Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Wij slaan de handen ineen’

Dominee Maria Baan en pastor Stefan Schevers

gepubliceerd: vrijdag, 29 januari 2016
foto: Gerry Verhoeven
Ds. Baan en pastor Schevers
Ds. Baan en pastor Schevers

Gedreven door een missionaire droom verbinden christenen, organisaties en kerken in Nederland zich om een beweging van ‘levende stenen’ te vormen met meer impact dan ooit! Oecumene: een samen­werking tussen christelijke kerken.

Door Gerry Verhoeven

Het woord oecumene is afgeleid van het Grieks en wil zeggen: ‘de bewoonde wereld’. Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. Hierover ontstaat een levendige discussie tussen dominee Maria Baan en pastor Stefan Schevers in de huiskamer van de dominee met een prachtig uitzicht op de toren van de Protestantse Kerk.

Historie

Een lange traditie van oecumenische samen­werking gaat vooraf. Al veertig jaar is er viermaal per jaar op zondag een oecumenische viering. De ene zondag in de Protestantse Kerk, de andere zondag in de Sint Martinus­kerk in Kerkdriel. “Niet verwonderlijk”, volgens dominee Baan, al zeven jaar predikant in Kerkdriel. “Gezien het groot aantal gemengde huwelijken in de Bommelerwaard, is het prettig samen activiteiten te organiseren. De laatste tijd is dat jammer genoeg wat lastig omdat de katholieke kerk haar grenzen wat scherper aan het definiëren is. Gelukkig kan er ondanks dat toch een eenheid in verscheidenheid ontstaan. In die verscheidenheid kunnen we samen die eenheid beleven. Je leert van de verschillen door met elkaar in gesprek te gaan”, aldus Baan. Hiermee refereert zij aan de boeiende en inspirerende Bijbel­gespreks­avonden in oecumenische sfeer. Deze waardevolle avonden werden tot op heden samen met pastoraal werker Jos Vriesema georga­ni­seerd. Dat genoemde avonden wat beter bezocht werden door mensen uit de Protestantse geloofs­gemeen­schap, heeft alles te maken met de centrale plaats van de Bijbel. De Bijbel wordt daar meer gelezen, er wordt over gepraat in familie­verband en de dominee geeft uitleg. Bij katholieken is dat veel minder.

Week van Gebed

De week van 17-24 januari was de Week van Gebed. Het thema luidde: ‘het woord is aan jou’. Een Bijbeltekst die uitnodigt om serieus na te denken over de manier waarop mensen de bood­schap van het evangelie uitdragen. Niet alleen naar medemensen om ons heen, maar belangrijker nog, naar mensen wereldwijd. Onmiddellijk brengt deze bood­schap ons het vluchtelingenprobleem wat dichterbij. Ieder jaar dragen kerken uit een bepaald land, dit jaar is dat Letland, de teksten aan voor het gebedsmateriaal. Bidden krijgt iets extra’s als je het samen doet. Het geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Kortom, samen bidden is een waardevol onderdeel van het christelijk leven. Bovendien kun je elkaars geloofstradities leren kennen en natuurlijk ook kennismaken met nieuwe gebedsvormen. Dat kan enorm inspirerend en verfrissend werken! Misschien maakt het je wel erg nieuwsgierig.

De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland. Een landelijk samen­werkings­verband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samen­werking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerk­verbanden zeer actief bij de gebedsweek betrokken.

Terwijl hij zijn handen warmt aan een ‘rooms’ kopje koffie is ook pastor Schevers aangeschoven.

Doel­stelling

Met aanstekelijk veel enthousiasme vertelt Stefan over de oecumene in Letland. Het land dat hij regelmatig bezoekt samen met mensen uit de Bommelerwaard. “De kerken in Letland hebben nog geen lange oecumenische traditie. Het is een uitdaging om een goede relatie te vinden tot de Letse Orthodoxe Kerk die deel uitmaakt van het patriarchaat van Moskou. De mensen hebben soms last van de verschillen, bijvoorbeeld als ze willen trouwen en de partner van een andere kerk is. Zij die hun leven met elkaar willen verbinden vanuit verschillende kerken moeten helaas allerlei moeilijke keuzes maken. Het lukt echter steeds beter om als kerken elkaar te vinden.” Zijn we dan op de goede weg en hebben we dan de kern te pakken? De kern van een levende geloofs­gemeen­schap, een samenleving van zusters en broeders die zich midden in de wereld bevindt? Hoe mooi en hoopvol klinkt dat!

De weg naar de bron, de diepere betekenis van ons bestaan, behoefte, zingeving en spiri­tua­li­teit, zit maar al te vaak verstopt door drukke agenda’s. We staan constant in verbinding met onze mobiele telefoon en vergeten belangrijke dingen om ons heen.

Het met elkaar optrekken is juist van belang in een klein dorp. “Werkt uitermate verrijkend”, volgens Schevers. Hij hoopt vurig dat iedereen zich betrokken voelt bij de thema’s in het wereldgebeuren. Zijn toegewijde en sterke kant daarbij is zijn onafgebroken, uitnodigend gebaar naar iedereen. Gastvrijheid vindt hij belangrijk.

Gezamenlijke activiteiten

Met de hervormde kerk van Hedel werd op zaterdag 23 januari een speciale avond, een klein oecumenisch begin misschien, georga­ni­seerd door diaken Gerrit van den Berg met lezing, gebed en inspiratie uit Letland. De lezing werd verzorgd door niemand minder dan Geert van Dartel, directeur van de katholieke vereniging van oecumene. “Keer je naar buiten, besef wat je raakt, dan kun je niet anders dan delen, bruggen bouwen en elkaars gebedsvormen leren kennen”, aldus Schevers.

Op zondag 31 januari aanstaande is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Sint Martinus­kerk in Kerkdriel, waarna het ‘oecumenisch’ kopje koffie klaar staat in het Parochie­centrum aan de Hertog Arnoldstraat 57B. Het thema van de viering is: ‘Geroepen licht te zijn’. De voor­bereiding van deze viering wordt mede gedaan door mensen uit Letland. Het land waarmee Stefan samen met een groep parochianen vriend­schappelijke contacten onderhoudt via het uitwisselingsproject ‘House of Unity’. Zij refereren hiermee ook aan de oecumenische jongeren­ontmoetingen in de kerken­nacht van Riga (Letland). Honderdvijftig verschillende kerken keren zich binnenstebuiten met concerten, lezingen en gastvrijheid.

Nacht zonder dak

Nacht zonder dakJongeren uit Maasdriel nemen deel aan de ‘Nacht zonder dak’, een actie waarbij je met een jeugd­groep één nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor anderen op een wonderlijke wijze hand in hand samengaan. Maria nodigt Stefan van harte uit zich bij dit evenement aan te sluiten. Hij lacht!

Gespreks­avonden voor jonge gezinnen

Geef het door‘Geef het door’, met dit thema als onderwerp worden ouders van jonge kinderen uitgenodigd samen met Maria en Stefan van gedachten te wisselen over wat je als ouders wilt doorgeven aan je kinderen. Bij de doop beloven ouders hun kind op te voeden in geloof. Maar ja, hoe gaat dat nu eigenlijk? Een bemoedigend steuntje in de rug kan je hierbij vast en zeker helpen. De gespreks­avonden zijn op woensdag 3 februari en op woensdag 2 maart aanstaande en beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. “De avonden worden op een creatieve manier afgesloten”, aldus het enthousiaste oecumenisch duo Baan – Schevers.

Contact

U bent van harte uitgenodigd en kunt zich opgeven bij ds. Baan of pastor Schevers:

ds. Baan
(06) 21 47 95 93
mjgbaan@gmail.com
Pastor Schevers
(06) 24 96 70 35
pastorschevers@gmail.com
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer