Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

11 november - Heilige Martinus

woensdag, 11 november 2015

De heilige Martinus is bekend omdat hij zijn mantel deelde bij met een bedelaar bij de poorten van Amiens. Er is van hem ook een ander voorbeeldig verhaal bekend en dat mij als priester bijzonder aanspreekt.

Martinus had reeds lang een voorgevoel van zijn dood en hij zei tot zijn broeders dat zijn einde weldra zou komen. Intussen bleek er een reden te zijn om de parochie van Candes te bezoeken. Want de priesters van die kerk waren onderling verdeeld en hij wilde de vrede herstellen. En ofschoon hij wist dat het einde van zijn dagen naderde, besloot hij daarom toch op reis te gaan. Want hij beschouwde het als een goede afsluiting van zijn deugdzaam leven, als hij de vrede zou kunnen herstellen en aan die kerk kunnen nalaten.

11 november - Heilige MartinusNadat hij nu enige tijd had doorgebracht in de plaats en de kerk die het doel van zijn reis waren geweest, en de vrede onder de geestelijken had hersteld, wilde hij naar zijn klooster terugkeren, maar plotseling begonnen zijn lichaamskrachten af te nemen. Toen riep hij de broeders bijeen, en deelde hun mee dat zijn einde nabij was. Groot was de droefheid en smart bij allen. En als uit één mond riepen zij klagend: ‘Waarom, vader, verlaat gij ons? Aan wie laat gij ons verweesd achter’? Grimmige wolven zullen uw kudde binnendringen; wie zal ons beschermen tegen hun beten, als de herder zelf geslagen is? Wij weten wel dat gij bij Christus wilt zijn, maar uw loon is verzekerd en zal bij uitstel niet minder worden; heb liever medelijden met ons en laat ons niet in de steek.’

Daarop heeft Martinus, naar men zegt, zijn tranen de vrije loop gelaten, bewogen als hij was door hun jammerklacht. Altijd immers liep hij over van mededogen in de Heer. Hij keerde zich tot de Heer en antwoordde op hun getreur met deze enkele woorden: ‘Heer, als ik voor uw volk nog nodig ben, weiger ik de arbeid niet; uw wil geschiede.’

O boven alle lof verheven man, door de arbeid niet gebroken, niet te breken door de dood; noch voor het een, noch voor het ander had hij voorkeur: hij vreesde niet te sterven en weigerde niet te leven. Zijn ogen en handen waren steeds ten hemel geheven; zijn geest bleef onverstoorbaar in gebed verzonken. En toen priesters die hem op dat ogenblik kwamen bezoeken, hem vroegen zijn lichaam enige verlichting te gunnen door op de andere zijde te gaan liggen, antwoordde hij: ‘Laat mij, broeders, laat mij liever naar de hemel kijken dan naar de aarde; dan kan mijn geest zich al richten op de Heer alvorens de grote reis te beginnen.’ Toen hij dit had gezegd, zag hij de duivel dichtbij staan. ‘Wat sta je hier, bloeddorstig beest? - riep hij - je zult in mij niets vinden, onheilstichter; ik word in Abrahams schoot opgenomen.’

Na deze woorden gaf hij de geest. Martinus werd vol vreugde in de schoot van Abraham opgenomen, Martinus, arm en met weinig tevreden, ging rijk de hemel binnen.

Ron van den Hout
waarnemend pastoor

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag óf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer