Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zorg voor het leven!

Nederlandse PatiŽnten Vereniging (NPV)

gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2016
Zorg voor het leven!

Handen die elkaar vasthouden en een oor dat luistert. Een hart dat wordt geraakt door een gesprek of een gebaar. Deze beelden laten zien wie de NPV is en wat de NPV doet. De NPV komt op voor het leven. De NPV biedt ondersteuning daar waar het leven kwetsbaar is, in welke levensfase dan ook.

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar, vanaf het allerprilste begin tot aan het einde. Tegenwoordig lijkt het soms dat we het leven in eigen hand kunnen nemen. De medische weten­schap is al zo ver gevorderd, dat het soms lijkt of we zelf kunnen bepalen wie wel of niet geboren wordt, of hoe we willen sterven. Dat miskent echter dat het leven een geschenk is. Een geschenk dat niet alleen mooi, maar ook broos en kwetsbaar is.

“NPV - Zorg voor het Leven” is in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht om stem te geven aan iedereen die zich zorgen maakte over ontwik­ke­lingen rond abortus en euthanasie.

In de eerste jaren bestond het werk van de NPV vooral uit het bijdragen aan het publieke debat over de bescherm­waardigheid van het leven. In de jaren die volgden is het takenpakket van de NPV uitgebreid. Nu zijn er tientallen afdelingen in het land en is er een landelijk bureau in Veenendaal. En er is de steun van 58.000 leden. Zij werden lid met een warm hart voor de missie van de NPV.

Het bijzondere van de NPV is dat de vereniging niet alleen met woorden opkomt voor de kwetsbaarheid van het leven, maar zij voegt ook de daad bij het woord. Veel lokale afdelingen organiseren (terminale) thuishulp. Dit zijn netwerken van vrijwilligers die zorg bieden aan zieken of oudere mensen. Deze vrijwilligers geven handen en voeten aan de missie van de NPV. De NPV heeft niet alleen wat te zeggen; ze steekt ook de handen uit de mouwen!

De vereniging wordt aangestuurd vanuit het Landelijk bureau te Veenendaal. Er is een telefonisch consultatiepunt waar 24 uur per dag 7 dagen in de week dringende vragen m.b.t. medisch-ethische vragen gesteld kunnen worden. Ook is er een dagelijks spreekuur waar minder dringende vragen gesteld kunnen worden.

Vanuit het landelijk bureau worden ook de tientallen afdelingen in het land aangestuurd. De NPV-Bommelerwaard is zo'n afdeling.

NPV in de Bommelerwaard

Als afdeling hebben wij een grote mate van zelfstandigheid, met een eigen bestuur, een coördinator en een aantal contact­personen. Met elkaar geven wij invulling aan de taken binnen de Bommelerwaard. Ongeveer 1100 inwoners van de Bommelerwaard zijn lid van onze vereniging. Verder staan circa 120 vrijwilligers klaar om hulp te bieden. Wat doen wij dan zoal? Onze hulp bestaat in twee vormen: de NPV-thuishulp en de NPV-Terminale-Thuishulp. Deze hulp is er voor iedereen, voor jong en oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Onze vrijwilligers onderschrijven het christelijke gedachtengoed van de NPV en willen daar graag een praktische invulling aan geven.

NPV Thuishulp

Wij bieden onder andere de volgende hulp aan:

 • Oppassen bij een zieke, (demente) oudere of iemand met een handicap (met evt. licht verzorgende taken)
 • Opvangen van kinderen en/of eten koken bij kortdurende ziekte van de verzorgende ouder en afwezigheid van hulp van familie of buren
 • Begeleiden of vervoer naar de huisarts, het ziekenhuis, de winkel, e.d.
 • Psychosociale steun (bijv. het bezoeken van eenzame mensen)
 • Invallen voor de mantelzorger en de naasten zodat hun taken worden verlicht
 • Doen van bood­schappen
 • Halen van medicijnen
 • Begeleiden bij wandelen

NPV Terminale Thuishulp

Vrijwillige terminale thuishulp wordt geboden aan mensen in de laatste levensfase. Deze zorg kan thuis worden geboden maar ook in een hospice of zorgin­stelling.

Welke hulp bieden we?

 • Het er zijn voor de mensen
 • Helpen bij lichamelijk verzorging van de patiënten (naast de professionele thuiszorg)
 • Licht huishoudelijke taken
 • Ondersteuning van de mantelzorgers
 • Waken bij de patiënt
ZORG - het nieuws- en verenigingsblad van de NPV
ZORG
het nieuws- en verenigingsblad van de NPV

Onze terminale hulp is er niet ter vervanging van professionele zorg maar ter ondersteuning en ter verlichting van familie, buren en vrienden. Ook deze hulp is beschikbaar voor iedereen ongeacht zijn of haar levensovertuiging.

Naast deze vormen van hulp organiseren wij twee keer per jaar een informatie­avond: één keer in het najaar en één keer in het voorjaar. Ook is onze afdeling betrokken bij de activiteiten van het Alzheimercafé in Ammerzoden.

Meer informatie

Mocht u, nadat u dit allemaal gelezen hebt, nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator voor de NPV Bommelerwaard, Liesbeth Broere, of met onze secretaresse, Ada van Bruchem:

Verdere informatie kunt u ook vinden op de website:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer