Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mgr. Van den Hout nieuwe bisschop van Roermond

Bommelerwaard blijkt goede voedingsbodem

gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2024
foto: Bisdom Roermond
Mgr. Ron van den Hout
Mgr. Ron van den Hout

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bis­schop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Paus Fran­cis­cus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot op­vol­ger van de eind vorig jaar overle­den mgr. Harrie Smeets en tot 25e bis­schop op de zetel van Roermond.

Omdat mgr. Van den Hout al bis­schop is, hoeft er geen bis­schops­wij­ding meer plaats te vin­den. Wel zal hij tij­dens een pontificale vie­ring op 24 au­gus­tus in de Sint-Christoffel­kathe­draal in Roermond de bis­schops­ze­tel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij offi­cieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Afkomst

Mgr. Cornelis Fran­cis­cus Maria (Ron) van den Hout is op 11 no­vem­ber 1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants gezin van drie kin­de­ren. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de hui­dige ge­meen­te Hilvarenbeek ten zui­den van Tilburg. Afkoms­tig uit een familie met een agra­rische ach­ter­grond koos mgr. Van den Hout aan­vanke­lijk voor een studie aan de Hogere Tuin­bouw­school in ’s-Hertogen­bosch. Na het afron­den van deze oplei­ding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn pries­terroe­ping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de pries­ter­oplei­ding aan het Sint-Jans­cen­trum in ’s-Hertogen­bosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot pries­ter gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kape­laan in zijn stage­paro­chie in Helmond.

Studie

foto: Wim Koopman
Mgr. Ron van den Hout
Archief­foto van pastoor Van den Hout in 2016

Van 1994 tot 1997 stu­deerde mgr. Van den Hout Bijbelse Theo­lo­gie aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licenciaat in het Oude Testa­ment. Terug in het bisdom van ’s-Hertogen­bosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de Bom­me­ler­waard, als deken van het dekenaat Heus­den-Waalwijk-Zalt­bom­mel (2009-2012). Tege­lijker­tijd werkte hij aan een disser­ta­tie die in 2009 aan de Radboud Uni­ver­si­teit Nijmegen werd verde­digd. Vanaf 2012 tot 2017 was mgr. Van den Hout vica­ris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Ook gaf hij les aan diverse pries­ter­oplei­dingen, waar­on­der het groot­semi­narie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testa­ment was. Op 1 april 2017 werd mgr. Van den Hout benoemd tot bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Hij koos toen voor de wapen­spreuk ‘In exilio spes’ (In balling­schap is er hoop).

Welkom

Dio­ce­saan admini­strator mgr. René Maessen en hulp­bis­schop mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoe­ming van mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het ka­the­draal kapit­tel en de mede­wer­kers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn ervan overtuigd dat hij een waar­dige op­vol­ger zal zijn van de helaas veel te vroeg overle­den mgr. Smeets.

Videoreactie

 

(bron: rkkerk.nl)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer