Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Minderheidskerk

vrijdag, 17 maart 2017
Minderheidskerk

Afgelopen dinsdag heb ik de netwerk­avond van het bisdom bijgewoond. Er was een lezing van Stefan Paas, een pro­tes­tantse theoloog van de Vrije Uni­ver­si­teit van Amsterdam en van de Theologische Uni­ver­si­teit van Kampen. Om een paar redenen vond ik zijn lezing interessant en waardevol. Ik herkende me ook in zijn analyse van het Westerse christendom.

De Kerk in het Westen is een minderheids­kerk geworden. Het aantal mensen dat deelneemt aan het kerkelijk leven is laag. Er is nog een behoorlijke groep die officieel lid is van een chris­te­lijke kerk, maar de secularisatie heeft zodanig om zich heen gegrepen dat de meesten niet meer praktiserend zijn. De Kerk bevindt zich in een geseculariseerde omgeving.

Toen in de 4e eeuw het christendom onder keizer Constantijn vrijheid kreeg en zelfs dé godsdienst werd, was ongeveer 10% christen. Doordat het christendom de staatsgodsdienst werd lieten velen zich dopen en opnemen in de Kerk om oneigenlijke redenen. Als christen kon je bij­voor­beeld gemakkelijker werk krijgen en je werd geaccepteerd. Het percentage van 10% is voor Stefan Paas belangrijk. Hij denkt dat eigenlijk nooit meer dan 10% van de bevolking om intrinsieke redenen christen was. De grootste groep deed gewoon mee, omdat christen-zijn voordelen had.

Dat de Kerk dus een minderheid is, is eigenlijk helemaal niet zo verbazend. Je hoeft te­gen­woor­dig niet meer christen te worden, omdat je dan maat­schap­pe­lijk beter geaccepteerd bent, of dat je dan gemakkelijker een baan kunt krijgen. Het tegendeel is eigenlijk waar. Er zijn geen horizontale redenen meer om christen te worden, alleen nog verticale redenen. Daarmee bedoelde Paas: God is goed in zichzelf, Hij is niet alleen goed vóór. We mogen niet te functioneel over God denken. Hij is goed in zichzelf. Dat kunnen we als gelovige ontdekken. Ik ontdek dat ik christen ben, als ik ontdek dat God goed is in zichzelf. Ik pluk niet perse maat­schap­pe­lijke voordelen uit mijn geloof. Als je iets doet voor een ander, doe je dat ook – als het goed is - om een intrinsieke reden. Een ander helpen is goed in zichzelf. Er hoeven geen bijbedoelingen te zijn.

We hebben de neiging om nog steeds te denken vanuit de volks­kerk. We zijn dat gewend. Nu we merken dat het aantal betrokken chris­te­nen minder wordt, gaan we de normen oprekken om er toch zoveel mogelijk mensen bij te kunnen houden. We verleggen de norm van wat nog chris­te­lijk/katho­liek is. Mensen komen wel niet meer in de kerk, maar ze zijn wel religieus. Mensen komen wel niet meer iedere zondag in de kerk, maar toch nog wel bij echt belangrijke gelegenheden. Veel mensen geloven niet meer in God, maar leven wel sociaal en rechtvaardig en dat is eigenlijk voldoende. De Kerk wordt ook meer een cultureel gegeven. Heel veel mensen vinden de kerkelijke cultuur belangrijk, maar niet meer het geloof.

Paas maakte een vergelijking met de balling­schap van Israël. Door de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs in 587 voor Christus werd Israël van huis en haard verdreven. Alles wat belangrijk was verdween: het door God beloofde land, de stad Jeruzalem, de koning, de tempel waar God woonde. Alle instituties verdwenen. Er bleef niets over en men moest tijdens de deportatie de godsdienst opnieuw uitvinden, en God opnieuw leren kennen. Wij verkeren ook in een balling­schapsperiode.

Het is moeilijk om een minderheid te worden en te beseffen dat we het eigenlijk al zijn. Chris­te­nen als minderheid in de samenleving is eigenlijk normaal. Het is ook niet erg. Jezus lijkt er ook van uit te gaan als Hij zegt, dat wij ‘zout der aarde’ en ‘licht der wereld’ moeten zijn. Je moet niet teveel zout in het eten doen, want dan verliest het eten zijn smaak. Een beetje zout maakt het voedsel juist lekker.

Ron van den Hout
waar­ne­mend pastoor

overzicht van bijdragen:
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer