Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Eerste H. Communie- en Vormselvieringen ingepland

gepubliceerd: donderdag, 31 juli 2014
Eerste H. Communie- en Vormselvieringen ingepland

De volgende Eerste H. Communie­vie­rin­gen in 2015 en Vormsel­vie­rin­gen in 2014 en 2015 zijn weer inge­pland. Zo kunt u er alvast reke­ning mee hou­den in uw agenda.

Het ver­volg op het doopsel is het volle­dig mee­vieren van de eucha­ris­tie en het ont­van­gen van de H. Communie. In dit sacra­ment komt Jezus tot ons in het Heilig Brood. Zo wil Hij ons laten delen in zijn dood en ver­rij­ze­nis en wil Hij ons geloof voe­den.

Het sacra­ment van het Vormsel is de bevesti­ging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatie­sacra­menten. Pas als je alle drie de sacra­menten hebt ont­van­gen ben je vol­waar­dig lid van de katho­lie­ke Kerk. Het Vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Eerste Heilige Communie

Alem

Zondag, 22 maart 2015 9.30 uur: Pre­sen­ta­tie­vie­ring (B. Bus)
Zondag, 26 april 2015 9.30 uur: 1e H. Communie (B. Bus)
Zondag, 14 juni 2015 9.30 uur: Navie­ring 1e Communie (werk­groep)

Am­mer­zo­den

Zondag, 8 maart 2015 9.30 uur: Pre­sen­ta­tie 1e Communie (B. Bus)
Zondag, 10 mei 2015 9.30 uur: 1e H. Communie (B. Bus)
Zondag, 14 juni 2015 9.30 uur: Navie­ring 1e Communie (S. Schevers)

Hedel

Zondag, 1 maart 2015 11.00 uur: Pre­sen­ta­tie 1e Communie (S. Schevers)
Zondag, 17 mei 2015 11.00 uur: 1e H. Communie (S. Schevers)
Zondag, 7 juni 2015 11.00 uur: Navie­ring 1e Communie (S. Schevers)

Kerkdriel

Zondag, 8 maart 2015 11.00 uur: Pre­sen­ta­tie 1e Communie (S. Schevers)
Donder­dag, 14 mei 2015 10.00 uur: 1e H. Communie (S. Schevers)
13.00 uur: 1e H. Communie (S. Schevers)
Zondag, 14 juni 2015 11.00 uur: Navie­ring 1e Communie (S. Schevers)

Rossum

Zondag, 1 maart 2015 9.30 uur: Pre­sen­ta­tie 1e Communie (B. Bus)
Zondag, 26 april 2015 13.30 uur: 1e H. Communie (B. Bus)
Zondag, 7 juni 2015 9.30 uur: Navie­ring 1e Communie (B. Bus)
Als er niet zoveel com­mu­ni­can­ten zijn, zal wor­den aan­ge­slo­ten bij Alem

Velddriel

In Velddriel doen twee­jaar­lijks de groepen 3 en 4 van de lagere school hun Eerste H.Communie; de volgende keer is in 2016

Zalt­bom­mel

Zater­dag, 7 maart 2015 19.00 uur: Pre­sen­ta­tie 1e Communie (B. Bus)
Zondag, 31 mei 2015 11.00 uur: 1e H. Communie (B. Bus)

Overigens staan de vie­rin­gen ook allemaal in het vie­rin­gen­over­zicht:

Vormsel

Zalt­bom­mel

Zater­dag, 29 no­vem­ber 2014 19.00 uur: Vormsel­vie­ring

Am­mer­zo­den

Vrij­dag, 20 maart 2015 19.00 uur: Vormsel­vie­ring

Kerkdriel

Zater­dag, 28 maart 2015 19.00 uur: Vormsel­vie­ring

Velddriel

Zater­dag, 11 april 2015 19.00 uur: Vormsel­vie­ring

Overigens staan de Vormsel­vie­ringen ook allemaal in het vie­rin­gen­over­zicht:

Aanmel­ding Vormsel 2015:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer