Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Inspiratiemiddag - Laat je raken

Zaterdag 15 november - Franciscaanse Beweging - Den Bosch

gepubliceerd: zaterdag, 18 oktober 2014

Op zater­dag 15 no­vem­ber or­ga­ni­seert de Fran­cis­caanse Bewe­ging in Den Bosch een fran­cis­caanse in­spi­ra­tie­mid­dag met het thema ‘Laat je raken!’. Ie­der­een die in­spi­ra­tie zoekt en vindt in de spiri­tua­li­teit van Fran­cis­cus en Clara en/of ie­der­een die benieuwd is naar de Fran­cis­caanse Bewe­ging, is welkom.

Tijdens de in­spi­ra­tie­mid­dag wor­den veer­tien uit­een­lo­pende creatieve en verdiepende workshops gegeven, waarbij het thema ‘Laat je raken!’ de rode draad vormt. Enkele voor­beel­den zijn een workshop medi­ta­tie, een workshop over compassie en kwets­baar­heid, een zangworkshop en de workshop ‘Het laboratorium van overvloed’ van Arjan Broers over mate­rië­le en immate­rië­le rijkdom. Een compleet over­zicht van alle workshops is te lezen op de web­si­te.

Verhalen­ver­tel­ler Gottfrid van Eck opent en sluit de mid­dag met een mix van humor en wijs­heid, feit en fictie, heden en verle­den.

Pro­gram­ma

13.15 uur: Inloop en ont­vangst met koffie en thee
13.40 uur: Woord van welkom en ope­ning door Gottfrid van Eck
14.10 uur: Gang naar de workshops
14.15 uur: 1e ronde workshops (1-14)
15.15 uur: Korte doorloop met koffie en thee
15.25 uur: 2e ronde workshops (1-6 en 8-14)
16.30 uur: Afslui­ting door Gottfrid van Eck
16.50 uur: Een zonne­lied en gezellig samen­zijn met een glaasje
18.00 uur: Huis­waarts

Details

Datum en tijd: zater­dag­mid­dag 15 no­vem­ber 2014, 13.15 - 17.30 uur
Locatie: Ds. Pierson College, Geraert Ter Borch­straat 1, 5212 CZ Den Bosch.
De school ligt naast het NS-station ’s-Hertogen­bosch-Oost.
Aanmel­ding: bij de Fran­cis­caanse Bewe­ging, tel. 073-6131340
of e-mail info@fran­cis­caanse­be­we­ging.nl
Gelieve een voor­keur aan te geven voor een workshop in ronde 1 en een workshop in ronde 2 PLUS een tweede (reserve)keus per ronde.
Kosten: € 12, ter plekke te voldoen.
Voor Vrien­den van Vrede en Alle Goeds en leden van de Fran­cis­caanse Bewe­ging is deelname gratis.
Meer in­for­ma­tie: www.fran­cis­caanse­be­we­ging.nl
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer