Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Leo van Beurden weer terug naar Indonesië

gepubliceerd: dinsdag, 17 september 2013

“Dank weer voor alle goede contacten en meeleven tij­dens mijn vakantie­pe­rio­de. Ik ga vandaag 14 au­gus­tus weer de zeeën over, terug naar Indonesië. Ik wens u allen heel veel goeds en bovenal een goede ge­zond­heid. Tot over twee jaar maar weer!” afscheids­woor­den van een ver­trek­kende Leo van Beur­den.

Hij wil nog graag even wat kwijt voordat hij zijn geboorte­grond weer voor een tijdje vaarwel zegt.

Beste vrien­den van Maasdriel,

“We kennen allemaal wel het spreek­woord ‘aan alles komt een einde’, zo ook aan mijn vakantie.

Op 21 juni, de eerste dag van de zomer (bewust uitgekozen) kwam ik op Schiphol aan. Het weer was koud, rege­nach­tig en win­derig. Ik dacht meteen: Och, was ik maar bij moe­der thuis ge­ble­ven! Maar gelukkig kwam eind juni de zon tevoorschijn en wel heel royaal en over­vloe­dig. Ik heb ervan genoten. Tijdens mijn vakantie heb ik veel gefietst en veel bezich­tigd. Ik heb genoten van uitgestrekte lan­derijen, prach­tige boer­derijen, van de mooie natuur en van de Hollandse bossen”.

“Voor mijn gevoel kon ik helaas te weinig mijn eigen geboorte­grond bezoeken. Slechts enkele dagen kon ik door Driel fietsen of wan­de­len. Ik heb wel weer ver­schil­lende mensen ontmoet. Ie­der­een met een eigen verhaal. Soms bedroefd, soms teleur­ge­steld over de ont­wik­ke­lingen binnen de pa­ro­chie en de kerk. Gelukkig ook verhalen, waarin hoop­volle gelui­den te horen waren over de toe­komst”.

“Met dit bericht wil ik ie­der­een van harte bedanken voor de bij­zon­dere gast­vrij­heid en gezellig­heid die ik mocht ervaren. Regel­ma­tig stelde men mij de vraag wat ik zoal uitspook in het verre Indonesië. Wel, u weet dat ik nog steeds de verant­woor­de­lijk­heid draag én voor de ka­the­draal én voor de 69 scholen die ons bisdom Bandung rijk is. Ik vind het nog steeds zeer be­lang­rijk om al die duizen­den mensen, die van heinde en verre de ka­the­draal bezoeken een mooie vie­ring aan te bie­den. Hen iets mee te geven voor de dag van morgen! Ik besteed veel aan­dacht aan het sociale gezicht van de ka­the­draal. Dat wil zeggen, dat ik samen met anderen probeer iets te betekenen voor de vele arme mensen in Bandung. We hebben een voedsel­bank, een winkeltje met goedkope spullen en ook nog een kleine polikliniek. Ik probeer, kost wat kost, goed bevriend te blijven met de talrijke vod­denrapers die rondom mijn huis wonen.

“Iets anders wat ik ook erg be­lang­rijk vind is de dialoog met de volgelingen van de andere gods­diensten. Ik woon in een stad, waar meer dan 90% van de bevol­king moslim is. Nou, dan wil ik er alles aan doen om samen iets voor die miljoenen­stad te kunnen betekenen. En, eer­lijk gezegd, is er veel meer dat ons verenigt dan dat ons scheidt. Jammer, dat er altijd weer foute fana­tieke mensen rondlopen”.

“Ik hoop dat ik snel mijn taak als hoofd van de ka­the­draal mag overdragen aan een Indonesische collega. Hoewel moei­lijk, maar wel uiterst be­lang­rijk vind ik het be­ge­lei­den en opvoe­den van kin­de­ren via het onder­wijs. Ik besteed veel tijd aan het coachen van de duizend onder­wij­zers en leraressen. Zij werken vol en­thou­sias­me mee aan het wel­slagen van een goede toe­komst voor 14.000 kin­de­ren die aan hen zijn toe­ver­trouwd. Wij willen geen geleerde kin­de­ren, maar wel eer­lijke, trouwe, liefde­volle, gediscipli­neerde en natuurlief­heb­bende kin­de­ren. Zulke mensen heeft Indonesië hard nodig. Helaas wordt ‘mijn’ land op vele fronten nog steeds geteisterd door enorme corruptie. Mogen wij het zout der aarde zijn en daardoor moge­lijk­he­den zien om het onder­wijs te verbe­te­ren. Voor een beter Indonesië wil ik me graag inspannen”.

“Ik ga vandaag weer met veel plezier terug. Ik heb samen met u van een heer­lijke vakantie kunnen genieten. Ik wens u alle goeds voor de toe­komst. Hope­lijk mogen we elkaar over twee jaar weer ont­moe­ten. Moge Gods zegen ons be­ge­lei­den”.

Harte­lijke groeten van dorps- en streek­ge­noot, Leo van Beur­den

(bericht ge­schre­ven door Gerry Verhoeven)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer