Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Katholieke Jongerendag - Welkom thuis

Zaterdag 4 november - Veenendaal

gepubliceerd: zondag, 8 oktober 2023

Op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 wordt onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt geor­ga­ni­seerd door een en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers in samen­spraak met mgr. Mutsaerts, bis­schop­re­fe­rent voor Jeugd en Jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

‘Vanuit heel het land zijn deze dag jon­ge­ren tussen 16 en 30 jaar welkom in Congres­cen­trum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jon­ge­ren te ont­moe­ten. Met het thema ‘Welkom thuis’ willen wij de katho­lie­ke jon­ge­ren laten ervaren dat de kerk in Neder­land leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in ge­meen­schap leven en als jon­ge­ren onze plek binnen de Katho­lie­ke Kerk innemen’, zeggen de or­ga­ni­sa­toren.

Aan­slui­ten bij en­thou­sias­me over de WJD

De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wordt drie maan­den na de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) gehou­den. Honder­den Neder­landse jon­ge­ren reizen daarvoor ko­men­de zomer naar Lissabon. Veel jon­ge­ren zullen hier in­spi­ra­tie opdoen en stappen zetten in geloof. De Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag wil aan­slui­ten bij dit en­thou­sias­me en de jon­ge­ren die niet naar de WJD gegaan zijn, daarin mee­ne­men Het zal een dag wor­den van nieuwe ont­moe­tingen en weerziens.

Door een kern­groep wordt al hard gewerkt om de KJD voor te berei­den. De organi­sa­tie bestaat uit ver­schil­lende werk­groepen van jon­ge­ren uit de bis­dom­men, nieuwe bewe­gingen, con­gre­ga­ties, katho­lie­ke stu­den­ten­groepen en jon­ge­ren uit mi­gran­ten­groepen. Daar­mee wordt de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag een breed gedragen ini­tia­tief.

De organi­sa­tie wil deel­ne­mers gelegen­heid bie­den om te bouwen aan een per­soon­lijke relatie met God. Het pro­gram­ma bevat onder andere sprekers, muziek, de Heilige mis, work­shops en ruimte voor ont­moe­ting en ontspan­ning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormsel­groep van harte welkom om aan te sluiten bij het pro­gram­ma deze dag.

Ga mee met JBDB!

Jong Bisdom Den Bosch biedt de moge­lijk­heid om samen naar de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag te gaan. Vanuit Eindhoven zal er een bus ver­trek­ken die via Den Bosch en Nijmegen naar Veenendaal gaat. De opstap­plaatsen wor­den beves­tigd als er meer dan vijf deel­ne­mers gebruik willen maken van de opstap­plaats. We geven ook de moge­lijk­heid om een combiticket bij ons te be­stel­len: voor € 19 zorgen wij voor je ticket en mag je mee met de tou­ringcar. Heb je al een ticket voor de KJD gekocht? Dan mag je voor € 9 een plekje in de bus reserveren en reis je ook gezellig met ons mee!

Details

datum: Zater­dag 4 no­vem­ber 2023
locatie: DGP11, De Grote Pekken 11, Veenendaal

 

Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 17 maart 2024Bevlogen dag Vormelingen
dinsdag, 6 februari 2024Wintertoetje
zaterdag, 20 januari 2024Stuiterballenfeest
zaterdag, 30 december 2023WJD@Home op Ameland
dinsdag, 26 september 2023JBDB video WJD Video
woensdag, 13 september 2023Tieners weer enthousiast van start Fotoreportage
dinsdag, 15 augustus 2023‘Alleen en toch verbonden’
dinsdag, 11 juli 2023Taizé bezoek 2023 Video
zondag, 4 september 2022Graffiti in de kerk!
maandag, 25 juli 2022Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
vrijdag, 10 juni 2022Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta
woensdag, 5 januari 2022Een synodale kerk - Laat je stem horen!
vrijdag, 5 november 2021Wereldjongerendag Bisdom Den Bosch *AFGELAST*
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
dinsdag, 24 augustus 2021Jaaropening Squad4J6 - Klimmen!
donderdag, 22 juli 2021WJD@Home
vrijdag, 2 juli 2021JBDB - Outdoor Movie Night
zondag, 27 juni 2021Spetterende bijeenkomst
dinsdag, 22 juni 2021Update programma Squad4J6
woensdag, 2 juni 2021Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer