Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Dementiemonitor

gepubliceerd: maandag, 25 maart 2024

De Dementiemonitor wordt iedere twee jaar door Alzheimer Neder­land en het Nivel (Neder­lands Instituut voor Onder­zoek van de Ge­zond­heids­zorg) uitge­voerd. Het is het enige grootschalige, lan­de­lijke onder­zoek naar de erva­ringen, wensen en behoeften van mensen met dementie en man­tel­zor­gers in Neder­land.

Des te meer mensen de vragen­lijst invullen, des te completer en betrouw­baar­der zullen de uit­kom­sten van het onder­zoek zijn. Het is dus van groot belang dat zoveel moge­lijk mensen met dementie en/of hun man­tel­zor­gers de vragen­lijst invullen.

Uit­kom­sten

Invullen van de vragen­lijst duurt voor man­tel­zor­gers 15-20 minuten; en mensen met dementie zo'n 10 minuten. Begin no­vem­ber 2024 zal een lan­de­lijk rapport ver­schij­nen en in de­cem­ber 2024 volgen de ge­meen­telijke rapporten. Daarna zullen nog een drietal factsheets wor­den ge­pu­bli­ceerd over deel­groepen of deelon­der­wer­pen.

Meer in­for­ma­tie

  • Karin van Grinsven
    06 - 5260 9097
    k.vangrinsven@alzheimer­vrij­wil­li­gers.nl
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer