Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Op bedevaart, ook in 2015 en daarna!

Bisdombedevaarten naar Kevelaer en IsraŽl

gepubliceerd: donderdag, 6 augustus 2015
Lourdesbedevaart 2014
Lourdesbedevaart 2014

Omdat het bisdom overtuigd is dat bede­vaarten bij kunnen dragen aan de opbouw van nieuwe pa­ro­chies wor­den er na de bede­vaarten van Rome (2009), Trier / Ech­ter­nach (2011) en Lourdes (2014) ook in de ko­men­de jaren dio­ce­sane bede­vaarten geor­ga­ni­seerd.

Op de plan­ning staan de volgende bede­vaarten:

  • 2015: Kevelaer (24 ok­to­ber 2015)
  • 2016: Heilig Land / Israël (12-22 februari 2016)
  • 2017: Lourdes (voor­jaar 2017)

Bede­vaart in 1 dag: Kevelaer

Diocesane ééndaagse bedevaart naar KevelaerOp zater­dag 24 ok­to­ber wordt er een dio­ce­sane bede­vaart naar Kevelaer geor­ga­ni­seerd. Kevelaer is een bekende bede­vaartsbestem­ming vanuit ons bisdom. Al jaren gaan er ook geor­ga­ni­seerde bede­vaarten naar Maria, Troos­te­res van de Bedroef­den. Met name personen die nog nooit (geor­ga­ni­seerd) in Kevelaer op bede­vaart zijn geweest willen we, in het bij­zon­der, van harte uit­no­di­gen om deel te nemen.

Pro­gram­ma

Het is een ééndaagse bede­vaart; wat wil zeggen dat we ’s ochtends al vroeg ver­trek­ken en dezelfde dag weer thuis zijn. Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit: U wordt om 7.30 uur verwacht op Station Oost in ’s-Hertogen­bosch. Om 7.45 uur vertrekt de bus rich­ting Kevelaer, onderweg krijgt u een kopje koffie/thee aangebo­den. De verwachtte aan­komst­tijd in Kevelaer is 9.30 uur.

We verzamelen bij de Genade­ka­pel waar om 10.00 uur de bede­vaartskaars zal wor­den ontstoken. Ver­vol­gens volgt een korte rond­lei­ding over het hei­lig­dom. Om 11.30 is er een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring (in het Neder­lands) in de basiliek met alle deel­ne­mers. Aan­slui­tend aan de vie­ring zal u een lunch wor­den aangebo­den. In de mid­dag kunt u om 14.00 uur deelnemen aan de kruis­weg en om 15.00 uur aan het Marialof in de Basiliek. Na het Marialof vertrekt de bus weer rich­ting ’s-Hertogen­bosch.

Meer in­for­ma­tie

Bede­vaart Heilig Land 2016

Diocesane bedevaart naar Israël in 2016Het Heilig Land: al eeuwen een begrip. Israël is een bestem­ming die veel mensen minstens één keer in hun leven willen bezoeken. Het bisdom, in samen­wer­king met de VNB, wil van 12 t/m 22 februari 2016 een 11-daagse bede­vaart or­ga­ni­se­ren om met elkaar in de voetsporen van Jezus het Evan­ge­lie tast­baar te laten wor­den.

Globaal pro­gram­ma

Deze bede­vaart ziet er glo­baal als volgt uit: Vanaf Schiphol wordt er naar Tel Aviv gevlogen. Per bus trekken we ver­vol­gens in de achtereen­volgende dagen het land door. Te beginnen bij Tiberias om ver­vol­gens onder andere Nazareth, Kana, het Meer van Galilea, Beth­le­hem en Jericho aan te doen. We gaan op naar Jeru­za­lem waar we de bij­zon­dere plaatsen uit de Goede Week zullen bezoeken: de zaal van het laatste avondmaal, de olijf­berg, de kruis­weg (Via Dolorosa) en de Heilig Graf­kerk. Dage­lijks zal er op één van deze bij­zon­dere plaatsen de eucha­ris­tie gevierd wor­den. Ook andere bijziens­waar­dig­he­den zoals de Klaagmuur en het Tempel­plein wor­den bezocht.

In­for­ma­tie­bij­een­komsten

Er wor­den verspreid over het bisdom drie in­for­ma­tie­bij­een­komsten gehou­den. Op deze avond wordt toelich­ting gegeven op het bede­vaarts­pro­gramma, wordt stilgestaan bij het reizen in het Heilig Land en komen allerlei prak­tische zaken aan bod. Uite­raard kunt u hier met al uw vragen terecht.

Deze avon­den (van 19.30 – 21.30) wor­den gehou­den op:

  • 8 sep­tem­ber: bisdom­kantoor, Parade 11 in Den Bosch.
  • 5 ok­to­ber: pa­ro­chie­cen­trum, Kerk­straat 25 in Uden.
  • 21 ok­to­ber: pa­ro­chie­zaal, Kloosterdreef 31, Eindhoven.

Van harte welkom! Wilt u zich aanmel­den voor één van deze avon­den door een berichtje te sturen naar: avdels@bisdom­den­bosch.nl

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer