Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mooie bedevaart naar Meersel-Dreef

gepubliceerd: zondag, 14 april 2024

Een flinke bus vol pa­ro­chi­anen ver­trok zon­dag­mor­gen 14 april vanuit Velddriel naar Meersel-Dreef, net over de Neder­land-Belgische grens bij Breda. Totaal bijna 70 pa­ro­chi­anen had­den zich aangemeld en reis­den met de bus plus nog een aantal auto's naar het Maria­park.

Bij aan­komst ston­den koffie, thee en koekjes klaar in een stijl­vol ingerichte ‘boerenschuur’. Fysiek ge­sterkt schoven we ver­vol­gens aan in de in­druk­wek­kende kerk om gees­te­lijk ge­sterkt te wor­den. Het was heel mooi dat hoofd­cele­brant Kenny Brack, Vlaams Kapucijn, bij het Onze Vader alle kin­de­ren naar voren riep om ze ver­vol­gens op te dragen ieder twin­tig mensen in de kerk de vrede te gaan wensen met hun prach­tigste glim­lach.

Na de vie­ring kon­den de pelgrims kiezen uit een aantal keuze­pro­gramma’s. Zo was er een speur­tocht voor jon­ge­ren en een speur­tocht voor vol­was­se­nen, Bertus Bus ging voor bij de Kruis­weg door het park en Christianne leidde geïn­te­res­seer­den rond in het belevenis­cen­trum in het klooster.

Mede dankzij het prach­tige weer en gelukkig niet te hoge temperatuur, was het goed toeven in het uits­te­kend ver­zorgde Maria­park. Er is heel veel te zien en er stond al een aantal struiken en bloemen in lentebloei.

Daarna kon­den we weer aanschuiven in de ‘boerenschuur’ voor een heer­lijke lunch. Vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie had­den het allemaal picobello voor elkaar en ieder at en dronk totdat men verza­digd was. Ter afslui­ting was er toen nog een gebeds­vie­ring die werd voor­ge­gaan door Jos Vriesema bij de Lourdesgrot.

Wim Koopman maakte weer een fotoreportage.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer