Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vakantie

donderdag, 25 juli 2019
Vakantie

In deze dagen ver­trek­ken heel wat mensen op vakantie. Als ik som­mi­gen zie ver­trek­ken met al hun valiezen en volgepakte auto’s dan denk ik wel eens dat ze nooit meer terug­ko­men. Maar dan gaan ze toch maar een weekje weg... Deze week zei een pa­ro­chi­aan mij dat hij er echt aan toe was, de laatste werkweken waren zo druk geweest voor hem dat hij aan rust toe was.

Elk jaar, zo rond de vakantie, vraagt toch wel altijd iemand of Jezus in het evan­ge­lie iets over het hou­den van vakantie ver­telde. Helaas, het woordje vakantie staat niet in het evan­ge­lie. Ik denk dat twee­dui­zend jaar gele­den het woordje vakantie nog niet eens bestond. Ze zullen in die tijd momenten gehad hebben waar het min­der druk was met het werk op het land maar wellicht bleef het daarbij. Een catalogus met vakan­tie­be­stem­mingen en vakantie­geld bestond nog niet. Je moet maar eens aan mensen die ouder dan 80 zijn vragen naar welke exo­tische oor­den zij op vakantie gingen: ze zullen je vol onbegrip aankijken...

Jezus heeft dan wel niet let­ter­lijk over vakantie ge­spro­ken maar we mogen zeker zeggen dat Hij er niet tegen was en dat Hij elk van ons zeker aanspoort op één of andere manier wat vakantie te hou­den, het wat rusti­ger aan te doen, even te kijken naar de grote lijnen van je leven. Soms kunnen we in de drukte van ons leven ons­zelf verliezen. Dan is het goed om de rust en de stilte en de andere kant van het leven op te zoeken om ons­zelf terug te vin­den en te zien waar het wer­ke­lijk om gaat in het leven.

In Marcus 6, 30-32 kunnen we lezen dat Jezus op een bepaald moment naar een afgelegen plaats gaat om Zijn leer­lin­gen even tot rust te laten komen. De leer­lin­gen had­den het druk gehad met het onder­wij­zen van mensen en Jezus zegt dan: “Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten”. Jezus trekt zijn leer­lin­gen even weg uit de drukte “want het was een voort­du­rend komen en gaan van mensen zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten”.

In dat stukje evan­ge­lie kunnen we dui­de­lijk lezen dat Jezus vindt dat een mens zich af en toe wat rust moet gunnen, tijd voor zich­zelf moet nemen en zeker tijd moet maken om te eten. Zonder voldoende rust en eten houdt geen mens het uit.

Een vorm van vakantie, ie­der­een is het aan zich­zelf op een of andere manier verplicht. Kom eens tot stilstand en kijk eens waar je mee bezig bent in je leven. Ga eens weg uit de dage­lijkse sleur. Voor de ene zal het een reis van duizen­den kilo­me­ters zijn, voor een andere uren aan een strand liggen en voor nog een andere gewoon wat rus­tig thuis in de tuin zitten. Ik hoorde ooit eens een pastoor zeggen tegen iemand die zich­zelf nooit rust gunde: “Als God zelfs op de zevende dag ging rusten, wie ben jij dan dat jij je nooit rust gunt?”. Jezus doet het ons in elk geval ook voor.

Het hele evan­ge­lie is één ge­tui­ge­nis hoe Jezus een druk leven heeft gehad, van ’s morgens tot ’s avonds prediken, zieken genezen, won­de­ren doen, mensen nabij zijn maar regel­ma­tig maakte Hij het stil, gunde Hij zich rust en zorgde Hij voor contact met de Hemelse Vader. In die stilte en rust en die gesprekken met de Hemelse Vader heeft Hij altijd ontdekt wat Hij moest doen, wat het ver­volg van Zijn Weg was. Ook dat mag vakantie voor ons zijn. Zorg dat na de vakantie mensen aan jou kunnen zien dat je vakantie hebt gehou­den, niet alleen aan je bruine kleur maar vooral aan je en­thou­sias­me en je inzet.

Pastoor Pieter Scheepers
Fran­cis­cus­paro­chie Asten

overzicht van bijdragen:
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer