Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Vrijdag 7 augustus 2020

Vrijdag in de 18e week door het jaar

Eerste lezing

Nah. 2, 1.3 ; 3, 1-3. 6-7 Wee de bloedstad !
Uit de Profeet Nahum
Zie, op de bergen gaan de voeten van de vreugdebode die vrede meldt ! Vier, Juda, uw feesten, volbreng uw geloften ! Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken : hij wordt volkomen vernietigd. Voorwaar, de Heer herstelt de glorie van Jakob, ja, de glorie van Israël, omdat rovers hen hebben beroofd en hun wijnranken hebben vernield. Wee de bloedstad, een en al leugen, volgepropt met prooi, die stad die het roven nooit staakte ! Hoor ! Zweepslagen ! Hoor ! Gedender van wielen, rennende paarden, ratelende wagens, ruiters op galopperende paarden, vlammende zwaarden, flitsende lansen, gewonden bij hopen, stapels doden: er is geen eind aan de lijken ; men struikelt erover. Ik begooi u met vuilnis, Ik zet u voor gek en maak een kijkspel van u. Dan zal iedereen die u ziet van u weglopen en zeggen: „Nineve is neergeslagen." Wie is daar rouwig om ? Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken ?
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41
R: Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.
De dag van hun ondergang komt al nader, nabij is het treurige lot dan hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk, Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.
Let op : hier ben Ik, hier sta Ik alleen, naast Mij bestaan er geen goden.
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees. Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet, mijn hand gereed is de straf te voltrekken ;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer, dan zal Ik hen die Mij haten vergelden.

Evangelie

Mt.16, 24-28 Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. „Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. „Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden. „Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven ? „Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ? „Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. „Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn er onder de hier aanwezigen, die de dood niet zullen ervaren voordat zij de Mensenzoon zullen zien komen in zijn koninklijke macht."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God. 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer