Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten van de Franciscaanse Beweging

gepubliceerd: donderdag, 27 juni 2013
Activiteiten van de Franciscaanse Beweging

Regel­ma­tig or­ga­ni­seert de Fran­cis­caanse Bewe­ging ac­ti­vi­teiten die inte­res­sant zijn voor pa­ro­chi­anen. Hier­on­der volgen er een paar: een wan­de­ling, reis, cursus en be­zin­nings­se­rie.

Wandeling

Op zater­dag 28 juli 2013 wordt een wan­de­ling geor­ga­ni­seerd vanuit Nijmegen/Heilig Land­stich­ting van ongeveer 13 kilo­me­ter. Deze fran­cis­caanse wan­de­ling staat in het teken van het thema ‘Eenvoud’, jaar­the­ma van de Fran­cis­caanse Bewe­ging. Er wordt gelopen in groepjes onder lei­ding van iemand van de FB. Het is een mooie, af­wis­se­lende wan­de­ling ten oosten van Nijmegen, door bossen, langs akkers en over glooiende, open vlaktes met fraaie verge­zichten. Meer info...

Reis naar Vézelay

Van 5 t/m 13 au­gus­tus 2013 vindt de 4e inter­na­tio­nale fran­cis­caanse jon­ge­renpelgrimage plaats in Bourgondië. Vanuit Duits­land reizen we met de groep naar Frank­rijk. Daarna vijf dagen 20 km per dag wan­de­len naar Vézelay in Frank­rijk en ver­vol­gens drie dagen van ont­moe­ting, uit­wis­se­ling, vieren en feest met andere fran­cis­caanse jon­ge­ren. Meer info...

Cursus Fran­cis­caanse spiri­tua­li­teit II

Vanaf zater­dag 24 au­gus­tus gaat het tweede blok van de ver­die­pings­cur­sus fran­cis­caanse spiri­tua­li­teit van start. De Fran­cis­caanse Bewe­ging biedt ie­der­een die geïn­te­res­seerd is in het spi­ri­tu­ele erf­goed van Fran­cis­cus en Clara een verdiepende cursus aan. De gehele cursus duurt tweeëneenhalf jaar (januari 2013 – juni 2015) en bestaat uit vijf blokken van vijf zater­dag­mid­da­gen. Deze blokken zijn afzon­der­lijk te volgen. Meer info...

Lieverlede – be­zin­ning op je levensweg

De Fran­cis­caanse Bewe­ging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een be­zin­nings­jaar van vijf weeken­den voor mensen die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Centraal thema van dit jaar ‘in gelovig per­spec­tief’ is: ‘het gaan van een spi­ri­tu­ele weg’. Meer info...

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer