Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jongerenbus naar Stille Omgang

Zaterdag 16 maart - 17.00 uur - Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 4 maart 2019

Vanuit Nijmegen, Den Bosch en Utrecht rijdt zaterdag 16 maart weer een bus naar het jongeren­pro­gramma van de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. Ook enkele medeparochianen zullen met deze bus mee gaan. De organisatie is onder andere in handen van pastor Stefan Schevers.

De opstap­plaatsen zijn in Nijmegen, Den Bosch en Nieuwegein. Deelname­kos­ten zijn € 10 voor de bus plus € 9 voor het jongeren­pro­gramma in de Mozes & Aäronkerk. Jongeren die vanuit de Bom­me­ler­waard mee willen, kunnen contact opnemen met Mirjam Duijts-As om de logistiek naar ’s-Her­to­gen­bosch te bespreken: mirjamduijtsas@hotmail.com.

Details

datum: zaterdag 16 maart 2019
tijd heen: 17.00 uur in Den Bosch, Sint-Jans­cen­trum, Papenhulst 4
tijd terug: 02.15 uur in Den Bosch, Sint-Jans­cen­trum, Papenhulst 4
aanmelden: Google Docs formulier
informatie: Joost van der Peet, (06) 15 68 83 07
Pastor Stefan Schevers, priester, (06) 24 96 70 35
perbusnaarso@gmail.com

www.sojongeren.nl

Stille Omgang

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amster­dam aan het feit dat het een oude bedevaarts­plaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.

Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezel­schap van de Stille Omgang georga­ni­seerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebedsintentie: Vreugde is het onmiskenbare teken van God

Doordrongen van de spiri­tua­li­teit van Ignatius van Loyola, ervoer de Jezuiet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers van de Stille Omgang geven vaak aan dat het lopen in Stilte en in Gebed door het drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. Deze ervaring van spiri­tua­li­teit, maar ook de onderlinge verbondenheid om met zovelen samen te komen, is niet is anders dan Vreugde. Wij hopen dat u in herdenking aan Het Mirakel van Amsterdam en met uw per­soon­lijke intenties de Stille Omgang ervaart in Vreugde en Gods aanwezigheid. - Pierre Teilhard de Chardin s.j.

Jongeren­pro­gramma

In de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein vindt zaterdag­avond 16 maart 2019 vanaf 19.00 uur het jongeren­pro­gramma (15-30 jaar) van de Stille Omgang (SO) plaats. Het thema van dit jaar is ‘Vreugde’.

In het eerste gedeelte van de avond is er een gezamen­lijk programma met verdieping en muziek. Er is de mogelijkheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Volgend op het hoofd­pro­gramma zijn er verschillende deel­pro­gramma’s, zoals Echte ontmoeting is een vreugde, Vreugde in verschillende culturen: Feest, Sant’Egidio, meet the homeless en CandleNight. Aan het einde van de avond wordt samen met Mgr. Punt de Eucha­ris­tie gevierd en wordt de Stille Omgang gelopen door de straten van Amsterdam.

Het programma begint om 19.00 uur en is rond 00.30 uur afgelopen. Entree is € 9 per persoon.

Route

Stille Omgang - RouteDe Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharis­tisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.

In de middel­eeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakel­processie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratie­bron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer