Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bidden voor slachtoffers Parijs

Oproep Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: zondag, 15 november 2015
Bidden voor slachtoffers Parijs

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geert geschokt en bedroefd op de gebeur­te­nissen van vrij­dag 13 no­vem­ber in Parijs, waarbij naar schat­ting meer dan120 mensen omkwamen door terreur­aan­slagen in de stad. Veel meer mensen raakten gewond, van wie een aantal zich in kri­tieke toestand bevindt. In Frank­rijk is de nood­toestand uitge­roepen. Acht daders kwamen om het leven.

De bis­schop­pen bid­den voor de slacht­offers en voor hun nabe­staan­den, maar ook voor Frank­rijk, dat het land na deze nacht van terreur de kalmte mag bewaren en in wijs­heid en rust een weg mag vin­den om de rust en de vrede te kunnen her­stellen.

‘Het is afschuwe­lijk dat ter­ro­ris­ten de wapens oppakken om on­schul­dige mensen te vermoor­den. Dat is gruwe­lijk en op geen enkele manier te recht­vaar­digen. Tege­lijk is het goed om zoals de Franse rege­ring ook zegt, te proberen de kalmte te bewaren en niet toe te geven aan wraak­gevoelens waardoor de situatie nog ver­der zou wor­den gede­stabili­seerd. Want dit is het waar de ter­ro­ris­ten op uit zijn. We vragen de Neder­landse gelo­vi­gen dit weekend, ook in de voor­beden tij­dens de vie­rin­gen, met ons mee te bid­den voor de slacht­of­fers, de nabe­staan­den en Frank­rijk,’ aldus de voor­zitter van bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, kar­di­naal Eijk.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer