Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Woensdag 22 september 2021

Woensdag in de 25e week door het jaar

Eerste lezing

Ezr. 9, 5-9 In onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten.
Uit het Boek Ezra
Toen het uur van het avondoffer gekomen was, ontwaakte ik, Ezra, uit mijn toestand van verbijstering, viel op mijn knieën met rok en mantel gescheurd, strekte mijn handen uit naar de Heer, mijn God, en bad: „Mijn God, ik voel mij zo diep beschaamd dat ik mijn gezicht niet tot U durf op te heffen, want onze zonden zijn boven ons hoofd uitgestegen en onze schuld reikt tot aan de hemel. „Sinds de dagen van onze voorvaderen tot op heden gaan wij gebukt onder een grote schuld. „Omwille van onze zonden werden wij, onze koningen en onze priesters, uitgeleverd aan de koningen der aarde, aan zwaard, gevangenschap, plundering en schande, tot vandaag toe. „En nu heeft de Heer, onze God, ons een ogenblik zijn barmhartigheid getoond; Hij heeft een rest van ons overgelaten, ons een houvast gegeven in zijn heilige plaats, onze ogen weer het licht doen zien en ons een moment rust gegund in onze slavernij. „Want slaven zijn wij, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, maar Hij heeft ons genade doen vinden bij de koningen van Perzië. „Die hebben ons verlof gegeven de tempel van onze God weer op te bouwen en hem uit de puinhopen te doen herrijzen en onze woonplaatsen in Juda en Jeruzalem te ommuren."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Tob. 13, 2, 4, 6, 7, 8
R: Geprezen zij God, die in eeuwigheid leeft.
Hij is het die slaat en die zich ontfermt, die leidt naar de dood en herleven doet, geen mens kan zijn hand ontvluchten.
Maakt aan eenieder zijn grootheid bekend, verkondigt zijn lof onder alle mensen. Want Hij is de Heer, onze God is Hij, Hij is onze vader voor eeuwig.
Bedenkt dus wat gij van Hem kunt verwachten en dankt Hem met luide stem. Verheerlijkt de Heer, die rechtvaardig is, verkondigt de lof van de koning der eeuwen.
Ik zal in dit land van verbanning Hem eren, zijn macht laten zien aan dit zondige volk. Gij zondaars, bekeert u en doet wat Hem aanstaat, dan zal Hij u zeker barmhartig zijn.

Evangelie

Lc. 9, 1-6 Jezus zond de twaalf uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. En Hij vermaande hen: „Neemt niets mee voor onderweg geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. „Als ge een huis binnengaat moet ge daar blijven en ge moet vandaar weer afreizen. „Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen." Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden en genezingen verrichten.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God. 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer