Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Meimaand - Mariamaand

dinsdag, 16 april 2024

Voor katho­lie­ken is het een van­zelf­spre­kend­heid: mei­maand is Maria­maand. Maar waar komt die devotie in de mei­maand eigen­lijk vandaan? Hoe is dat gebruik ontstaan? En op basis van welke bronnen?

Mid­del­eeuwen

Met enige goede wil kun je een enkele aanzet aan­wij­zen in de mid­del­eeuwen, maar van volks­de­vo­tie is nog geen enkele sprake. Geleer­den wijzen er graag op dat Maria de plaats moest innemen voor aller­hande hei­dense gebruiken. De naam van de maand gaat terug op de Romeinse moe­dergodin Maia. Zij staat voor vrucht­baar­heid, ontluikend leven, liefde.

Mariabeeld Meersel-Dreef

 

Mariabeeld Meersel-Dreef

Rond de eerste van haar maand ken­den de Romeinen de Floralia, feesten en spelen ter ere van de bloemengodin Flora. Er kwamen bloemen­kransen aan te pas, meisjes die voor de ogen van de verlekkerde toe­schou­wers in het stadion een striptease opvoer­den. Op mid­del­eeuwse afbeel­dingen wordt de maand mei geïllustreerd door boeren op het land, bloemen, vogeltjes en rid­ders te paard die met hun geliefde de natuur intrekken. Wellicht komen daar gebruiken als het dansen rond de mei­boom vandaan, en het kiezen van een meiko­ningin?

Ombuigen

Dit soort praktijken zijn heel lang blijven bestaan. Tot verdriet van de ker­ke­lijke over­he­den. In 1579 probeert Carolus Borromeus, in zijn bis­schops­stad Milaan, de aan­dacht van de bevol­king af te lei­den van derge­lijke excessen, en ze om te buigen in gebedsston­den voor het Maria­beeld in de ka­the­draal. Dat sloeg aan. In die jaren heerste juist de pest in Noord-Italië. Zou dat ertoe hebben bij­ge­dragen dat de Maria­de­vo­tie een succes werd? In die­zelfde tijd orga­ni­seer­de in Rome Filippus Neri voor de jeugd elke dag van de maand mei een Maria­ge­bedsuur.

Dat gebruik zal met name door de Ita­li­aanse jezuïeten van de acht­tien­de eeuw wor­den over­ge­no­men en verspreid. Tijdens hun volks­mis­sies in de maand mei hou­den ze elke dag Mariamedi­ta­ties. De in­spi­ra­tie was mede inge­ge­ven door bloei en succes van de zogeheten Maria­con­gre­ga­ties, broe­der­schappen die een bij­zon­dere trouw beloof­den aan de heilige Maagd, en dat bezegel­den met een rid­dereed of gelofte.

Mysteries uit het leven van Jezus

De medi­ta­tiestof ontleen­den zij aan Ignatius’ Gees­te­lij­ke Oefe­ningen en borduur­den daar op voort. Ignatius geeft aan hoe de bid­der kan verwijlen bij mysteries uit het leven van Jezus. Hij doet het voor, als hij stil­staat bij Jezus’ geboorte in de grot:

“Onze-Lieve-Vrouw zien en Jozef [...] en ook het pas­ge­bo­ren kind Jezus. Ik maak me tot knechtje, onbedui­dend en onwaar­dig, en ik kijk ze aan, aanschouw ze en dien ze waar het nodig is, alsof ik erbij was, met alle ach­ting en eerbied waartoe ik in staat ben. Daarna tot mezelf inkeren om er enig voor­deel uit te trekken. [...] Aan het einde houdt men een gesprek [met] de drie god­de­lijke personen, met Jezus of met zijn Moeder, Onze-Lieve-Vrouw.”

Boekje

Deze dage­lijkse mei­maandmedi­ta­ties wer­den door de jezuïeten uitge­ge­ven in devotie­boekjes. Zo verscheen in 1725 het boekje van pater Dionisi ‘Meimaand Maria­maand’. Het bevat adviezen voor het versieren van een Maria-altaar of een Maria­beeld; het beveelt aan dage­lijks de rozen­krans te bid­den of de litanie van Maria, en elke dag te beginnen met een goed voor­ne­men. Het beleefde tal­loze herdrukken.

Derge­lijke boekjes von­den hun weg in heel Europa, maar ook in de missie­ge­bie­den: Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. In 1815 en 1822 bevor­derde paus Pius VII (+ 1823) deze vorm van volks­de­vo­tie door er meer­dere aflaten aan te verbin­den.

Recente ont­wik­ke­ling

Welbeschouwd is de mei­maand als Maria­maand dus een recente ont­wik­ke­ling in de ge­schie­de­nis van het vroom­heidsleven. Mooie illus­tra­tie van het katho­lie­ke geloofs­in­zicht dat niet alleen de Heilige Schrift, maar ook de traditie vind­plaats is van Gods open­ba­ring.

 

(bron: Dries van den Akker SJ - Ignis Webmagazine)

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 16 april 2024Meimaand - Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer