Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nieuwjaarsgroet van Leo van Beurden

gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2014
klik op de foto voor een uitvergroting
klik op de foto voor een uitvergroting

Graag plaatsen we de brief met de nieuw­jaars­groet van Leo van Beur­den uit Bandoeng, Indonesië. Ook ont­vingen we nog een foto van het pastores­team van de ka­the­draal.

Beste familie en vrien­den,

Het was een drukke en tijd opeisende de­cem­ber maand. Het begon met vele uren in de biecht­stoel zitten en de vele verhalen van ontrouw te aan­ho­ren. Toen begon de rukte rondom de kerk. Er verscheen een 12 meter hoge kerst­boom met meer dan 300 kleurbellen en duizen­den flikkerlichtjes. Een attractie voor de vele lokale toe­risten, die graag bij de kunst­boom op de foto wilde. De kerst­stal kreeg een plaats voor de Maria­ka­pel.

Toen uit­ein­delijk alle voor­be­rei­dingen klaar waren kon de Kerst­nacht beginnen. Dat was een kleinig­heidje voor mij. Ik had alleen de kin­der­dienst met de oma’s en opa’s. Maar wat was die dienst vol. Uit alle hoeken en gaten en ste­den trok men op naar de ka­the­draal. Zo’n 2000 mensen ston­den en zaten overal. Die nacht tussen de vier nacht­mis­sen in moest ik ook nog de nodige jour­na­listen en fotografen te woord staan. Een filmster zou er jaloers op wor­den. Ook de Gouverneur met het hoofd van de provinciale politie was erbij. Ze kwamen kijken of alles veilig was. Zeer sympathiek. Ik heb ze bedankt voor hun bezorgde mede­wer­king en na een harte­lijke omhel­zing gingen ze weer ver­der.

Om 2 uur in de ochtend keerde de rust even terug en kon­den we naar bed, om kracht op te doen voor de 25e, eerste kerst­dag. Na de mis van 11.30u kwamen de islami­tische lei­ders, met de dominees en de hindoe­lei­der met de Boeddhisten en de ver­te­gen­woor­digers van de bur­ger­lijke over­heid opdagen. Een clubje van zes­tig mensen. Als hoofd van de ka­the­draal heette ik ze welkom en ver­telde. dat wij, broze mensen, maar één keer leven en dat we daarom beter als vrien­den door het leven kunnen gaan dan met elkaar in vijand­schap te leven. Ik kreeg een applaus als bijval! We hebben vredesduiven los gelaten en toen een hapje gegeten met elkaar en zijn als goede vrien­den uit elkaar gegaan. Ik moet eer­lijk zeggen, het is een beetje een show, maar ik wil het andere gezicht van de relatie met de ver­schil­lende gods­diensten aan de mensen laten zien.

Hope­lijk blijft alles rus­tig in 2014. Maar helaas zijn er in 2013 nog vele bot­singen geweest. Meestal veroor­zaakt door de fana­tieke islam­groepen. Ook het feit dat de islamieten mij een Zalig Kerst­mis toewensten is druk be­spro­ken in de pers. Dat doet een ‘goede Islamiet’ niet. Wat een zakken zijn er toch!

Na ook Kerst met de zieken, bejaar­den en de dag daarop met de kin­de­ren gevierd te hebben. was de drukte rondom en in de kerk voorbij. Nu alleen nog de ver­schil­lende kerst­vie­ringen in de wijken. Dan zit het erop. Denk nou niet dat ik de hele tijd met lekker eten en kerst­brood onder de kerst­boom heb gezeten. De scholen moesten ook behar­tigd wor­den. Een goede drie­daag­se ver­ga­de­ring met de zeven­tig hoof­den van de scholen heeft ook veel energie opgeëist. Op
9 januari zijn de scholen weer met nieuwe moed be­gon­nen.

Tussen de bedrijven door heb ik mijn ver­jaar­dag gevierd. Dat is altijd een druk gedoe. Veel mensen over de vloer, veel kadootjes, kaarten, sms’jes, e-mails en handjes geven. Leuk, maar ik ben altijd blij als dat ook weer achter de rug is. Nu ga ik even alle e-mails be­ant­woor­den en dan mijn kamer opruimen. De over­vloe­dige kadootjes heb ik uitge­deeld aan mijn personeel, die er erg blij mee zijn. Alles bij elkaar waren het drukke maar ook best sfeer­volle dagen en heb ik vele tevre­den gezichten gezien.

Helaas is Indonesië zelf nog steeds in de ban van corruptie. Het wordt er niet beter op. Het recht is helemaal krom of weg. Iemand die oude sandalen van een politieagent heeft gestolen wordt bedreigd met vijf jaar ge­van­ge­nisstraf en iemand die voor miljar­den de zaak heeft opgelicht wordt vrij ge­spro­ken. Gelukkig wordt de stem van het volk steeds krachti­ger, maar als de over­heid zelf de strijd tegen de corruptie niet steunt, zal het een lange ge­schie­de­nis wor­den.

Ik wens jullie allemaal een heel goed 2014 toe. Laat er maar vrede en ge­rech­tig­heid groeien onder ons mensen. Blijf goed gezond en vergeet vooral niet te lachen, want lachen is gezond. Gelukkig voel ik me ook nog goed gezond en kan ik best slapen. Als een blok zelfs.
Harte­lijke groeten en nogmaals de beste wensen voor 2014.

Leo van Beur­den, Bandoeng, Indonesië

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer