Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bedevaart voor gezinnen - Hoor je Mij?

Zaterdag 31 augustus - 9.30 uur - Waalre

gepubliceerd: donderdag, 1 augustus 2024

Net als voor­gaande jaren or­ga­ni­seert de afdeling Familie­pas­to­raat van het Bisdom Den Bosch een dio­ce­sane dag voor ge­zin­nen. Het wordt weer een heuse ‘bede­vaart voor ge­zin­nen voor één dag’!

Het bisdom en de pa­ro­chie Heilige Wil­li­brord (Aalst-Waalre-Valkens­waard) nodigen jullie uit om op zater­dag 31 au­gus­tus een dag met de heilige Wil­li­brord mee te trekken. We doen dat in het mooie Waalre, waar Wil­li­brord ooit zelf een kerk stichtte.

Wil­li­brord trok in het jaar 690 weg uit de veilige abdij in Ierland om in de Neder­lan­den het evan­ge­lie te gaan ver­kon­di­gen. Het werd een heel avontuur. Een onderne­ming als deze kun je nooit op eigen kracht vol­bren­gen. Dat gaat met bid­den, en speuren naar Gods stem voor jou. Hoor ik Hem? Hoort Hij mij?

Op zater­dag 31 au­gus­tus ont­dek­ken we in het voetspoor van de heilige Wil­li­brord allerlei vormen van gebed. Dit doen we spelen­der­wijs, waarbij luis­te­ren en muziek maken be­lang­rijk zijn. We ein­digen let­ter­lijk met een ‘Symfonie van gebed’!

Het is een dag om andere ge­zin­nen te ont­moe­ten, om elkaar te in­spi­re­ren en om samen een feest van deze dag te maken.

Pro­gram­ma

9.30 uur Aankomst bij de Heilige Wil­li­brordus­kerk in Waalre
10.00 uur Opening van de dag in deze kerk
10.30 uur In het voetspoor van Wil­li­brord, een avon­tuur­lijke reis inclusief een ver­zorgde lunch
14.15 uur Spring­pro­ces­sie en af­slui­ten­de eucha­ris­tie­vie­ring
15.15 uur Gezellige afslui­ting
16.00 uur Vertrek

Voor wie?

Voor ge­zin­nen met kin­de­ren in de basis­schoolleef­tijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. We vin­den het bij­zon­der fijn wanneer pa­ro­chies met hun ge­zin­nen komen.

Kosten

De deelname­kos­ten voor deze ontdek­kings­reis zijn € 5,00 per persoon.

Inschrijven

U kunt zich aanmel­den via het inschrijf­for­mu­lier op de web­si­te van het bisdom.

Vervoer

U kunt op eigen gelegen­heid naar de Heilige Wil­li­brordus­kerk in Waalre komen. U kunt ook gebruik maken van gratis busver­voer. U kunt dit aan­ge­ven bij het aanmel­den.

Details

datum: zater­dag 31 au­gus­tus 2024
tijd: van 9.30 tot 16.00 uur
locatie: Heilige Wil­li­brordus­kerk, Markt 22 Waalre
kosten: € 5 per persoon
info: familie­pas­to­raat@bisdom­den­bosch.nl
aanmel­den: www.bisdom­den­bosch.nl/hoor-je-mij

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer