Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Aswoensdag f Valentijnsdag?

donderdag, 15 februari 2018
Aswoensdag f Valentijnsdag?

In 2018 valt Valen­tijns­dag precies op de eerste dag van de veer­tig­da­gen­tijd. Voor menigeen kan het contrast niet groter zijn. Rond Valen­tijns­dag hangt de geur van uiter­lijk ver­toon en commercie, terwijl bij Aswoens­dag de geur van inkeer en belan­ge­loos­heid ons hoort te prikkelen.

Aswoens­dag

Met Aswoens­dag begint de veer­tig­da­gen­tijd. Voor de Kerk is het één van de twee verplichte vasten-en ont­hou­dings­da­gen. Ik vermoed dat er weinig mensen zijn, die bij deze beschrij­ving gelijk een warm gevoel krijgen. Het klinkt mij­zelf ook eer­der als een belastende opdracht, dan als harte­lijke uit­no­di­ging in de oren. Mis­schien komt dat ook wel door het gevoel dat we vooral iets moeten opgeven en inleveren.

Ruimte maken

In de veer­tig­da­gen­tijd willen we juist ruimte maken, voor iets wat ons rijker maakt en ons leven gelukki­ger. Mis­schien zou je het kunnen ver­ge­lij­ken met het opruimen van je kamer. Je kijkt er tegenop, om het te ordenen en op te ruimen. Als het echter is opgeruimd, dan voel je je echter ook vaak opgeruim­der. Mis­schien dat je je zelfs rijker voelt, doordat je weet iets terug­ge­von­den hebt, wat je al een tijdje kwijt was? Is dat ook niet zo bij het opruimen van onze binnen­ka­mer?

Opruimen

Het kost moeite om je dage­lijkse ritme te door­bre­ken. Snoepen, drinken, tele­vi­siekijken, gamen, whatsappen e.d. en andere ge­woon­ten, kunnen ge­mak­ke­lijk een aflei­ding zijn, en voor jezelf een excuus om je binnen­ka­mer niet op te hoeven ruimen. Je komt dan bij de vraag, of het écht nodig is. Vaak belemmert het ons om aan­dacht te geven aan wat ons dwarszit, of wat be­lang­rijk is, maar waaraan we voorbij leven. Het zoeken van stilte of be­zin­ning, is echter ook iets wat God ons gunt. Het in gesprek gaan met elkaar of het geven van meer aan­dacht en zorg aan de ander, is waar we ook de zorg van God voor óns mogen ont­dek­ken.

Valen­tijns­dag

Het is eigen­lijk wel mooi dat het begin van de veer­tig­da­gen­tijd met Valen­tijns­dag samenvalt. Want God gunt het ons zó graag, dat we met een opgeruimd gemoed door het leven gaan. God gunt het ons zo graag, dat we goed met elkaar omgaan, en dat wat ons belemmert om zorg en aan­dacht te geven wordt weg­ge­werkt. God houdt zoveel van ons, maar we zien dat niet (meer), juist omdat er zoveel is waar­mee wij bezig zijn (en ons laten verlei­den). We blijven vaak haken bij wat we niet hebben, en vergeten daardoor zorg en oog te hebben voor al het mooie wat we van God ont­van­gen in ons hart en in mensen ons heen als we daarvoor de rust nemen en ruimte maken. Het klinkt vreemd, maar zou God ook niet dé onbekende Valen­tijn zijn? Of draaf ik nu door?

Het is ons gegund

Ik geef het voor wat het waard is, want ik preek nu ook voor mijn beurt. De veer­tig­da­gen­tijd is ons gegund als een tijd om meer aan­dacht en zorg aan ons­zelf en anderen te geven. Een tijd om met meer rust en liefde te kijken naar wat en wie er in ons leven toe doet? Ik wens u nu al een gezegende veer­tig­da­gen­tijd om straks met een opgeruimd gemoed het feest van de opstan­ding van Jezus in ons leven met Pasen nog meer te kunnen vieren.

Moge deze veer­tig­da­gen­tijd u vrede en alle goeds brengen,

Roland Putman ofm.

overzicht van bijdragen:
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuet, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag f Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer