Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Terugblik op mijn priesterwijding

maandag, 26 juni 2017
foto: Wim Koopman
Terugblik op mijn priesterwijding

Een kleine week na mijn pries­ter­wij­ding mag ik terugkijken op een in­druk­wek­kende en veelbewogen week. De pries­ter­wij­ding van 10 juni jongsle­den was voor mij de afslui­ting van een lange weg. Maar een echte afslui­ting is het ook weer niet. Eigen­lijk is het meer zoals het ingaan van een nieuwe fase in je leven. En hier heb ik enorm veel zin in.

De dag van de pries­ter­wij­ding was voor mij erg mooi. Ik heb erg genoten van de wij­dings­plech­tig­heid. Eigen­lijk had ik verwacht toch wel wat zenuwach­tig te zijn. Maar dit was niet het geval. Alle onder­de­len van de wij­ding heb ik heel bewust mee­ge­maakt. Het moment van de wij­ding zelf, de handopleg­ging en het wij­dings­ge­bed, heb ik heel intens beleefd. Ik vond het heel bij­zon­der dat onze voor­ma­lige pastoor, Mgr. van den Hout, mij mocht bekle­den met de pries­ter­lijke gewa­den. Maar uit­ein­delijk is het meest bij­zon­dere moment geweest dat ik werd uit­ge­no­digd om met de collega-pries­ters de eucha­ris­ti­sche liturgie te vieren. Bij het betre­den van het pries­ter­koor fluisterde de ceremonie­mees­ter mij in de oren: “jij zit rechts van de bis­schop”. Toen dacht ik: “oh ja, dat klopt…ik ben er nu ook een (= pries­ter)”. Na de wij­dings­plech­tig­heid had het semi­na­rie een receptie geor­ga­ni­seerd in de semi­na­rie-tuin. Het was heel mooi weer. Er waren veel mensen en de reacties waren heel harte­lijk en betrokken.

Op zon­dag 11 juni heb ik dan voor het eerst de Eucha­ris­tie mogen vieren in de pa­ro­chie. Het was een grootse belevenis om met de collega’s van het pas­to­rale team aan het altaar te mogen staan. Na de Mis werd ik tot mijn verras­sing op het kerk­plein toegezongen. De harmonie speelde voor mij een aantal lie­de­ren en ver­vol­gens zijn we met allen in een pro­ces­sie naar de Leyenstein gegaan. Hier had de pa­ro­chie een receptie geor­ga­ni­seerd. Het was erg gezellig en ontspannen. Het heeft me erg goed gedaan om te zien dat veel pa­ro­chi­anen zo met me hebben meegeleefd. Het is zo be­lang­rijk en zo fijn om gedragen te wor­den door anderen.

Al met al is het weekend van de 10e en 11e juni voor mij een groot feest geweest. Ik wil het pa­ro­chie­bestuur, de diverse contact­groepen en alle pa­ro­chi­anen bedanken voor de harte­lijke gelukwensen en de geschenken die ik heb ont­van­gen. Ik ben er echt heel dank­baar voor en blij mee.

Tot spoe­dig!

Kape­laan Sacha Steijaert

overzicht van bijdragen:
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer