Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Strijd voor behoud Clarissenkloosters Megen

gepubliceerd: dinsdag, 4 maart 2014
foto: Havang(nl)
Clarissenklooster, Clarastraat 2 te Megen
Clarissenklooster, Clarastraat 2 te Megen

Niet zomaar heten wij naar de Heilige Fran­cis­cus

De Bom­me­ler­waard is gedurende de re­for­ma­tie vanuit het klooster­lijke Megen, verbon­den ge­ble­ven met de katho­lie­ke kerk. Fran­cis­ca­nen en Clarissen hebben door gebed en leven bruggen gebouwd over de Maas. Zo werd het kasteel van Am­mer­zo­den eens een Clarissen­kloos­ter met een heuse kapel.

Het gebeurde in 1876 toen dat klooster gesticht werd door de Clarissen te Megen. Na de Tweede Wereld­oor­log was het kasteel zo erns­tig bescha­digd dat men verhuisde naar Zalt­bom­mel en uit­ein­delijk Nijmegen.

Even te gast zijn in een oase van rust

De Clarissen in Megen vormen al bijna 300 jaar lang een oase van rust en stilte die uit­straalt over de hele regio. Ieder is er welkom om een dag of weekend mee te leven. Zomaar deelnemen aan de gebedstij­den kan ook.

Het adres is Clara­straat 2 in Megen
Tele­foon (0412) 46 23 14
Email: zusters.megen@cla­rissen.nl
Website: www.cla­rissen.nl/megen/gast­vrij­heid.html

Wordt donateur van het Clarissen­kloos­ter te Megen

Het Clarissen­kloos­ter van Megen is al jaren een vrij­plaats, een oase van rust en men­se­lijk­heid. Megen bleef als graaf­schap een plaats met gods­dienst­vrij­heid in tij­den van pro­tes­tantse overheer­sing. De zusters zijn volgelingen van Clara van Assisi, de eerste vrouwe­lijke aanhan­ger van de bekende Fran­cis­cus van Assisi. Het klooster wordt al sinds 1721 bewoond door cla­rissen. Ze leven zelf in armoede en sober­heid. Vijf keer per dag is er in het klooster een vie­ring en tussendoor werken de zusters. Op dit moment wonen er in Megen negen­tien zusters; de jongste is 23 jaar, de oudste 88.

Nu in onze tijd wordt dit bij­zon­dere klooster bedreigd, niet door gebrek aan roe­pingen, maar door gebrek aan in­kom­sten. Desondanks voorziet men zoveel als moge­lijk door eigen werk­zaam­heid in het levens­on­der­houd door hosties te bakken. Echter voor groot on­der­houd is meer nodig. Wilt u helpen!? Elke gift is welkom!

Reke­ning­num­mer NL21 RABO 0132 8013 10
ten name van zusters Clarissen, Megen.

Namens hen harte­lijk dank,

Pastor Stefan Schevers

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer