Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2014-2015 gaan plaatsvinden."> Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2014-2015 gaan plaatsvinden." /> Katholiek Bommelerwaard - Nieuws

Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Overzicht van activiteiten 2014/2015

Aangepaste versie van 3 september

gepubliceerd: maandag, 8 september 2014

Overzicht van activiteiten die in het werkjaar 2014-2015 gaan plaatsvinden.

September
11 september 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel; pastoraats­groep
16 september 20.00 uur Hedel, bijeenkomst voor de kosters
17 september 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel; parochie­bestuur,
20-28 september Vredesweek, collecte in alle kerken
20 september 19.30 uur Kerkdriel; Eucharistie in de Poolse taal
21 september 11.00 uur Kerkdriel, Oecumenische viering, prot. kerk
23 september 20.00 uur pastorie Velddriel; bijeenkomst werk­groepen gezins­vieringen
24 - 28 september Taizé-dagen in Riga; pastor Schevers gaat daar met een groepje jongeren heen.
28 september 11.00 uur Zaltbommel, oecumenische viering, Sint Maarten
28 september 9.30 uur Rossum, oecumenische viering, rk kerk
28 september 11.00 uur Kerkdriel, Eucharistie met Tilburgs Byzantijns koor
30 september 20.00 uur Zaltbommel, bijeenkomst werkgr. avondwake
Oktober
1 oktober kopijdatum parochieblad 4
4 oktober 17.30 uur Agapè-maaltijd in Rossum, rk kerk
5 oktober 10.00 uur Franciscus­viering in Kerkdriel;
op 4 en 5 oktober geen vieringen in de overige kerken!
9 oktober 20.00 uur parochie­centrum Kerkdriel, pastoraats­groep
12 oktober 11.00 uur Kerkdriel; gezins­viering
14 oktober 20.00 uur Kerkdriel, bijeenkomst oecumene
15 oktober 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel, parochie­bestuur
18 - 26 oktober herfst­vakantie basisscholen
18 en 19 oktober collecte Wereldmissiedag in alle kerken
18 oktober 19.30 uur Kerkdriel; Eucharistie in de Poolse taal
19 oktober KVO-viering in Ammerzoden
25 oktober verschijningsdatum parochieblad 4
November
1 november, 19.00 uur Aller­heiligen, Eucharistie­viering Kerkdriel
2 november Allerzielen (voor de vieringen zie het liturgisch rooster)
9 november 11.00 uur Kerkdriel, gezins­viering
10, 17 en 24 november Kerkdriel Oecumenische bijbel­bijeen­komsten
12 november 19.00 uur Leijenstein Oecumenische herdenking van de overledenen
15 en 16 november Nationale Jongerencollecte in alle kerken
15 november 19.30 uur Kerkdriel; Eucharistie in de Poolse taal
16 november 11.00 uur Zaltbommel, oecumenische viering in het Anker
19 november 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel, parochie­bestuur
26 november kopijdatum Parochieblad nr. 5
29 november 19.00 uur Zaltbommel, vormsel­viering voor Zaltbommel, Rossum en Hedel
30 november-21 december collecte Bisschoppelijke Adventsactie in alle kerken
30 november 9.30 uur Rossum, oecumenische viering, prot. Kerk
30 november 11.00 uur Kerkdriel, oecumenische viering, prot. kerk
December
11 december Parochie­centrum Kerkdriel, Pastoraats­groep
16 december 20.00 uur kerstsamenzang in Rossum, rk kerk
17 december Parochie­centrum Kerkdriel, Parochie­bestuur
20 december - 4 januari kerst­vakantie basisscholen
20 december Verschijningsdatum parochieblad nr. 5
20 december 19.30 uur Kerkdriel Eucharistie in de Poolse taal
20 december Zaltbommel, Volkskerstzang in de St. Martinus­kerk
25 december Kerstmis (voor de vieringen zie het liturgisch rooster)
26 december 11.00 uur Tweede Kerstdag, Eucharistie­viering Kerkdriel
31 december Oudjaar (voor de vieringen zie het liturgisch rooster)
31 december Kopijdatum voor Parochieblad 2015-1
Januari 2014
1 januari 11.00 uur Nieuwjaars­viering in Zaltbommel
3 januari 20.00 uur Nieuwjaars­receptie van het bestuur in Zaltbommel
13 januari 20.00 uur Pastorie Ammerzoden, bijeenkomst lectoren
Medio januari Actie Kerkbalans in alle kerken
21 januari Parochie­centrum Kerkdriel, Parochie­bestuur,
24 januari verschijningsdatum parochieblad 2015-1
25 januari Kerkdriel, oecumenische viering, rk kerk
Februari
8 februari 11.00 uur Kerkdriel, Schelpjes­viering
12 februari, Parochie­centrum Kerkdriel, Pastoraats­groep
14/15 februari Carnavals­vieringen in Ammerzoden, Kerkdriel, Velddriel en Zaltbommel
18 februari - 5 april Vastenactie, in alle kerken
18 februari Parochie­centrum Kerkdriel, parochie­bestuur
25 februari 19.15 uur Rossum, oecumenisch avondgebed in rk kerk
Maart
4 maart kopijdatum Parochieblad nr. 2
4 maart 19.15 uur Rossum, oecumenisch avondgebed in rk kerk
18 maart 19.00 uur Kerkdriel - oecumenische viering in de Leijenstein
18 maart Parochie­centrum Kerkdriel, Bestuurs­ver­ga­dering
18 maart 19.15 uur Rossum, oecumenisch avondgebed in rk kerk
20 maart 19.00 uur Ammerzoden, Vormsel­viering
21/22 maart Stille Omgang in Amsterdam, deelname mogelijk aan busreis en jongerenbus olv pastor Schevers
25 maart 19.15 uur Rossum, oecumenisch avondgebed in rk kerk
28 maart verschijningsdatum Parochieblad 2
28 maart 19.00 uur Kerkdriel, Vormsel­viering
29 maart 9.30 uur Rossum oecumenische Palmpasen­viering
29 maart 11.00 uur Zaltbommel Oecum. palmpasen­viering Martinus
April
5 april Pasen (voor de vieringen zie het liturgisch rooster)
6 april 11.00 uur Tweede Paasdag, Eucharistie­viering in Kerkdriel
9 april Parochie­centrum Kerkdriel, Pastoraats­groep
11 april 19.00 uur Velddriel Vormsel­viering
15 april Parochie­centrum Kerkdriel, parochie­bestuur
26 april collecte roepingen­zondag in alle kerken
26 april 9.30 uur Alem Eerste H. Communie (eventueel samen met Rossum)
Mei
2 - 10 mei mei­vakantie basisscholen
3 mei 10.00 uur
14.00 uur
eucharistie in Hedel en bedevaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch
vesper­viering in de kathedraal;
op 2 en 3 mei geen vieringen in de overige kerken!
4 mei Nationale Herdenking - Bijeenkomsten op verschillende plaatsen - zie de plaatselijke pers
10 mei 9.30 uur Ammerzoden Eerste H. Communie (Moederdag)
14 mei 10.00 en 13.00 uur Kerkdriel Eerste H. Communie (Hemelvaartsdag)
17 mei 11.00 uur Hedel Eerste H. Communie
20 mei Parochie­centrum Kerkdriel Parochie­bestuur,
23 - 24 mei Week voor de Nederlandse Missionaris
24 mei 11.00 uur Zaltbommel, oecumenische viering Sint Maarten
27 mei kopijdatum Parochieblad 3
31 mei 9.30 uur Rossum, oecumenische viering
31 mei 11.00 uur Zaltbommel, Eerste H. Communie
31 mei 11.00 uur Kerkdriel Oecumenische viering, protest. kerk
Juni
8 juni Pinksteren (voor de vieringen zie het liturgisch rooster)
9 juni 20.00 uur Parochie­centrum Kerkdriel, bijeenkomst werk­groepen Eerste H. Communie
11 juni Pastoraats­groep, Parochie­centrum Kerkdriel
17 juni Parochie­bestuur, Parochie­centrum Kerkdriel
20 juni verschijningsdatum parochieblad 3
22 juni Oecumenische viering in Zaltbommel, het Anker
28 juni 11.00 uur Kerkdriel, viering 60 jaar Martinus, vrijwilligers­viering
Juli
18 juli - 30 augustus zomer­vakantie basisscholen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer