Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Burst The Bubble een succes

Startfeest voor Squad4J6

gepubliceerd: zaterdag, 26 oktober 2019

Het startschot voor het komend Squad4J6 tiener­jaar 2019/20 werd gegeven op vrij­dag­avond 25 ok­to­ber in het pa­ro­chie­cen­trum van Kerkdriel. Het start­feest Burst de Bubble had als doel: ‘Tieners leren elkaar, de jeugdlei­ding en Squad4J6 met Bubbles kennen’.

Ondanks een hape­ring bij het ont­van­gen van de eerste offi­cië­le uit­no­di­ging via een nieuwe mailing­lijst was de opkomst voldoende te noemen voor het uit­voeren van de ‘Bubble ac­ti­vi­teiten’ die op de plan­ning ston­den.

Na een intro­duc­tie van de ‘Squad masters’ van de avond, Danny Hakvoort en David van Bergen wer­den de ‘Bubble spelen’ in een rap tempo uitge­voerd door twee fana­tieke jeugd­teams die tegen elkaar moesten strij­den.

De spelen had­den elk een doel en een thema. Zo was de aftrap een strijd om de meeste vrolijke noten te verzamelen met een beker in de mond en de han­den op de rug! De volgende strijd was een toren zien te bouwen van 14 bekers met als let­ter­lijke hoogte­punt een volle notenbeker er bovenop en deze in balans zien te hou­den. Dit was een moei­lijke onder­deel maar is door bei­den teams, binnen de strijd­tijd met succes volbracht!

Vanuit deze ac­ti­vi­teit begaven de twee team zich in een ‘verdiepende Bubble’; na denken wat je verwacht van het komend Squad4J6 jaar. Dit werd met elkaar gedeeld via een woord ge­schre­ven op een ballon. Ver­vol­gens in deze ‘Bubble’ zittende, leer­den de tieners elkaar beter kennen door iets over zich­zelf te ver­tellen, dan wel met twee waar­he­den en één onwaar­heid. Met elkaar moesten ze er zien achter te komen wat de onwaar­heid van de persoon was...

Bij de opvolgende ac­ti­vi­teit werd er inge­gaan hoe goed wij elkaar ver­trouwen? Door bubbles te maken met afwas­zeep en deze op te kloppen in een beker en deze op de kop boven elkaar hoofd te mogen hou­den... ‘Het ver­trouwen hebben in’ werd mee­ge­no­men in de opvolgende belevenis waarbij een woordspin werd gemaakt met als uitgangs­punt ver­trouwen in elkaar als tiener­groep Squad4J6. Hier kwam uit dat je elkaar daarin nodig heb, meer over elkaar moet weten voor begrip, welke kwali­teiten we hebben en wat wij nodig denken te hebben voor de ‘vei­lig­heid en het ver­trouwen’.

Ver­vol­gens werd een vredeskaars aangestoken waarbij een ‘samensmel­ting’ van de twee teams ontstond waarbij er in een kring ge­za­men­lijk ge­spro­ken werd over die be­lang­rijke vei­lig­heid in ons leven, het ver­trouwen hebben in /en wie of wat je daar voor nodig denkt te hebben? Met een mooie voor­dracht van Jesaja 41:13-16a werd er uitleg gegeven over deze bood­schap waarbij ie­der­een aan het woord kwam om aan­vul­ling geven over het on­der­werp en ons samen­zijn.

De ge­za­men­lijke over­tui­ging van de avond was wel dat ‘het ver­trouwen’ bij velen van ons om ons heen wel te vin­den is (familie en vrien­den) maar dat God daarin de meest betrouw­ba­re is in ons leven. Met een hapje & een drankje, met veel plezier, ontspan­ning, open­heid en gezellig­heid is de Squad4J6 Burst the Bubble avond afgesloten. Het was een groot succes met dank aan de Squad4J6 lei­ding en de vrij­wil­lige inbreng van de tieners!

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 22 juli 2021WJD@Home
vrijdag, 2 juli 2021JBDB - Outdoor Movie Night
zondag, 27 juni 2021Spetterende bijeenkomst
dinsdag, 22 juni 2021Update programma Squad4J6
woensdag, 2 juni 2021Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch
vrijdag, 30 april 2021Online jongerenontmoeting - Hemelvaart
woensdag, 24 maart 2021Project: Maak je eigen palmpasenstok
dinsdag, 2 februari 2021Squad4J6 gaat online door
maandag, 25 januari 2021Doe mee aan Alpha Youth!
zaterdag, 21 november 2020Heilige Sint Nicolaas & PietzaaaaaNIGHT
dinsdag, 10 november 2020Sinterpizza
zaterdag, 24 oktober 2020Halloween een Holy evening
maandag, 7 september 2020Squad4J6 tienerhonk weer van start
zondag, 2 augustus 2020KanoŽn in Ammerzoden
zaterdag, 4 juli 2020Seizoensafsluiting Squad4J6
zondag, 14 juni 2020Squad4J6 sluit schooljaar af met BBQ
vrijdag, 29 mei 2020Anderhalve meter tieners
zaterdag, 9 mei 2020Je bent niet in je Eendje!
vrijdag, 7 februari 2020Jongeren spelen Sirkelslag met duizend groepen
woensdag, 15 januari 2020Squad4J6 - Sirkelslag


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer