Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Wil de Vaan onderscheiden door Prins Maarten XIV

gepubliceerd: vrijdag, 7 maart 2014
Wil de Vaan onderscheiden door Prins Maarten XIV

Het is in Mispelgat (Zalt­bom­mel tij­dens de Carnaval) een goede gewoonte dat iemand wordt on­der­schei­den tij­dens de Carnavalsmis. Zo ook op zon­dag 2 maart tij­dens de drukbe­zochte Mis van 11.11 uur die muzikaal werd opge­luis­terd door De Mis­pel­kra­kers.

Totaal verrast was Wil de Vaan toen Prins Maarten XIV hem vroeg naar voren te komen om de onder­schei­ding in ont­vangst te nemen. Hier­on­der zijn ver­dienste:

 • Hij ver­zorgt al ruim 30 jaar lang het on­der­houd op ons kerkhof aan de Virieu­sin­gel;
 • Hij doet het gewone on­der­houd zoals: snoeien, harken, schoffelen, verwelkte bloem­stukken weghalen en derge­lijke;
 • Ook helpt hij mee met het groot on­der­houd zoals snoeien en bomen zagen;
 • Hij zet weke­lijks de container aan de straat bij het kerkhof en zet die ook weer binnen en hek;
 • Hij maakt een praatje met mensen, onder­steunt mensen die het moei­lijk hebben op die plaats;
 • De kwali­teit van het on­der­houd is gewel­dig, ie­der­een vindt het kerkhof er ver­zorgt uitzien;
 • Hij zorgt voor een tuin die rust uit­straalt in vele opzichten;
 • Wil zorgt er ook mee voor dat wij hier in de kerk jaar­lijks een kerst­boom hebben staan van een meter of zes hoog;
 • Hij gaat die boom mee omzagen bij mensen die de boom kwijt moeten uit hun tuin. En zet de boom dan ook hier weer overeind;
 • Hangt de lichtjes en de ballen in de boom, met een ragebol, zodat wij een mooie versierde boom hebben staan met de vie­rin­gen;
 • Hij richt de boom met de mooiste kant op de plaats waar hij zit;
 • En na­tuur­lijk ruimt hij na de kerst­tijd alles weer mee op;
 • Zaagt de takken eraf terwijl de ballen en de lichtjes er nog aan en in hangen.

Daarom verdient Wil de Vaan de medaille.

Wij hopen dat hij dit alles nog jaren mag blijven doen!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer