Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kerkleraressen

Catharina van Siëna en Theresia van Avila

zaterdag, 16 september 2023
Kerkleraressen

Op 27 sep­tem­ber 1970, een his­to­rische dag voor de katho­lie­ke kerk, wer­den Catharina van Siëna en Theresia van Avila offi­cieel tot kerkleraressen verheven door paus Paulus VI. Deze heilige vrouwen, die eeuwen eer­der leef­den, wer­den op dat moment erkend voor hun diep­gaande theo­lo­gische bijdragen en hun impact op het geloof.

Catharina van Siëna

Catharina van Siëna ( * 1347 - † 1380) was een Do­mi­ni­caanse mystica en schrijfster. Haar ge­schrif­ten, waar­on­der brieven en het beroemde "Dialogo," getuigen van haar diepe spi­ri­tu­ele inzichten en haar pleidooi voor ker­ke­lijke een­heid en her­vor­ming. Ze speelde een cruciale rol in het overtuigen van paus Gregorius XI om terug te keren naar Rome, wat een einde maakte aan de Babylo­nische balling­schap van de paus.

Theresia van Avila

Theresia van Avila ( * 1515 - † 1582) was een karmelietes en mystica. Haar werken, zoals “Het Inner­lijke Kasteel,” bena­drukten de con­tem­pla­tieve erva­ring en inner­lijke een­heid met God. Theresia was een pionier in de katho­lie­ke her­vor­mings­be­we­ging en stichtte tal­loze kloosters, waar­on­der die van de Ongeschoeide Karmelieten.

De verhef­fing van Catharina en Theresia tot kerkleraressen bena­drukte hun blijvende rele­vantie voor gelo­vi­gen over de hele wereld. Ze blijven een in­spi­ra­tie­bron voor de zoek­tocht naar een diepere spi­ri­tu­ele verbin­ding. Hun heilig­ver­kla­ring onder­streept dat hun nalaten­schap voortleeft in de harten en geesten van gelo­vi­gen, zelfs tot op de dag van vandaag.

Meer in­for­ma­tie

Er is veel meer ge­schre­ven over deze twee heiligen. Wie meer wil weten, kan terecht op de web­si­te www.rkdo­cu­menten.nl. Paus Bene­dic­tus XVI heeft over beide heiligen ge­spro­ken tij­dens algemene au­diën­ties:

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer