Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Interview met de pastoor

Nieuwe parochie gaat Franciscus heten

gepubliceerd: donderdag, 26 april 2012
Pastoor Ron van den Hout poseert bij het beeld van de Heilige Franciscus in Hedel. Het beeld is van de hand van de Hedelse kunstenares Irene Janssen.
Pastoor Ron van den Hout poseert bij het beeld van de Heilige Franciscus in Hedel. Het beeld is van de hand van de Hedelse kunstenares Irene Janssen.

Het was uitdrukkelijk de wens van pastor Ben van Bronkhorst bij zijn afscheid in 2009. “Noem de nieuw te vormen fusie­parochie in de Bommelerwaard naar de heilige Franciscus van Assisi.” Zijn wens is uitgekomen.

Met ingang van 1 januari 2013 wanneer de zeven parochies in de Bommelerwaard zijn gefuseerd, wordt de naam van de nieuw te vormen parochie Heilige Franciscus. Afgelopen week heeft de bisschop van ’s-Hertogen­bosch Mgr. A. Hurkmans middels een officiële brief de nieuwe naam toegekend. De naam is overeenkomstig de voordracht van het bestuur van de gezamenlijke parochies. Parochianen konden hun voorkeur uitspreken.

Gelukkig met Franciscus

Waar­nemend pastoor Ron van den Hout is zichtbaar gelukkig met de nieuw gekozen naam. “Het is goed om de nieuwe parochie een eigen naam te geven, anders dan die van de bestaande kerken. Het schept duidelijkheid en markeert een nieuw begin. De naam verwijst naar de broeders en zusters franciscanen die gedurende verschillende periodes in de zorg, onderwijs en zielzorg in de Bommelerwaard werkzaam zijn geweest.”

Franciscus is een serieuze heilig uit de dertiende eeuw afkomstig uit de streek Umbrië in Italië. Een mens die zijn rijke afkomst achter zich liet en net als de apostelen, Jezus wilde volgen. Hij besefte dat Jezus volgen betekent, dat je je moet vrijmaken van aardse goederen en geven aan, en delen met de armen. Zijn voorbeeld deed velen volgen. Zo ontstonden over de hele wereld kloosters van de broeders en zusters franciscanen.

Waar­nemend pastoor

Pastoor van den Hout is sinds 1 februari benoemd tot vicaris wat betekent dat hij aan de staf van het bisdom ’s-Hertogen­bosch is toe­gevoegd en daar fulltime werkzaam is. Hij is sinds die tijd waar­nemend pastoor en begeleider van het fusieproces wat al ruim een jaar geleden is ingezet. “Zolang mijn opvolging niet is geregeld, kan ik moeilijk uit de Bommelerwaard weggaan. Ik woon nog steeds op de pastorie in Hedel en help mee in het pastoraat waar dat mogelijk is.

Ik doe door de week de ochtend­vieringen en in het weekend de vieringen en predicaties mits ik elders als vicaris geen verplichtingen heb. Ik kan de mensen niet inde steek laten en ook het fusieproces heeft een begeleider nodig. De coördinatie van de pastorale taken ligt echter bij pastoraalwerker Jos Vriesema. Aan afscheid nemen denk ik nog niet. Mijn werk in de Bommelerwaard is nog niet ten einde.”

Bundeling van krachten

Eén van zijn taken is het begeleiden van het fusie proces wat op 1 januari 2013 moet resulteren in de nieuwe Sint Franciscus Parochie. “Aan een fusie valt niet te ontkomen, hoe pijnlijk dit ook is. Zowel op financieel gebied als wat betreft man­kracht van pastores en vrijwilligers, is bundeling van krachten noodzakelijk. Ik hoop dat de mensen het willen en kunnen zien als een nieuwe uitdaging en deze willen aannemen. De nieuwe parochie moet in ons iets wakker roepen, iets losmaken, waar sta ik als Christen en Katholiek in deze tijd. Mensen moeten durven over hun eigen heg heen te kijken richting de buren om het goede bij een andere parochie te kunnen zien zodat we van elkaar kunnen leren en profiteren.

Er zal één bestuur, één ledenadministratie en één financiële administratie komen. Wel zullen de afzonderlijke geldstromen van de oude parochies zichtbaar blijven. Voor mij is het een uitdaging om samen met alle parochianen uit de vele dorpen te laten zien dat we kunnen samenwerken over tegen­stellingen heen. Ook mogen we ons afvragen of de tegen­stellingen die we steeds benoemen wel echte tegen­stellingen zijn.”

Kerksluiting onontkoombaar

Wat nog pijnlijker zal zijn is dat net als op vele plaatsen in het bisdom, in de Bommelerwaard kerken aan de eredienst zullen worden onttrokken. Op dit moment is een speciale commissie aan het onderzoeken hoe de nieuwe parochie ook in de toekomst vitaal en gezond kan blijven. Dit plan valt nog dit jaar dus voor dat de fusie een feit is, te verwachten.

Hoeveel kerken er dicht gaan is op dit moment nog niet bekend maar men moet wel denken aan minstens 3 of 4 kerken. Ik begrijp dat dit heel verdrietig is voor mensen en dat hier zeker sprake zal zijn van een rouwproces. In een rouwproces is het nodig dat mensen kunnen luisteren en elkaar kunnen troosten, zoals ook Jezus kon luisteren en troosten. Ik hoop dat we elkaar dan kunnen vinden en echt medemens zijn voor elkaar. Mensen moeten met elkaar een nieuw begin maken.

Samen op weg gaan

Het mag niet zo zijn dat de één zegt: “mijn kerk blijft open ik hoef niets te doen” terwijl de ander zegt: ”mijn kerk gaat dicht ik heb niets meer.” De uitdaging is dat deze elkaar vinden en samen op weg gaan, dat is de bedoeling van de blijde bood­schap, het evangelie. Ik reken op de realiteitszin en een positieve instelling, zo niet dan wordt het heel moeilijk en dat komt niemand ten goede.

Bisschop Hurkmans heeft een heel duidelijke visie op de nieuwe parochies. Er moet sprake zijn van een middelpunt. Een plaats waar pastoraat, organisatie en menselijke contacten samen komen. Een zichtbare en herkenbare plaats waar ieder dag gebeden wordt, waar de liturgie wordt gevierd en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er zullen initiatieven moeten komen om mensen een nieuwe plek, een thuis gevoel te geven in een ander gebouw.

Mobiliteit

De moderne tijd vraagt om mobiliteit, het vervoer van parochianen tussen de verschillende plaatsen moet goed worden geregeld maar ook op pastoraal gebied kunnen er nieuwe initiatieven worden ontplooid. Rondom de zondagsmis in de centrale kerk kan veel meer worden georga­ni­seerd zoals bijvoorbeeld bijeenkomsten voor doopouders. Voor alle activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig. Zonder hen kunnen we niet.”

Tot slot wil pastoor van den Hout graag poseren bij het beeld van Sint Franciscus in de kerk van Hedel. Franciscus een echt heilig mens, voorbeeld voor veel werkers in de Bommelerwaard, hij wordt de patroon van de nieuwe parochie.

(dit interview door Mirjam Duijts heeft woensdag 25 april in het Carillon, streekblad voor Maasdriel gestaan)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer