Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Een afbeelding van Christus verscheuren!

dinsdag, 25 april 2017
Een afbeelding van Christus verscheuren!

Mis­schien hebt u onlangs ook het filmpje mee­ge­kre­gen van Kerk in Actie, de diaconale poot van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land. Een dominee verscheurt een afbeel­ding van Jezus en verspreidt de snippers door ze op de grond te laten vallen.

De actie is con­fron­terend, zegt hij erbij. Er volgt ook een uitleg: Jezus heeft zich­zelf gebroken en gegeven voor de mensen. Hij heeft zich­zelf niet gespaard. Zo raakt zijn aanwe­zig­heid verspreid over de wereld. Als wij ook delen van ons­zelf, raakt de bood­schap van het evan­ge­lie we­reld­wijd verspreid. Jezus die zich­zelf deelt, past bij Goede Vrij­dag. Hij heeft zich­zelf helemaal gegeven en nodigt ons ertoe uit het zelfde te doen.

Deze uitleg snap ik van de ene kant wel, maar ik betreur toch de actie. Het verscheuren van een afbeel­ding van Jezus is con­fron­terend, en dat is op zich niet ver­keerd. Jezus heeft zijn toehoor­ders ook regel­ma­tig geschoffeerd. Toch is het verscheuren van een afbeel­ding van Jezus niet juist. De actie is te rationeel, te bere­deneerd, en is een feite­lijke ont­ken­ning van enige devotie voor Christus. Als ik zou willen laten zien dat bij­voor­beeld mijn moe­der tij­dens haar leven alles voor het gezin heeft gedaan en altijd klaar stond voor de familie en de mensen in de buurt, laat ik dat niet sym­bo­li­sch zien door een foto van haar te verscheuren. Niemand zou dat in zijn of haar hoofd halen. Dit geldt ook voor Jezus.

Iemand zou kunnen zeggen: het heilig Brood – het Lichaam van Christus – wordt toch ook gebroken tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring! Ja, dat klopt, maar brood is bedoeld om samen te delen en te eten, een afbeel­ding niet. Een afbeel­ding is bedoeld om naar te kijken en om je een voor­stel­ling te maken van de persoon die staat afge­beeld. In het geval van Jezus kan een afbeel­ding onze devotie voor Hem voe­den. Daarvoor is deze bedoeld. Het verscheuren ervan draagt daar niet aan bij.

Ron van den Hout
waar­ne­mend pastoor

overzicht van bijdragen:
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer