Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Paasboodschap paus Franciscus

gepubliceerd: maandag, 21 april 2014
Paasboodschap paus Franciscus

Hieronder de Neder­landse vertaling van de paasbood­schap van paus Franciscus, uitgesproken op het middaguur op het hoog­feest van Pasen.

Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen!

In de Kerk over de hele wereld klinkt de bood­schap van de engelen aan de vrouwen nog na: ‘Wees niet bang! Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, Hij is verrezen. Kom en zie de plek waar Hij heeft gelegen.’

Dit is het hoogtepunt van het evangelie, het is het goede nieuws bij uitstek. Jezus, die gekruisigd is, is verrezen! Deze gebeur­te­nis is de basis voor ons geloof en onze hoop. Als Christus niet was verrezen, zou het christendom geen enkele betekenis hebben, de missie van de Kerk zou haar impuls missen, want met de verrijzenis is het allemaal begonnen, en vandaaruit begint het nog steeds, elke dag opnieuw.

Dit is de bood­schap van Christus aan de wereld. Jezus, de vleesgeworden liefde, is aan het kruis gestorven voor onze zonden, maar God de Vader heeft Hem uit de doden opgewekt en heeft Hem als Heer over leven en dood aangesteld. In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onvoor­waardelijk trouwe liefde; het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen, delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. ‘Kom en zie!’, de liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties.

Met deze vreugdevolle zekerheid in ons hart, keren wij ons vandaag tot U, verrezen Heer. Help ons U te zoeken en te vinden, herinner ons eraan dat we geen wezen zijn, maar dat U onze Vader bent, dat we U kunnen liefhebben en aanbidden.

Paasboodschap paus FranciscusHelp ons de gesel van de honger te over­win­nen, die het gevolg is van conflicten maar ook van de enorme verspilzucht waar we vaak verant­woor­de­lijk voor zijn. Stel ons in staat om de kwetsbaren te beschermen, vooral de kinderen, vrouwen en ouderen, die van tijd tot tijd worden uitgebuit en in de steek gelaten.

Laat ons voor onze broeders en zusters zorgen die getroffen zijn door het ebolavirus in Guinea, Sierra Leone en Liberia, en voor diegenen die lijden aan zovele andere ziekten die veroorzaakt worden door verwaarlozing en armoede.

Troost diegenen die dit paas­feest niet kunnen vieren samen met hun geliefden omdat ze bruut van hen zijn weggerukt, zoals zo vele priesters en leken, die op veel plekken in de wereld werden ontvoerd.

Troost hen die hun moederland hebben verlaten om te gaan naar plekken waar hoop is op een beter leven en de moge­lijk­heid om hun leven waardig te leven of niet vrij hun geloof kunnen beleven.

We vragen U, Heer Jezus, een eind te maken aan alle oorlog en elk conflict, klein of groot, oud of nieuw.

We bidden in het bijzonder voor Syrië, dat al diegenen die gebukt gaan onder het conflict, humanitaire hulp kunnen ontvangen en dat alle partijen afzien van het gebruik van geweld, vooral tegen de kwetsbare burgers, maar in plaats daarvan blijven onderhandelen tot er eindelijk de zo langverwachte vrede heerst.

Paasboodschap paus FranciscusWe vragen U troost te brengen aan de slachtoffers van de gewelddadige broedermoorden in Irak en dat de hoop die wordt gewekt door de hervatte onderhandelingen tussen de Israeli’s en de Palestijnen niet vergeefs blijkt te zijn.

We smeken om een eind aan de conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en om een eind aan de brutale terroristische aanvallen in delen van Nigeria en aan het geweld in Zuid-Soedan. Dat er in Venezuela verzoening mag zijn, die leidt tot een broederlijk harmonie.

Dat uw verrijzenis, die we dit jaar samen vieren met de kerken die de Juliaanse kalender volgen, dat uw verrijzenis een inspiratiebron mag zijn voor vredesini­tia­tie­ven in Oekraïne, opdat alle betrok­ke­nen, met hulp van de inter­nationale gemeen­schap, alles doen om geweld te voorkomen, en in de geest van eenheid en dialoog de weg bepalen voor de toekomst van het land.

Heer, we bidden voor alle volkeren op aarde, U die de dood heeft overwonnen, geef ons uw leven, geef ons uw vrede.

Opnieuw een Zalig Pasen aan alle mensen hier op het plein, afkomstig vanuit alle delen van de wereld. En ik wens het ook aan iedereen, in de vele landen, die met ons verbonden zijn via tv, radio en internet. Verspreid de blijde bood­schap in jullie familie en in jullie gemeen­schap, de bood­schap dat Christus, onze vrede, onze hoop is verrezen.

(bron rkk.nl)

Video

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer