Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Officieel afscheid Jos Vriesema

Franciscusfeest - Zondag 4 oktober 2015

gepubliceerd: woensdag, 14 oktober 2015

De dag begon met een plechtige Eucharis­tie­viering in de Kerkdrielse Sint Martinus­kerk met waar­nemend pastoor Ron van den Hout als celebrant, geassis­teerd door de pastores Stefan Schevers, Bertus Bus, Jo Verhoeven, Ben van Bronkhorst, diaken Peter de Snoo en uiteraard Jos Vriesema. Uit de verschil­lende kerken kwamen mis­dienaars en lectoren in actie.

Vierstemmige Mis in C van Anton Bruckner

De viering werd muzikaal opgeluis­terd door het speciaal samen­gestelde koor, bestaande uit dames en heren uit koren van Alem, Rossum en Kerkdriel. Onder leiding van dirigent Denis Novac en organist Endymon Bogaerts werd de 4-stemmige mis in C van Anton Bruckner uitgevoerd. Vele repetitie­avonden waren er aan vooraf­gegaan en het resultaat mocht er zijn; in de goed gevulde kerk klonk het geweldig.

Mooie woorden en een fraai schilderij

Pastoor Ron van den Hout sprak aan het eind van de viering lovende woorden over de verdiensten van Jos gedurende de voorbije twaalf jaar, dat hij hier was. “Jos”, zei hij, “verstond de kunst zich open te stellen voor eenieder die bij hem kwam en wist meteen vertrouwen te wekken.” De parochianen van Kerkdriel, Rossum en Alem, evenals de vele vrijwil­ligers en leden van het Bestuur zullen hem zeker gaan missen. Aansluitend bedankte hij Jos voor zijn niet aflatende inzet en over­handigde hem namens het bestuur een fraai schilderij.

Koninklijke Harmonie Semper Crescendo

Bij het verlaten van de kerk werden de kerk­gangers onder aanvoering van Jos en de collega-pastores opgewacht door de Koninklijke Harmonie Semper Crescendo die een sprankelend stuk muziek ten beste gaven, waarna het in optocht richting De Leyenstein ging waar de receptie werd gehouden. Bij aankomst aldaar was het dringen geblazen door de enorme opkomst van parochianen en belang­stellenden, maar stonden in de hal vrijwilligers klaar met koffie/thee en gebak en kon men vervolgens een plaatsje zoeken in de grote zaal. De drankjes werden al snel rond­gebracht door de talrijke dames en heren uit de verschillende parochies.

Woorden van dank

Jos, zijn vrouw Urszula, zijn drie dochters met aanhang en de klein­kinderen hadden een plaatsje gekregen voorin bij het toneel en werden daar door iedereen gefelici­teerd. Tussendoor werd Jos door Johan Toonen, Bertha van Doorn en Cees Janmaat namens de contact­groepen toege­sproken en bedankt voor de fijne samen­werking en inzet voor de afzonderlijke parochies. Johan overhandigde Jos een reischeque welke hij naar believen, maar wel in overleg met zijn vrouw, kan besteden!

Ook Bertus Bus maakte van de gelegenheid gebruik om zijn collega-pastor toe te spreken en hij deed dat op de van hem bekende humor­volle wijze. Hij bedankte Jos voor de aangename samen­werking en betrok daarbij ook de vrouw van Jos en de kinderen die hij geregeld mocht ontmoeten.

Mooi afscheid

Het enthousiaste kinderkoor Do-re-mi verraste Jos met enkele spontane liedjes en ook het koor ‘Lavande’ tenslotte gaf acte de présence door het zingen van enkele liederen, die bij iedereen goed in de smaak vielen. De lekkere hapjes en snacks die rond­gingen hielpen zeker tegen de opkomende honger van de bezoekers die in de gezellige ambiance nog lang bleven napraten.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer