Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Voorlopige tussenstand 2bike4alzheimer € 82.800

gepubliceerd: woensdag, 24 september 2014

De uit­ge­zette fiets­rou­te door Neder­land van 400 kilo­me­ter is op 20 en 21 sep­tem­ber door 34 teams op tandems afgelegd. Vanuit onze regio deden maar liefst 7 teams mee aan de sponsor­tocht en zij hebben met allerlei ac­ti­vi­teiten € 13.732 bij elkaar gehaald.

Teams

  1. Koning Willem 1 College Team KW1C-riders;
  2. Vivent Team de Viventtina’s, Team Khahn’s, Vivent Angels, Team Vivre Vivent, Team Vivent night en day enTeam Vivent lest best;
  3. BrabantZorg Team jet-legs.

Alle teams hebben na ongeveer 24 uur non-stop in estafette fietsen, moe maar voldaan op zon­dag­mid­dag Amersfoort bereikt.

Fi­nan­cie­ring van onder­zoek

Met het geld dat door deze hel­den bij elkaar gefietst is wor­den twee onder­zoeken gefi­nan­cierd naar de rol van bloedvaten bij dementie. Deze onder­zoeken wor­den uitge­voerd door de Alzheimer Centra van de uni­ver­si­teiten in Nijmegen en Maastricht.

Wij doen er alles aan om er aan bij te dragen dat mensen het steeds min­der heel gewoon vin­den, dat iemand die getroffen wordt door dementie niet behandeld kan wor­den. Voor alle andere aandoe­ningen vin­den we het wel heel gewoon dat iemand behandeld wordt, ongeacht de leef­tijd. Dat willen we ook voor mensen met dementie.

2bike4alzheimer 2015

Daarom ook volgend jaar op 19 en 20 sep­tem­ber weer een 2bike4alzheimer sponsor­tocht waar mensen zich nu al voor op kunnen geven.

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer