Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

De hele maand oktober, maar speciaal op 18 oktober

gepubliceerd: zaterdag, 26 september 2015
Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

Jaarlijks worden in oktober wereldwijd kinderen opgeroepen de Rozen­krans te bidden. Kerk in Nood en Stichting Kinderen bidden voor Kinderen hebben dit in Nederland opgepakt en de actie Kinderen bidden voor oorlogs­Kinderen opgezet. Dit sluit mooi aan op de recente vluchte­lingen­pro­ble­ma­tiek in Europa. De Bis­schop­pen­synode steunt deze actie van harte en de bisdommen sturen de bijge­voegde brief aan alle parochies.

Bidden voor kinderen als Achmed

De Neder­landse Marijke (8) bidt de hele maand oktober voor Achmed uit Syrië en voor andere oorlogs­kinderen. En ze is niet alleen. In het hele land gaan kinderen thuis en tijdens kinder­woord­diensten voor deze kinderen bidden. 

Bidt u ook met kinderen mee voor kinderen zoals Achmed? Deze tien­jarige maakte bombar­de­menten mee op zijn woon­plaats Homs en leeft nu als vluch­te­ling in een tent in Libanon. Lees of hoor zijn verhaal op de website van Kinderen bidden voor Kinderen of Kerk in Nood. Parochies en gezinnen zijn uitgenodigd om tijdens de Rozen­krans­maand met kinderen een Tientje van de Rozen­krans te bidden: één keer het Onze Vader en tien keer het Weesgegroet.

Zondag 18 oktober - Een miljoen kinderen bidden de Rozen­krans

Een speciale dag is zondag 18 oktober. Dan sluiten we aan bij het wereld­wijde ini­tia­tief: Een miljoen kinderen bidden de Rozen­krans. Samen met ongeveer een miljoen kinderen in tal van landen bidden op die zondag hopelijk ook veel Neder­landse en Belgische kinderen het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kinderen in Fatima vroeg.

Kerk in Nood en Kinderen bidden voor Kinderen

Kinderen bidden voor oorlogsKinderenDe inter­nationale katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood en Stichting Kinderen bidden voor Kinderen steunen dit mooie ini­tia­tief. Graag vragen wij u om met kinderen mee te bidden voor oorlogs­kinderen als Achmed. Wereld­wijd zijn 20 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog. Nog veel meer kinderen leven te midden van het oorlogs­geweld dag en nacht in angst. Hoe nodig is het om hun roep om hulp te onder­steunen met gebed!

Marijke bidt daarom de Rozen­krans, want dat is bij uitstek een gebed voor vrede. Als heel veel kinderen samen met Maria bidden, zal God de harten veranderen en zal er vrede komen. Dat heeft Maria beloofd.

Gratis aanvragen

Voor deelnemende kinderen kan gratis een armbandje om het Tientje te bidden of een glow-in-the-dark Rozen­krans worden besteld, zolang de voorraad strekt.

Overzicht van plaatsen

Op de website van Kinderen bidden voor Kinderen wordt op een landkaartje bijgehouden vanuit welke woon­plaatsen wordt gebeden.
Staat er al een pinnetje bij jouw woon­plaats?

Meer informatie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer