Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lourdesbedevaart dag 5

Woensdag 30 april 2014

gepubliceerd: woensdag, 30 april 2014
foto: Parochie Sint Petrus
Lourdesbedevaart dag 5

Na de rust van gis­te­ren was het vandaag een onbeschrijfe­lijke dag. We be­gon­nen met de Inter­na­tio­nale Mis in de Pius X kerk. Een inmens groot betonnen gebouw dat eigen­lijk niet zoveel uit­stra­ling heeft, maar dat ver­an­der­de op slag toen de vele pelgrims hun plaatsje opzochten voor de vie­ring.

Er zijn bijna geen woor­den voor om deze in­druk­wek­kende belevenis te be­schrij­ven. Met duizen­den pelgrims uit alle delen van de wereld een Eucha­ris­tie vieren, waar 9 bis­schop­pen en ruim 150 pries­ters bij aanwe­zig zijn, is over­wel­di­gend. Het was op­val­lend en erg hoop­ge­vend dat er heel veel jon­ge­ren aan de dienst deelnamen. Hier merk je dat het geloof nog leeft.

Na een vrije mid­dag werd ge­za­men­lijk deel­ge­no­men aan de Sacra­ments­pro­ces­sie. Omdat het ook nu weer flink regende, vond deze plaats in de Pius X kerk. Een groot aantal van de pries­ters kwam de kerk binnenlopen achter de vele vaandels van pa­ro­chies en groepen die op dit moment in Lourdes ver­blij­ven. Een erg mooi plaatje.

Na het diner was er gelegen­heid om deel te nemen aan de avond van Barm­har­tig­heid. Tijdens deze avond was er ook gelegen­heid om te biechten.

Na nog een drankje in de bar van het hotel, kwam er een einde aan weer een mooie bede­vaarts­dag.

 

Clasien de Leeuw brengt dage­lijks ver­slag uit van de dio­ce­sane lourdes­bede­vaart op de web­si­te van de Pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder. Met toestem­ming publiceren wij dit reis­ver­slag graag ook op onze pa­ro­chie­web­site.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer