Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Volle kerk voor Palmpasen

gepubliceerd: zondag, 24 maart 2024

Zondag 24 maart, hoog­feest van Palm­pasen, was de Sint Martinus­kerk van Zalt­bom­mel goed gevuld en was het een kleur­rijk geheel met vele Palmpaasstokken.

Palm­pasen

Palm­pasen mar­keert de triomfante­lijke intocht van Jezus in Jeru­za­lem. Op deze dag her­denken we Jezus' aan­komst, begroet door juichende menigten die palm­tak­ken en kle­ding op zijn pad leg­den. De palm sym­bo­li­seert over­win­ning, vrede en de belofte van eeuwig leven. Jonge pa­ro­chi­anen dragen met palm­tak­ken versierde palm­pasen­stokken die ver­wij­zen naar de kruisi­ging en opstan­ding van Jezus. Het feest dient als een oproep tot nede­rig­heid, dienst­baar­heid en het volgen van Jezus' voor­beeld van liefde en ver­ge­ving.

Goede Week

Na het hoog­feest van Palm­pasen gaat de Goede Week van start. Hoogte­pun­ten zijn de Chrisma­mis op woens­dag­avond, de Witte Donder­dag­vie­ring, de Kruis­weg en Kruis­ver­ering op Goede Vrij­dag en de Paas­wake op zater­dag­avond. Viert u deze be­lang­rijke vie­rin­gen met ons mee?

Zomertijd - een uur minder slaap vannacht

Let op: zomer­tijd

Het is dit jaar met Pasen wel even opletten: in de nacht van zater­dag op zon­dag gaat de klok een uur vooruit. Hoewel vele klokken te­gen­woor­dig auto­ma­tisch naar zomer­tijd schakelen, zijn er altijd wel een paar klokken die hand­ma­tig moeten wor­den ge­wij­zigd. En dan zijn er ook nog van die klokken waar je niet van weet hoe je ze moet ver­zet­ten... Enfin, een gewaar­schuwd mens telt voor twee - je hebt nu geen excuus meer om zon­dag niet op tijd in de kerk te zijn...

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer