Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Aswoensdagvieringen

Afsluiting carnaval en begin Veertigdagentijd

gepubliceerd: zondag, 15 februari 2015
Aswoensdagvieringen

Het is een mooie traditie van de katho­lie­ke kerk dat we de woensdag na Carnaval een askruisje krijgen opgelegd tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring van Aswoensdag. Het is een mooie afsluiting van de uitbundige carnavalsfestiviteiten en het begin van de Veertigdagentijd waarin we ons voor­be­rei­den op het herdenken van de kruisiging, graflegging en opstanding van Jezus Christus.

Aswoensdag­vie­ringen

In de Bom­me­ler­waard zijn er diverse Eucha­ris­tie­vie­ringen waarin het Askruisje zal worden opgelegd:

tijd plaats celebrant
8:00 uur Kerkdriel Pastoor Van den Hout
12.00 uur Ammerzoden Pater Bertus Bus
18.30 uur Leyenstein Pastor Stefan Schevers
19.00 uur Velddriel Pastor Verhoeven
19.00 uur Zaltbommel Pater Bertus Bus

Dikke Dinsdag

Dikke Dinsdag is wellicht wat minder bekend dan Aswoensdag. Het is de naam voor de laatste dag van Carnaval, de dinsdag vóór Aswoensdag. Het is de dag waarop alle snoep en koek op moet en in de kroeg het laatste vat bier wordt opgemaakt. Nog één keer mogen we uitbundig eten alvorens we veertig dagen lang gaan vasten.

Askruisje

Op Aswoensdag laten katho­lie­ken in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms ook wordt de tekst gebruikt: “Bekeert u en geloof in de blijde bood­schap”.

Verplichte vastendag

In de recentste editie van het kerkelijk wetboek van 1983 zijn alleen Aswoensdag en Goede Vrijdag verplichte vastendagen. Tra­di­tio­neel wordt van Aswoensdag t/m Paas­zaterdag 12.00 uur gevast met uitzondering van de zondagen. Maar ook voor hoog­feesten die in de Veertigdagentijd vallen, wordt het vasten onderbroken. In 2015 zijn dat:

  • 19 maart - Heilige Jozef
  • 25 maart - Aan­kon­di­ging van de Heer

Uit­ein­de­lijk vasten we in 2015 dus maar 38 dagen...

Ver­schil­lende manieren om te vasten

In het zesde hoofdstuk van het Matteüsevangelie staat het vasten centraal. Drie woorden worden daar (niet toevallig) aan elkaar gekoppeld: vasten, bidden en het doen van gerechtigheid.

Bij vasten denken wij gemakkelijk aan dingen die niet mogen: geen vlees eten, niet snoepen, niet feesten. Maar daar gaat het niet om. Vasten is eigenlijk minder tijd en aandacht besteden aan de uiterlijkheden (uiterlijke schijn) van het leven, om meer toe te komen aan wezenlijke zaken. En die zijn dan tijd voor God (bidden en bezinnen) en tijd voor je medemens in nood (b.v. via bijdragen aan de Vastenaktie).

Je medemens in nood daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen: er zijn zoveel noden in onze wereld. Tijd voor God, dat is: meer toekomen aan gebed, aan bezinning, aan stil staan bij wat in je eigen leven eigenlijk belangrijk is.

De vastentijd is een tijd van soberheid, minder eten, maar misschien ook minder tv-kijken, of minder bezig zijn met sociale media. Dat geeft aan de andere kant meer tijd, om b.v. je als vrij­wil­lig­er voor mensen in te zetten, of door wat meer aandacht te hebben voor mensen aan de rand van de samenleving. Of het is een kans om eens meer aan sport en beweging te gaan doen.

In het Latijn bestaat een spreuk “Mens sana in corpere sano” (Een gezonde geest in een gezond lichaam). Een sober en gezond leven, daar wordt je meer mens van! En dat is de beste voor­be­rei­ding op Pasen.

Kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar kent een aantal vaste onderdelen.

  • De Adventstijd (4 zondagen vóór Kerstmis)
  • De Kersttijd (van Kerstmis t/m het feest van de Doop van de Heer)
  • tijd door het jaar
  • Veertigdagentijd (van Aswoensdag t/m Paas­zaterdag)
  • Paastijd (50 dagen van Pasen tot Pinksteren)
  • tijd door het jaar
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer