Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gebedsdag in parochie Drunen-Elshout

gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2013
Gebedsdag in parochie Drunen-Elshout

Ieder half jaar komt een gebeds­groep ‘Biddend Bijeen voor ons Bisdom’ bijeen in steeds weer een andere gast­paro­chie. Alle pa­ro­chies en gebeds­groepen wor­den hier­voor uit­ge­no­digd.

In de pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder te Drunen-Elshout wordt weke­lijks een ‘Uur van stilte en gebed’ gehou­den.

Zater­dag 5 ok­to­ber

Alle gebeds­groepen, pa­ro­chi­anen en geïn­te­res­seer­den zijn van harte uit­ge­no­digd voor een ge­za­men­lijke gebeds­dag op zater­dag 5 ok­to­ber in de pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder te Drunen-Elshout. Daar­mee wordt tevens het 20-jarig jubileum gevierd van het ‘Uur van stilte en gebed’.

Licha­me­lijke spiri­tua­li­teit volgens Fran­cis­cus en Clara

Dhr. Willem Marie Speelman, mede­wer­ker van het Fran­cis­caans Studie­cen­trum in Utrecht en schrijver van het boek ’God aan den lijve onder­vin­den’ (Licha­me­lijke spiri­tua­li­teit volgens Fran­cis­cus en Clara) zal ons in zijn inlei­ding een en ander aanreiken wat ons gebed kan verdiepen en/of ver­ster­ken.

Pro­gram­ma

9.30 uur Lauden door de pa­ro­chie: kerk (u mag hierbij aan­slui­ten)
10.00 uur Ontvangst in de pa­ro­chie­zaal
10.30 uur Inlei­ding (1): Licha­me­lijke spiri­tua­li­teit volgens Fran­cis­cus en Clara
Korte pauze
11.15 uur Inlei­ding (2)
12.00 uur Angelus met Middag­ge­bed
Stille aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid
12.45 uur Lunchpauze
Graag lunchpakket mee­bren­gen en fruit om te delen
13.45 uur Samen bid­den: lofprij­zing, aanbid­ding, voor­bede. (biecht­gele­gen­heid)
15.00 uur “Kroontje van barm­har­tig­heid”
15.30 uur Pauze, moment van delen
Afslui­ting voor degenen die naar hun eigen pa­ro­chies terug moeten
16.30 uur Rozen­krans met de pa­ro­chie
17.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Vica­ris van Hout
Uitzen­ding
Na de H. Mis is er voor de pa­ro­chie en ieder die wenst, nog eucha­ris­ti­sche aanbid­ding tot 20.00 uur

Op deze dag bent u van harte welkom alleen of samen met uw gebeds­groep, medepa­ro­chi­anen, huis­ge­no­ten of vrien­den. Dit is een dag van vreugde waarin we zullen zien en ervaren hoe we samen bouwen aan het herstel van Gods Huis, en ieder van ons daarin op eigen wijze onmis­baar is.

Koffie en thee wor­den ver­zorgd door de pa­ro­chie. In ver­band daar­mee is het fijn als de pa­ro­chie vooraf weet hoeveel mensen zij ongeveer kan ver­wach­ten. Gelieve zich aan te mel­den voor deze dag via onderstaand email/adres.

Meer in­for­ma­tie

Biddend Bijeen voor ons Bisdom

Nellie Ruiter
n.ruiter@kcv-net.nl
Prins Karelstr. 100
5701VM Helmond
Tel.: (0492) 474362

Pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder

pastoor D. Hede­bouw, (0416) 37 22 15
Raadhuis­plein 2
5151 JH Drunen
Contact­persoon voor deze dag:
Eugenie Wolfs, tel.:  (06) 48 390 340
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer