Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
woensdag, 27 januari 2021
Woensdag in de 3e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Hebr. 10, 11-18
Psalm:Ps. 110 (109), 1, 2, 3, 4
Evangelie:Mc. 4, 1-20


Dinsdag 2 februari
“Nu laat gij Heer in vrede gaan Uw die­naar naar Uw woord”, deze woor­den die de oude Simeon in de avond van zijn leven heeft ge­spro­ken en die in de ker­ke­lijke dag­slui­ting, de completen, aan het einde van iedere dag wor­den herhaald, geven de grond­hou­ding van een christen aan.

Vieringen deze week

vrijdag, 29 januari
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zondag, 31 januari
9.30Ammerzoden - Eucharistie
9.30Velddriel - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad December 2020
December 2020

eerdere edities
Doe mee aan Alpha Youth!
Vanaf dinsdag 2 februari - Online
gepubliceerd: maandag, 25 januari 2021
Corona­maat­re­ge­len en zeker de avondklok maken het er voor jon­ge­ren niet ge­mak­ke­lijker op om een sociaal leven te onder­hou­den. Alles van Netflix heb je minstens twee keer gekeken en je bent op zoek naar een uit­daging met mensen van jouw leef­tijd? Zoek niet ver­der en doe mee met de Alpha Youth!
Oecumenische viering - Week van gebed
Zondag 24 januari - 10.00 uur - Online via Facebook
gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2021
Van zon­dag 17 t/m zon­dag 24 januari 2021 wordt de Week van Gebed voor de Eenheid van de chris­te­nen gehou­den, vroe­ger mis­schien beter bekend als de Inter­na­tio­nale Bidweek. In deze week wordt van alle chris­te­lijke kerken gevraagd te bid­den om meer een­heid.
Nieuws van de Groene Groep
gepubliceerd: zondag, 17 januari 2021
Bij elkaar komen kan niet in deze tijd. Maar de Groene Groep uit de PGZalt­bom­mel en de Fran­cis­cus Pa­ro­chie zit niet helemaal stil: elke twee weken sturen we elkaar een in­spi­ra­tiemail om toch vooral het ‘groene vuur’ bran­dend te hou­den.
Dankwoord Leo van Beurden
gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2021
Na het dank­woord van Will van Mer en Maria Poulisse kon mis­sio­na­ris Leo van Beur­den na­tuur­lijk niet achter­blij­ven. We ont­vingen een uit­ge­breide brief die we een mooi plekje geven op onze web­si­te.
Corona-maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.
Een klein ongelukje
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
We hebben weken kunnen genieten van onze kerst­stal in de Martinus­kerk te Zalt­bom­mel. Genieten van het samen opbouwen, het koffie drinken met een heer­lijk gebakje van Tiny. Maar er komt ook weer een tijd van afbreken...
Ons doopsel en verantwoordelijkheid
Vijfde woord ter bemoediging
gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021
Afgelopen zon­dag hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, li­tur­gisch gezien, de Kerst­tijd afgesloten. De kerst­ver­sie­rin­gen in kerken en huizen wor­den opgeruimd. De kerst­stal kan weer naar zol­der. Het Evan­ge­lie van zon­dag maakte dui­de­lijk dat wij met Kerst­mis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van god­de­lijke soli­da­ri­teit.
Een huis-Paaskaars
CreŽer een liturgische sfeer
gepubliceerd: dinsdag, 5 januari 2021
We leven in een rare tijd. Veel meer mensen dan normaal zijn niet in de gelegen­heid om naar de kerk te gaan. U kunt wel veel kerk­diensten volgen via in­ter­net of op TV, maar dat is toch niet het­zelfde. Mensen zitten nu ook veel meer thuis dan anders vanwege thuis­werken, qua­ran­tai­ne of coronabesmet­ting.
Dankwoord Maria Poulisse Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 5 januari 2021
Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de mooie giften afgelopen jaar (jaren). We hebben met kerst kerstpakketten gemaakt en 5 kilo aardappels extra. Na­tuur­lijk voor de kin­de­ren een cadeautje. Het geld van de actie is nu helemaal op.
Huiszegen 2021
gepubliceerd: dinsdag, 29 december 2020
Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een pries­ter of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk.


maandag, 28 december 2020Dankwoord Will van Mer
vrijdag, 25 december 2020Kerstboodschap paus Franciscus
donderdag, 24 december 2020Kerstviering voor volwassenen Video
donderdag, 24 december 2020Gezinsviering Video
dinsdag, 22 december 2020Uitnodiging om samen met ons Kerstmis te vieren Video
maandag, 21 december 2020Kerstavond en Kerstmorgen
zaterdag, 19 december 2020Annie Swinkels 50 jaar bij kerkkoor Kerkdriel Fotoreportage
vrijdag, 18 december 2020Videoboodschap Nederlandse bisschoppen Video
woensdag, 16 december 2020Drie nieuwe bestuursleden
maandag, 14 december 2020Paus Franciscus kondigt Jozefjaar af
vrijdag, 11 december 2020Een kinderkerstviering, maar dan anders!
woensdag, 9 december 202050-Jarig jubileum mevrouw Timmermans
dinsdag, 8 december 2020Adventsactie - Hulp voor Nicaragua
maandag, 7 december 2020Bijbel lezen
zondag, 6 december 2020Sinterklaas ging langs bij Martinus Kids Fotoreportage
zondag, 29 november 2020Nieuwe fiets voor pastoor Putman Fotoreportage
vrijdag, 27 november 2020Shovel-lading pepernoten voor jarige pastoor
vrijdag, 27 november 2020Geen kerkvieringen op Kerstavond / -ochtend
dinsdag, 24 november 2020De kerststal is klaar voor ontvangst Fotoreportage
maandag, 23 november 2020Adventskalender
zaterdag, 21 november 2020Heilige Sint Nicolaas & PietzaaaaaNIGHT
woensdag, 18 november 2020Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?
maandag, 16 november 2020Verhuizing in volle gang Fotoreportage
zondag, 15 november 2020Pastoor Putman ziet Abraham
vrijdag, 13 november 2020Kerstbeelden opnieuw geschilderd Fotoreportage
vrijdag, 13 november 2020Verhuizing
dinsdag, 10 november 2020Oecumenische Groene Groep Bommelerwaard
dinsdag, 10 november 2020Sinterpizza
dinsdag, 10 november 2020Feest in een donkere tijd
maandag, 9 november 2020Een stukje geschiedenis - 11 november 1944

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer