Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
zaterdag, 25 juni 2022
Onbevlekt Hart van Maria (gedachtenis)
kleur:wit
1e Lezing:Lam. 2, 2..10-14. 18-19
Psalm:Ps. 74 (73), 1-2, 3-5a, 5b-7, 20-21
Evangelie:Lc. 2, 41-51


Na de Veer­tig­da­gen­tijd, de Goede Week, Pasen en de mei­maand-Maria­maand is de maand juni allesbehalve een rus­tige periode in het katho­lie­ke li­tur­gie.

Vieringen deze week

zaterdag, 25 juni
17.30Kerkdriel Leyenstein - Communie
19.00Zaltbommel - Communie
 
zondag, 26 juni
9.30Velddriel - Eucharistie
9.30Ammerzoden - Eucharistie
11.00Alem - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad Juni 2022
Juni 2022

eerdere edities
450 jaar Martelaren van Gorcum
Zaterdag 9 juli - 11.00 uur - Brielle
gepubliceerd: donderdag, 23 juni 2022
Jaar­lijks wordt met de Nationale Bede­vaart Brielle stil­ge­staan bij het ge­tui­ge­nis van de Mar­te­la­ren van Gorcum (1572). De Nationale Bede­vaart vindt dit jaar plaats op zater­dag 9 juli. Het is dit jaar precies 450 jaar gele­den dat de Mar­te­la­ren van Gorcum stierven van­wege hun geloof in de Eucha­ris­tie en hun trouw aan de paus.
Kunstrondje Koorschool
Zondag 3 juli - St. Martinuskerk Zaltbommel
gepubliceerd: woensdag, 22 juni 2022
Dit jaar zal er geen Zomer­con­cert zijn van Koor­school Senta, maar een Kunstrondje Koor­school. Op zon­dag 3 juli zingt Senta een aantal mini­con­certjes in de St. Martinus­kerk aan de Olie­straat in Zalt­bom­mel. Het is dan tevens "Kunstrondje Zalt­bom­mel".
Witte Anjerperkje geopend Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 19 juni 2022
Donder­dag 9 juni 2022 was de ope­ning van het Witte Anjerperkje dat op de Pastoor Dings­plein te Velddriel is ge­rea­li­seerd. De Witte Anjer is het natio­naal symbool voor erken­ning en waar­de­ring voor de veteraan.
Communicantjes Ammerzoden Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 19 juni 2022
Op Vader­dag, zon­dag 19 juni 2022, deden in de H. Wil­li­brordus­kerk van Am­mer­zo­den negen kin­de­ren hun Eerste Heilige Communie van pastoor Roland Putman. De Martinus Kids luister­den de vie­ring op met mooi gezang.
Stadsklooster San Damiano zet tuinpoort open
Zaterdag 25 juni - 13.00 uur - ’s-Hertogenbosch
gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022
Zater­dag 25 juni tussen 13.00 en 16.00 uur staat de tuinpoort open bij Stads­kloos­ter San Damiano te 's-Hertogen­bosch. In de tuin wordt die mid­dag op een leuke, verrassende, leerzame, maar ook ont­wa­penende wijze inge­gaan op het thema vluch­te­lingen.
Informatieavond Hospice De Samaritaan
Maandag 27 juni - 19.30 uur - Het Anker Zaltbommel
gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2022
Nu de bouw van hospice De Samari­taan aan de Beersteeg in Zalt­bom­mel is gestart, is de tijd aangebroken om vrij­wil­li­gers te werven. De twee coördinatoren Wim Bijkerk en Esther Boer denken rond de hon­derd mensen nodig te hebben.
Wereldgezinsdagen
Woensdag 22 t/m zondag 26 juni - Rome
gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022
Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de tiende Wereld­ge­zins­da­gen - World Meeting of Families geor­ga­ni­seerd. Deze Wereld­bij­een­komst is opgericht door paus Johannes Paulus II in 1994. Dat jaar werd door de Verenigde Naties uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van het gezin’ en de paus wilde graag dat dit in de Kerk ook gevierd zou wor­den.
Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta
Zondag 3 juli - 9.30 uur - Reusel
gepubliceerd: vrijdag, 10 juni 2022
Op zon­dag 3 juli 2022 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werk­jaar af met een speciale editie van het tuin­feest, genaamd: JBDB TuinFesta! We sluiten het studie- en werk­jaar af, maar tege­lijker­tijd is er een kick-off voor dé Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Lissabon, Portugal die in de zomer van 2023 plaats­vin­den.
Vomselvieing Velddriel
gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2022
Op de voor­avond van Pink­ste­ren ont­vingen 15 kin­de­ren het H. Vormsel. Deken pastoor Jos Verbraeken was de Vormheer namens onze bis­schop. Hij wenste de jon­ge­ren de ver­frissende geest toe van Christus, om met geloof in het leven te staan.
Oud-pastoor vijf jaar bisschop
Mgr. Ron van den Hout van Bisdom Groningen-Leeuwarden
gepubliceerd: vrijdag, 3 juni 2022
Waar blijft de tijd? Vrij­dag 3 juni 2022 is het alweer vijf jaar gele­den dat onze pastoor Ron van den Hout in de ka­the­draal van Gro­nin­gen tot bis­schop werd gewijd. Van harte wensen we hem proficiat met zijn eerste bis­schops-lustrum!


woensdag, 1 juni 2022Wegen met Zegen
maandag, 30 mei 2022Byzantijnse Eucharistieviering
donderdag, 26 mei 2022Nacht van de Sint-Jan
woensdag, 25 mei 2022Appartement
dinsdag, 24 mei 2022Werkgroep familiepastoraat op bedevaart
maandag, 23 mei 2022Speel mee in musical Jona!
zaterdag, 21 mei 2022Maria onder de Toren geopend en gezegend
donderdag, 19 mei 2022Speciale viering bij het einde van de lockdown
woensdag, 18 mei 2022Dankviering heiligverklaring Titus Brandsma
woensdag, 18 mei 2022Vuurtje in ‘Maria onder de Toren’
vrijdag, 13 mei 2022Nieuwe Alphacursus na de grote vakantie
dinsdag, 10 mei 2022Open Kloosterdag - Dit zijn wij!
maandag, 9 mei 2022Jump4Joy
zaterdag, 7 mei 2022Concert Il Favorito
donderdag, 5 mei 2022Vacature pastoraalwerker/ster
woensdag, 4 mei 2022Dodenherdenking 2022
zondag, 1 mei 2022Franciscus 2.0 bijeenkomst
zondag, 1 mei 2022Bommelse Orgeldag
dinsdag, 26 april 2022Dertien gedecoreerden St. Martinuskerk Kerkdriel
zondag, 24 april 2022Jubileum pater Martien van Hemert Fotoreportage
woensdag, 20 april 2022Herdenkingsconcert Dodenherdenking
dinsdag, 19 april 2022Alzheimercafé
zondag, 17 april 2022Zalig Pasen! Fotoreportage
zondag, 17 april 2022Paasmandjes Fotoreportage
maandag, 11 april 2022Palmpasen Ammerzoden Fotoreportage
dinsdag, 5 april 2022Synodale avond
maandag, 4 april 2022The Passion Zaltbommel
donderdag, 31 maart 2022Oproep vrijwilligerswerk voor Oekraïne
maandag, 28 maart 2022Stichting Waakmand
zondag, 27 maart 2022Święcenie Pokarmów

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer