Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jongerendag bij de Zoete Moeder

Zondag 25 mei 2014 vanaf 15.00 uur

gepubliceerd: dinsdag, 22 april 2014
Jongerendag bij de Zoete Moeder

Aan het einde van de mei­maand, op zon­dag­mid­dag 25 mei, vanaf 15.00 uur wordt er een jon­ge­ren­dag gehou­den in de Sint-Jans­ka­the­draal, Toren­straat 16 te ’s-Hertogen­bosch. In de mei­maand komen duizen­den mensen pelgri­meren naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Aan het einde van deze Maria-maand willen we in het bij­zon­der de gelegen­heid geven aan jon­ge­ren om naar de Zoete Moeder te komen.

De tieners van de pas­to­rale een­heid H. Maria en H. Johannes hebben een boeiend pro­gram­ma in elkaar gezet om de vorme­lingen van de afgelopen jaren en alle tiener­groepen van het bisdom te ont­van­gen.

Jacobs Ladder

Om 15.00 uur begint het pro­gram­ma met een swingende lof­prij­zing door de katho­lie­ke band ‘Jacobs Ladder’. Dit is een rela­tief nieuwe band die bij jon­ge­ren in katho­liek Neder­land bekend is van optre­dens bij de jon­ge­ren­happe­ning ‘Celebrate’. Tegen het einde van deze praise zullen korte geloofs­getuige­nissen wor­den ver­teld, waar­onder ook iemand van de Broe­der­schap, waar de band met Maria centraal zal staan.

Ludiek spel

Van 16.00 tot 18.00 uur wordt er een groot, ludiek spel geor­ga­ni­seerd voor ver­schil­lende leef­tijds­cate­go­rieën in de bin­nen­stad van Den Bosch. De bedoeling is om dit spel zo hila­risch moge­lijk te maken.

Giant barbecue

We ron­den af met een giant barbecue in de tuin van de Sint-Jan, onge­twij­feld onder de goed­keurende blik van de Hemelse Moeder.

Aanmel­den

Aanmel­den voor dit mid­dag­pro­gram­ma kan via de Facebook­pagina van Jong Bisdom Den Bosch of door een e-mail naar de organi­serende pa­ro­chie H. Maria en H. Johannes te sturen. Vermeld daarbij ook eventuele dieetwensen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer