Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Open Kloosterdag

Zondag 9 juni - 14.00 uur - San Damianoklooster Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 27 mei 2024

Op zon­dag 9 juni 2024 wordt voor de elfde maal door de Kon­fe­ren­tie van in Neder­land geves­tigde Reli­gi­euzen (KNR) de Open Klooster­dag gehou­den. Ook Stads­kloos­ter San Damiano in ’s-Hertogen­bosch doet hieraan mee.

Belang­stel­len­den wor­den in de tuin via de open kloosterpoort ont­van­gen met koffie, thee en limonade. In groepjes van tien wor­den zij in het klooster rondgeleid tussen 14.00 en 16.00 uur.
Een rond­lei­ding duurt ongeveer een half uur.

Details

datum: Zondag­mid­dag 9 juni 2024
tijd: 14.00 - 16.00 uur
plaats: Stads­kloos­ter San Damiano,
Van der Does de Willebois­sin­gel 12, Den Bosch

Dertig klooster openen de deuren

Nog zo’n der­tig andere kloosters zetten op 9 juni hun deuren open om bezoekers te verwel­ko­men.
Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat reli­gi­eus leven een eigen­tijdse levens­keuze is.
Zij willen tonen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd vorm­ge­ven. De zusters, paters en broe­ders nodigen je van harte uit voor een bezoek. Zij ver­tellen hun verhaal: wie zij zijn, wat zij doen en waarom ze kiezen voor een leven in dienst van God en mensen. En ze luis­te­ren ook graag naar jouw verhaal. Kom ook en ga met ons in gesprek!

Meer in­for­ma­tie en een over­zicht van alle deel­ne­mende kloosters en hun pro­gram­ma’s:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer