Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tilburgs Byzantijns Koor in Kerkdriel

Zondag 28 september 2014

gepubliceerd: donderdag, 10 juli 2014
foto: Jeroen Happel
Kerstconcert 22 december 2013 te Udenhout
Kerstconcert 22 december 2013 te Udenhout

Op zon­dag 28 sep­tem­ber 2014 ver­zorgt het Tilburgs Byzan­tijns koor om 11.00 uur een liturgie in de H. Martinus­kerk te Kerkdriel. De vie­ring zal iets lan­ger duren dan u gewend bent.

Dit jaar viert het Tilburgs Byzan­tijns Koor haar 70 jarig bestaan. Sinds de oprich­ting van het koor aan het einde van de 2e wereld­oorlog ver­zorgt het koor de gezangen tij­dens liturgie­vie­rin­gen volgens de Slavisch Byzan­tijnse ritus.

Het koor onder­scheidt zich door het zingen van bij­zon­dere Russische en Oekraïense, reli­gi­euze en wereldlijke muziek van bekende componisten als Rachmaninoff, Tsjaikovski, Kedrov, Bortnianskij en Hnatyschyn op een zo hoog moge­lijk niveau.

Alle gezangen wor­den a capella, zon­der be­ge­lei­ding door instru­menten, gezongen. De gedachte hierachter is, dat alleen de men­se­lijke stem in staat is om tege­lijk woor­den en muziek voort te brengen. Het koor geniet lan­de­lijke en inter­nationale bekend­heid en zingt ca. 10 maal per jaar tij­dens een liturgie­vie­ring of concert. De unieke plaats in de regionale koor­tra­di­tie wil het TBK graag behou­den, daarbij voelen wij ons thuis.

Mede door de algemene ten­dens naar ont­kerke­lij­king zoeken velen naar zin­geving en een vorm van spiritua­liteit. Het TBK zoekt nieuwe wegen om de prach­tige en de tot de ver­beel­ding sprekende Slavisch Byzan­tijnse Muziek uit te dragen, zon­der afbreuk te doen aan de kennis en erva­ring die in 70 jaar is opge­bouwd.

Voor nadere in­for­ma­tie, ach­ter­grond, repertoire, Cd’s, luis­te­ren naar onze muziek, agenda etc. ver­wij­zen wij naar onze nieuwe web­si­te.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer