Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Sacramentsdag

dinsdag, 18 juni 2019

Donder­dag 20 juni 2019 viert de Katho­lie­ke Kerk we­reld­wijd Sacra­ments­dag. In Neder­land vieren we het veelal ook op de daarop­volgende zon­dag (23 juni). In veel pa­ro­chies trekt rond die datum een Sacra­ments­pro­ces­sie door stad of dorp. In ’s-Hertogen­bosch wordt na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.00 uur rondom de Sint-Jans­kathe­draal de Sacra­ments­pro­ces­sie gelopen.

Wim Koopman
Sacramentsprocessie vanuit de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
De Sacra­ments­pro­ces­sie rondom de
Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch

Sacra­ments­dag werd in de 13e eeuw door de paus inge­steld op verzoek van Juliana van Cornillon uit Luik. Zij wilde daar­mee de vere­ring voor het Heilig Sacra­ment - de aanwe­zig­heid van Christus in een hostie, een stuk brood - extra kracht bij zetten. Het is dit jaar 150 jaar gele­den dat zij heilig werd verk­laard.

Het feest van het Heilig Sacra­ment wil de daad­wer­ke­lijke aanwe­zig­heid van Christus in de hostie extra onder de aan­dacht brengen. Bij het Laatste Avondmaal (op Witte Donder­dag) deelde Jezus met zijn leer­lin­gen brood en wijn, terwijl Hij zei: “Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” Daar­mee werd de vie­ring van de eucha­ris­tie inge­steld. De gelo­vi­gen vieren dat God daad­wer­ke­lijk in de vorm van een stuk brood (de hostie) onder hen aanwe­zig is.

Een geconsa­creerde hostie wordt ook wel het Heilig Sacra­ment genoemd, ofwel het Aller­hei­ligste. Dit wordt in elke Katho­lie­ke Kerk bewaard in het ta­ber­na­kel, een beveiligd kastje, in een Sacra­mentsaltaar. Vaak wordt het Aller­hei­ligste ook ter aanbid­ding uit­ge­steld of in een pro­ces­sie rond­ge­dragen in een speciale hou­der, een monstrans genaamd.

(bron: www.bisdom-roermond.nl)

overzicht van bijdragen:
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer