Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Vrijdag 3 december 2021

H. Franciscus Xaverius, priester

Eerste lezing

Jes. 29, 17-24 Op de dag van verlossing zullen de ogen der blinden weer zien.
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer: “Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden, en de boomgaard zal veranderen in een woud. Op die dag zullen de doven verstaan wat er voorgelezen wordt, na duisternis en nacht de ogen der blinden weer zien. De verdrukten zullen zich in de Heer verheugen, de armsten der mensen zich verblijden in Israëls Heilige. Want de tiran is weg, de spotter verdwenen, vernietigd allen die zinnen op kwaad, die anderen vals beschuldigen, de rechter valstrikken spannen in het gericht, en onschuldigen afschepen met leeg gepraat. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van Jakob’s huis, Hij die Abraham bevrijdde: Jakob zal niet meer beschaamd staan, zijn gezicht niet langer blozen. Bij het zien van zijn kinderen, het kroost dat Ik hem gaf, zullen zij mijn Naam verheerlijken, Jakob’s Heilige prijzen, en ontzag hebben voor de God van Israël. Warhoofden komen tot inzicht, opstandigen tot rede.” Zo spreekt de almachtige Heer.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 27 (26) 4, 13-14
R: De Heer is mijn licht en mijn leidsman.
De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen; de Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Ik reken er op nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand, wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

Evangelie

Mt. 9, 27-31 Jezus geneest twee blinden omdat zij in Hem geloven.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: “Heb medelijden met ons, Zoon van David.” Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: “Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?” Zij antwoordden: “Zeker Heer.” Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: “U geschiede naar uw geloof.” En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: “Zorgt dat niemand dit te weten komt.” Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God. 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer