Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De 14 staties in de Stille Week

gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024

In deze Stille Week was er vanuit de Evan­ge­lische Ge­meen­te Bom­me­ler­waard de moge­lijk­heid om in de Sint-Martinus­kerk van Zalt­bom­mel uitleg te krijgen van de 14 staties waarin de laatste week van het leven van onze Heer Jezus wordt weerge­ge­ven. Met een klein groepje hebben we deze rondgang gemaakt onder lei­ding van de fran­cis­caanse pries­ter Roland Putman.

Hij bracht ons met gloed­volle beschrij­vingen naar de vroe­ger tij­den waarin de staties wer­den gebruikt om de gelo­vi­gen het uitzon­der­lijke lij­den van Jezus dichtbij, voel­baar en be­grij­pe­lijk te maken. Want (voor de jon­kies die dit lezen) in­ter­net bestond niet. Palestina reizen ook niet, dat waren hooguit de ruige kruis­tochten. En lezen was niet voor de gewone mensen.

De tocht begint bij de avondmaalstafel waar Jezus en zijn dis­ci­pe­len het laatste avondmaal vier­den. We gaan nu de 14 staties bekijken. Door stil te zijn na een toelich­ting van broe­der Roland, het beeld op ons in te laten werken en daarna onze gedachten met elkaar uit te wisselen ver­plaatsen we ons ook in de mensen die we om Jezus heen aantreffen: Zou ik mee ge­roe­pen hebben met de mensen ‘Kruisig Hem!’ of zou ik stil zijn? Wat zou ik denken of doen als ik Simon van Cyrene was? Hoe ervaren de kin­de­ren die we op de afbeel­dingen zien alles wat er gebeurt?

Onderweg langs de staties groeit mijn ontzag voor het offer dat Hij voor ons heeft gebracht. De pijn die hij moet hebben gele­den. Het is goed om hier let­ter­lijk en figuur­lijk bij stil te staan. Na de 14e statie komen we terug bij de avondmaalstafel. Nu als symbool van de opstan­ding waarover in Han­de­lin­gen 10:41 wordt ge­schre­ven. Hoe mooi is het dat wij dat symbool ook mogen vieren!

Trivia

Nog een wetens­waar­dig­heid over de staties: Wist je al dat de staties in 2004 zijn aan­ge­past om ze in lijn met het bijbelse verhaal te brengen?

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer