Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Stemadvies

vrijdag, 17 mei 2019
Stemadvies

Wees niet bang - een stemadvies zullen we niet op deze pa­ro­chie­web­site plaatsen. Wel een oproep van de Europese bis­schop­pen om toch vooral van ons stem­recht gebruik te maken!

De bis­schop­pen van COMECE (Com­mis­sie Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties Europese Gemeen­schap) roepen in een ge­za­men­lijke ver­kla­ring alle bur­gers in de Europese Unie op te gaan stemmen. Van 23 tot 26 mei wor­den verkie­zingen gehou­den voor het Europees Parle­ment. ‘De verkie­zingsuit­slag is van invloed op de poli­tieke beslis­singen voor de ko­men­de vijf jaar’, zo schrijft COMECE.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onderschrijft de oproep van COMECE, waar voor de Neder­landse con­fe­ren­tie mgr. Hoogen­boom lid van is. De vertegen­woor­digers van de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties voeren met COMECE regel­ma­tig overleg met politici, ambtenaren en be­stuur­ders van de EU. Zij vertolken de stem van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in de Europese Gemeen­schap.

Daarbij onder­stre­pen ze steeds opnieuw dat de men­se­lijke waar­dig­heid centraal moet staan in het Europese beleid. Bij grote uit­dagingen op het gebied van migratie, vluch­te­lingen, digitali­sa­tie en privacy komt COMECE op voor onder meer de rechten van de mens, voor kwets­ba­re groepen en voor gelijk­waar­dig­heid. Be­lang­rijk in de dialoog is ook het bewaken van de vrij­heid van gods­dienst.

Recht, plicht en kans

De Europese bis­schop­pen vin­den het be­lang­rijk dat de bur­gers in de EU hun verant­woor­de­lijk­heid nemen bij de ko­men­de verkie­zingen ‘Gaan stemmen is mis­schien slechts een eerste stap, maar een hoogst nood­za­ke­lijke. Met de in­spi­ra­tie van paus Fran­cis­cus in gedachten roepen we alle bur­gers, jong en oud, op om te gaan stemmen en zich te enga­geren tij­dens de aanloop naar de Europese Verkie­zingen zelf: dit is de beste manier om Europa te maken tot wat de bur­gers voor juist en recht­vaar­dig hou­den. Stemmen is niet alleen een recht en een plicht, maar ook een kans om concreet vorm te geven aan de opbouw van Europa!’

  • Donder­dag 23 mei in een stem­bu­reau bij u in de buurt!
overzicht van bijdragen:
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer