Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

De hele maand oktober, maar speciaal op 18 oktober

gepubliceerd: zaterdag, 26 september 2015
Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

Jaar­lijks wor­den in ok­to­ber we­reld­wijd kin­de­ren opge­roe­pen de Rozen­krans te bid­den. Kerk in Nood en Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren hebben dit in Neder­land opgepakt en de actie Kin­de­ren bid­den voor oorlogs­Kin­de­ren opgezet. Dit sluit mooi aan op de recente vluchte­lingen­pro­ble­ma­tiek in Europa. De Bis­schop­pen­synode steunt deze actie van harte en de bis­dom­men sturen de bijge­voegde brief aan alle pa­ro­chies.

Bidden voor kin­de­ren als Achmed

De Neder­landse Marijke (8) bidt de hele maand ok­to­ber voor Achmed uit Syrië en voor andere oorlogs­kin­de­ren. En ze is niet alleen. In het hele land gaan kin­de­ren thuis en tij­dens kin­der­woord­diensten voor deze kin­de­ren bid­den. 

Bidt u ook met kin­de­ren mee voor kin­de­ren zoals Achmed? Deze tien­jarige maakte bombar­de­menten mee op zijn woon­plaats Homs en leeft nu als vluch­te­ling in een tent in Libanon. Lees of hoor zijn verhaal op de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren of Kerk in Nood. Pa­ro­chies en gezinnen zijn uit­ge­no­digd om tij­dens de Rozen­krans­maand met kin­de­ren een Tientje van de Rozen­krans te bid­den: één keer het Onze Vader en tien keer het Wees­ge­groet.

Zondag 18 ok­to­ber - Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans

Een speciale dag is zon­dag 18 ok­to­ber. Dan sluiten we aan bij het wereld­wijde ini­tia­tief: Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans. Samen met ongeveer een miljoen kin­de­ren in tal van lan­den bid­den op die zon­dag hope­lijk ook veel Neder­landse en Belgische kin­de­ren het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kin­de­ren in Fatima vroeg.

Kerk in Nood en Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren

Kinderen bidden voor oorlogsKinderenDe inter­na­tio­nale katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood en Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren steunen dit mooie ini­tia­tief. Graag vragen wij u om met kin­de­ren mee te bid­den voor oorlogs­kin­de­ren als Achmed. Wereld­wijd zijn 20 miljoen kin­de­ren op de vlucht voor oorlog. Nog veel meer kin­de­ren leven te mid­den van het oorlogs­geweld dag en nacht in angst. Hoe nodig is het om hun roep om hulp te onder­steunen met gebed!

Marijke bidt daarom de Rozen­krans, want dat is bij uitstek een gebed voor vrede. Als heel veel kin­de­ren samen met Maria bid­den, zal God de harten ver­an­de­ren en zal er vrede komen. Dat heeft Maria beloofd.

Gratis aan­vra­gen

Voor deel­ne­mende kin­de­ren kan gratis een arm­bandje om het Tientje te bid­den of een glow-in-the-dark Rozen­krans wor­den besteld, zolang de voorraad strekt.

Over­zicht van plaatsen

Op de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren wordt op een land­kaar­tje bijge­hou­den vanuit welke woon­plaatsen wordt gebe­den.
Staat er al een pinnetje bij jouw woon­plaats?

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer