deze fol­der wordt in Zalt­bom­mel, waar Sint-Maarten op 11 no­vem­ber in optocht door de bin­nen­stad gaat, op veel plekken huis aan huis bezorgd. Ac­ti­vi­teiten zijn bij­voor­beeld de pelgrims­tocht, het Maartens­con­cert, een medi­ta­tieve vie­ring, etc.
Rozenkrans bidden in het Pools
gepubliceerd: zondag, 10 oktober 2021
Deze Rozen­krans­maand wordt er behalve op dins­dag­avond om 18.30 uur ook op zater­dag­avond om 17.00 uur de Rozen­krans gebe­den in het Pools in de Maria­ka­pel onder de toren. Ie­der­een is welkom om mee te bid­den!
Wereldjongerendagen Lissabon
Dinsdag 1 t/m zondag 6 augustus 2023
gepubliceerd: vrijdag, 8 oktober 2021
De eerst­volgende katho­lie­ke Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats van dins­dag 1 tot en met zon­dag 6 au­gus­tus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van ok­to­ber in Rome bekend gemaakt.


donderdag, 7 oktober 2021Zaltbommelse kameel in de lappenmand Fotoreportage
woensdag, 6 oktober 2021Missaal-app gepresenteerd
dinsdag, 5 oktober 2021Bedankt namens onze Drielse Missionarissen
dinsdag, 5 oktober 2021Infoavonden 1e H. Communie en H. Vormsel
maandag, 4 oktober 2021Franciscuswandeling in de Lieskampen Video
maandag, 4 oktober 2021‘Roderick Zoekt Licht’ doet stadsklooster aan
zondag, 3 oktober 2021Feestelijke Franciscusviering Fotoreportage
zaterdag, 2 oktober 2021Nieuwe kalenders 2022
vrijdag, 1 oktober 2021Gedachtenisviering pastor Jos van Zeelst
vrijdag, 1 oktober 2021Eeuw oude video Zaltbommel Video
donderdag, 30 september 2021Franciscusfeest - Ergens thuis horen
donderdag, 30 september 2021Koffie- en thee-uurtje
woensdag, 29 september 2021Boekje met brieven van bemoediging Fotoreportage
dinsdag, 28 september 2021Oktober Rozenkransmaand
vrijdag, 24 september 2021Onderhoud begraafplaats Zaltbommel Fotoreportage
woensdag, 22 september 2021‘Roderick Zoekt Licht’ doet stadsklooster aan
maandag, 20 september 2021Op adem komen - ‘De dorstige laven’
zondag, 19 september 2021Bisschop op bezoek in Ammerzoden Fotoreportage
zaterdag, 18 september 2021Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad
donderdag, 16 september 2021Samen met U - Meedenkavond
donderdag, 16 september 2021Vrijwilligers Tafeltje Dek Je gevraagd
woensdag, 15 september 2021Stem voor het boek - Wat heb ik de Wellenaren bewonderd
woensdag, 15 september 2021Viermaal waarheid
vrijdag, 10 september 2021Lege flessen voor Stichting Waakmand
vrijdag, 10 september 2021Franciscaanse kloostertuin wordt stadsoase
donderdag, 9 september 2021Ode aan Liesbeth Fotoreportage
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
maandag, 6 september 2021Jaarprogramma Gezinspastoraat
zondag, 5 september 2021Oecumenische wandeling door duo’s
zondag, 5 september 2021Franciscaanse Gideonsbende - Ga Krijten!

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer