Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zoete Moeder

woensdag, 24 april 2019
foto: Wim Koopman
Zoete Moeder

Het houten beeld van Maria en kind in de Sint Jan dateert uit de periode 1270-1320. Het had sinds ongeveer 1380 een vaste plaats in de kapel bij de toren, die dan ook nog in gebruik was als doopkapel. Vanaf 1380 worden vele wonderen toege­schre­ven aan het beeld en komt een sterke verering op gang. Deze won­deren zijn opgetekend in het Mirakelboek, dat bewaard is gebleven.

Kort na de inname van ’s-Her­to­gen­bosch in 1629 werd het beeld de stad uitgesmokkeld naar Antwerpen, vanwaar het nog begin 1630 op verzoek van de landvoogdes Isabella naar Brussel werd overgebracht. Het werd onder­gebracht in de kerk van de reguliere kanun­niken, de Sint Jacobs­kerk op de Coudenberg.

Op 3 april 1630 werd het beeld in plechtige processie overgebracht naar de Sint Gauce­ri­cus­kerk te Brussel. Ten slotte kreeg het op 16 mei 1641 een plaats voor langere tijd in de genoemde Sint Jacobs­kerk. Een daar opgesteld contract tussen deze kerk en de kanun­niken van de Bossche Sint Jan bepaalde dat het beeld tijdelijk in de Sint Jacobs­kerk kon blijven, maar dat het beeld en alle ornamenten zouden terugkeren naar 's-Her­to­gen­bosch als de Katho­lie­ke godsdienst er weer in het openbaar beleden mocht worden en de overheid er toestemming voor gaf.

Ten gevolge van de Bataafse Omwenteling in 1795 kwam de godsdienstvrijheid in ’s-Her­to­gen­bosch terug. De terugkomst van het beeld liet echter tot 1853, het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, op zich wachten. Langdurige onderhandelingen door apos­to­lisch vicaris Den Duibbelden en coadjutor Zwijssen leidden uit­ein­de­lijk eind december 1853 tot teruggave.

Terug naar ’s-Her­to­gen­bosch

Eind december 1853 werd het beeld in Brussel opgehaald, tegelijk met het Mirakelboek dat al die tijd in het Belgische Mechelen (aartsbisdom van België) bewaard was, waarna het met plechtig vertoon werd ingehaald in de Sint Jan. Hier verkreeg het beeld in 1855 zijn definitieve plaats op zijn oude plek in de inmiddels gerestaureerde Mariakapel bij de toren, waar het vanaf 1867 op een neogotische altaartroon werd geplaatst.

Honderd jaar later werd het beeld geplaatst onder een neo-barokke troonhemel. En weer later op de wijze waarop het beeld nu te zien is met een purperrode achtergrond geflankeerd door ex-voto’s uit de 19e, 20e en 21e eeuw (geschenken van pelgrims na een verhoord gebed), het mirakelboek en een prachtige bloemenzee die Bosschenaren en Brabanders dagelijks in de vazen plaatsen.

De Zoete Moeder wordt bekleed met ver­schil­lende mantels, naar gelang de liturgische tijdspanne en de in de loop van de jaren ontstane traditie.

Meimaand - Maria­maand

Elk jaar in mei wordt de Zoete Moeder speciaal vereerd in de Sint-Jans­kathe­draal. ’s Zondags zijn er dan maar liefst vier Eucha­ris­tie­vie­ringen: om 7.00, 8.30, 10.00 en 11.45 uur. De kathedraal zit dan bijna elke viering helemaal vol en pelgrims komen van heide en verre om Onze Lieve Vrouw van ’s-Her­to­gen­bosch te vereren.

Het is inmiddels traditie dat ook onze parochie in de mei­maand een bede­vaart houdt naar de Zoete Moeder. Op zondag 5 mei loopt een groep pelgrims na een korte gebeds­vie­ring om 6.30 uur in Ammerzoden via Treurenburg naar de kathedraal waar ze aansluiten bij de Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur. Speciaal voor gezinnen is er tevens de moge­lijk­heid om met de fiets of de auto om 8.00 uur te verzamelen bij de kerk te Velddriel.

Op zondag 12 mei wordt na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.45 uur de tra­di­tio­nele bidtocht gehouden met het beeld van de Zoete Moeder. De route loopt door de Bossche binnenstad langs diverse Mariabeeldjes en -beelden die in diverse gevels prijken en die voor de gelegenheid zijn voorzien van geel-witte bloemen en een wit-blauwe vlag. Of de bidtocht buiten doorgaat is natuurlijk afhankelijk van het weer - in 2018 moest helaas op het laatste moment de tocht naar buiten worden afgeblazen vanwege de regen. Hopelijk kunnen we dit jaar weer gewoon naar buiten!

overzicht van bijdragen:
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer