Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Goede Week

zondag, 14 april 2019

Goede WeekIn de Goede Week over­we­gen we het lij­den en sterven van Christus, te beginnen met zijn intocht als Messias in Jeru­za­lem op Palm­zon­dag.

Het lij­dens­ver­haal van Christus staat centraal deze week, maar daar­mee ein­digt het niet. Jezus sterft vrijwillig op het Kruis. Zo zal Hij de weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God voor allen die in Hem geloven.

Chrismamis

Op de voor­avond van Witte Donder­dag wordt in elk Neder­lands bisdom de Chrismamis gevierd. Om 19.00 uur begint de Chrismamis in de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch met Mgr. De Korte als hoofd­cele­brant. Vele pries­ters en diakens van het bisdom zullen deelnemen aan deze vie­ring waarin drie olieën wor­den gewijd. Van elke pa­ro­chie gaat een afvaar­diging naar deze vie­ring maar ie­der­een is van harte welkom om er bij aanwe­zig te zijn.

Witte Donder­dag

Het Paas­tri­duüm van het lij­den, de dood en de ver­rij­ze­nis van de Heer begint met de avondmis van Witte Donder­dag. We vieren de in­stel­ling van de Heilige Eucha­ris­tie.

Goede Vrij­dag

Op Goede Vrij­dag gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus Christus. Er wordt op deze dag geen Eucha­ris­tie gevierd. De Kruis­weg wordt dan gebe­den en er is een Kruis­ver­ering. Deze dag is een vasten- en ont­hou­dings­dag.

Paas­wake

Paas­za­ter­dag (Stille zater­dag) is de rust­dag tussen dood en opstan­ding. Op deze dag blijft het stil in de kerk. ’s Avonds is de Paas­wake en vieren we de opstan­ding van Christus!

overzicht van bijdragen:
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer