Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Beleidsplan voor het bisdom ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: woensdag, 23 november 2016

“Samen bouwen in vertrouwen” is de titel van het nieuwe beleidsplan van Mgr. Gerard de Korte voor ons bisdom. Direct na zijn installatie op 14 mei 2016 bezocht bisschop De Korte alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerk­besturen en religieuzen.

In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken bracht de bisschop samen in een beleidsnota. In september besprak hij de nota met de staf, het kapittel, de deken­ver­ga­dering, de Raad voor Economische Aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad. De bisschop heeft goed geluisterd en de tekst aangescherpt. Zo hoopt hij op breed draagvlak voor nieuw beleid binnen het bisdom.

Cultuur van vertrouwen

Bisschop De Korte wil bouwen aan een cultuur van vertrouwen. Hij heeft echter geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar hij wil wel proberen de eenheid binnen het bisdom te versterken. Daarom pleit de nota voor een hartelijke, gastvrije Kerk met meer ontspannen verhoudingen. Het katholieke huis is groot met ruimte voor verschillende accenten en vormen van katholieke spiri­tua­li­teit.

Missionair pastoraat prioriteit

Naast het koesteren van het Brabantse volksgeloof geeft de bisschop prioriteit aan missionair pastoraat. Het is uitermate belangrijk om nieuwe mensen voor Christus te winnen. Alleen zo kan verdere krimp van onze Kerk worden omgebogen. Gezinspastoraat is een speerpunt van dit missionaire pastoraat. Jonge echtparen met kinderen zullen een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de Kerk van morgen.

Andere beleidsvoornemens

In de nota komt een aantal beleidsvoornemens aan de orde:

  • De interne en externe communicatie wordt verbeterd door de benoeming van een perschef. Tevens benoemt de bisschop op korte termijn een opbouwwerker voor het ontwikkelen van missionair pastoraat, de implementatie van de parochiefusies, het vroegtijdig verhelpen van spanningen binnen parochies en de begeleiding van kerksluitingen.
  • De bisschop benoemt daarnaast gedelegeerden voor de religieuzen en de emeriti.
  • Uitgangspunt van de zondagse liturgie vormt de Eucharistie. Enkel bij pastorale noodzaak kan een Woord- en Communie­viering worden gehouden.
  • De bisschop zet verder in op versterking van catechese en geloofscommunicatie om de religieuze sprakeloosheid te doorbreken. Prioriteit vormt de diaconale dimensie. De Kerk is geroepen tot dienst­baar­heid.
  • De bisschop betrekt de dekens meer bij het beleid van het bisdom.
  • De bisschop vraagt de parochies ieder jaar een ker­nachtig pastoraal actieplan te maken, gebaseerd op een pastoraal beleidsplan.
  • Niet alleen wordt gelet op de uitgaven van parochies maar het bisdom parochies zal ook helpen bij de verhoging van de inkomsten.
  • Tot slot zet de bisschop in op decentralisatie en maatwerk als het gaat om het gebouwenbeleid.

Download

Het gehele beleidsplan kan hier worden gedownload, maar er is ook een samenvatting beschikbaar.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer